• Aktualności

  Kampus UMB zyskał nowoczesne, dwujęzyczne oznakowanie

  22.03.2021 14:47
  Autor: Administrator UMB
  Gotowy jest dwujęzyczny system oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  Ukończono prace związane z montażem elementów systemu oznakowania, który składa się z zewnętrznych pylonów (68) i wewnętrznych tablic informacyjnych (2 511). Zadanie obejmowało kompleksowe oznakowanie budynków, pomieszczeń, sal dydaktycznych, zlokalizowanych na terenie kampusu Uczelni, a także głównych ciągów komunikacyjnych w językach: polskim i angielskim.
  Wśród oznakowanych budynków można wyróżnić m.in. Collegium Primum, Collegium Universum, Pałac Branickich, Collegium Integratio, domy studenta, Centrum Symulacji Medycznej, Euroregionalne Centrum Farmacji.
   
  Z systemu skorzystają wszyscy studenci, pracownicy i goście UMB, ale w szczególności zagraniczni studenci oraz doktoranci, których komfort poruszania się po uczelni i jej kampusie znacząco się poprawi. (Jest to ukłon w stronę zagranicznej społeczności akademickiej UMB, która z roku na rok staje się coraz liczniejsza - ponad 400 studentów i doktorantów z 37 krajów świata).
   

  Dwujęzyczne oznakowanie UMB to kolejny zrealizowany element Strategii Umiędzynarodowienia Uczelni, której wdrażanie odbywa się pod nadzorem Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Tomasza Hryszko. Warto dodać, że istnieje już aplikacja mobilna MyMUB, która wirtualnie ułatwia poruszanie się po kampusie Uczelni. Strona www.umb.edu.pl wyposażona jest też w dwujęzyczną wyszukiwarkę uczelnianych kontaktów, opartą o mapę Google.

   
  System oznakowania to główne działanie projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni" realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland" Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
  Dzięki efektywnej współpracy kilku jednostek tj. Działu Współpracy Międzynarodowej, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, Działu Administracyjno-Gospodarczego i Usług oraz Biura Promocji i Rekrutacji, UMB zyskał jedyny w skali regionu kompleksowy, polsko-angielski system oznakowania budynków i terenów uczelni. Kierownikiem projektu był dr Jerzy Tokajuk, Zastępca Kanclerza ds. Technicznych.
  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. Na koszt systemu dwujęzycznego oznakowania na UMB składa się:
  - koncepcja graficzno-materiałowa – 61 500,00 PLN
  - przygotowanie i montaż elementów systemu dwujęzycznego oznakowania – 248 681,24 PLN.
   
  Powrót