• Aktualności

  UMB podpisał umowę o współpracy z SPP ZOZ w Choroszczy

  19.02.2021 11:20
  Autor: Administrator UMB

   

  Porozumienie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym ZOZ im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy dotyczy m.in.: odbywania praktyk przez studentów UMB w strukturach Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy w zakresie żywienia zbiorowego pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wymiany doświadczeń pomiędzy grupami zainteresowanych lekarzy, naukowców, kadry medycznej i studentów, oraz działań edukacyjnych w zakresie zasad zdrowego żywienia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
  Do ustalonych priorytetów wzajemnej współpracy należeć będzie:
  • kształcenie  studentów m.in. kierunku dietetyka z zakresu  racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz technologii przygotowywania potraw dietetycznych na bazie nowo powstałego Centrum Dietetyki w Choroszczy
  • planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
  • przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
  • dokonywanie oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pacjentów
  • profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych
  • ocena stanu odżywienia i zapotrzebowania na energię oraz składniki odżywcze
  • rozpoznawanie i leczenie niedożywienia związanego z chorobą, a także innych zaburzeń odżywiania
  • organizowanie żywienia indywidualnego i zbiorowego, dostosowanego do wieku
  • i stanu zdrowia pacjentów.
  Umowę z ramienia UMB podpisał Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego, prof. dr hab. Janusz Dzięcioł. Szpital Psychiatryczny w Choroszczy reprezentowała dyrektor placówki mgr Ewa Zgiet.
   
  Powrót