• Aktualności

  Prof. dr hab. Ewa Olszewska zastępcą redaktora Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery

  27.01.2021 11:47
  Autor: Administrator UMB

   

  Pani prof. dr hab. Ewa Olszewska została powołana na 5-cio letnią kadencję jako zastępca redaktora czasopisma Journal of Otolaryngology Head and Neck Surgery (100 pkt MNiSW, IF 2,175)  do spraw medycyny snu i chirurgii snu.

   

  Prof. dr hab. Ewa Olszewska jest białostoczanką. Pochodzi z rodziny nauczycieli akademickich. Pracuje w Klinice Otolaryngologii UMB od 1999 roku, jest kierownikiem Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania podczas Snu przy tej klinice. Jej rozprawa doktorska (2002) została wyróżniona nagrodą im. Prof. J. Miodońskiego. Przez wiele lat prowadziła badania dotyczące patogenezy i rozwoju przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem, od 2006 roku – jej zainteresowania skupiają się głównie na zagadnieniach dotyczących zespołu snu z bezdechami pozostając w stałej współpracy z wieloma wiodącymi ośrodkami medycyny snu na świecie. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora. W latach 2012-2017 była kierownikiem Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest członkiem zespołu redakcyjnego czasopism Otology& Neurotology, International Journal of Advance Otology, recenzentem czasopism o zasięgu międzynarodowym, m.in.. Otol Neurotol i Laryngoscope. Autorka i współautorka ponad 100 publikacji oraz autorką książki „Chrapanie i bezdechy. Diagnostyka i leczenie”, która ukazała się w listopadzie 2019 roku. Jest mężatką, ma cztery córki.

  Powrót