• Aktualności

  Drugi projekt UMB z dofinansowaniem z Programu Welcome to Poland NAWA

  17.05.2021 08:16
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała środki finansowe na kolejny projekt, przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej, w ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. dr. hab. Tomaszem Hryszko. Projekt pn. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni” otrzymał 388 310,59 PLN dofinansowania w ramach ostatniego naboru do programu „Welcome to Poland”.

   

  Projekt będzie realizowany przez dwa lata, w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2023 r.

   

  Projekt zakłada realizację czterech zadań, obejmujących rozwijanie potencjału uczelni do obsługi obcokrajowców i promocję zagraniczną, tj.:

  1. Usprawnienie komunikacji i wzmocnienie potencjału uczelni do obsługi studentów, doktorantów i naukowców zagranicznych poprzez rozbudowę anglojęzycznej aplikacji mobilnej myMUB.

  Przed złożeniem wniosku, Dział Współpracy Międzynarodowej rozesłał do studentów i doktorantów zagranicznych ankietę, celem poznania ich opinii dotyczących kierunku rozbudowy aplikacji. Rozbudowa ma na celu wzmocnić potencjał UMB w zakresie obsługi cudzoziemców oraz usprawnić przepływ informacji. Obejmie m.in. powiadomienia typu push, panel logowania z dedykowanym serwisem dla zagranicznej społeczności UMB, moduł „EVENTS” prezentujący najbliższe wydarzenia na uczelni, moduł do wyświetlania interaktywnych rozkładów wybranych budynków uczelni, rozwój obecnych modułów i inne funkcjonalności.

  2. Wzmocnienie potencjału Biblioteki UMB do obsługi cudzoziemców poprzez przedłużenie dostępu do aplikacji BrowZine.

  Zadanie obejmuje przedłużenie dostępu do anglojęzycznej aplikacji do przeglądania e-czasopism BrowZine, która została stworzona przez specjalistyczne przedsiębiorstwo z branży technologii bibliotecznych Third Iron. Wykupiona przez UMB (dzięki środkom NAWA z programu Welcome to Poland, nabór 2019) subskrypcja BrowZine wygaśnie 31.12.2021 r. Dlatego, w ramach projektu planowane jest wykupienie kolejnej subskrypcji, począwszy od 01.01.2022 r.

  3. Praktyczne warsztaty online dot. wymiany dobrych praktyk z zakresu umiędzynarodowienia dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM).

  Planowane są dwie edycje warsztatów, które poprowadzą eksperci zaangażowani we współpracę międzynarodową, pracujący na wysoko umiędzynarodowionych, zagranicznych uczelniach, z krajów takich jak USA, Wielka Brytania, Francja, Holandia czy Niemcy. Podczas warsztatów zostaną poruszone tematy m.in. dotyczące obsługi studentów zagranicznych, usług dla absolwentów, akredytacji zagranicznych i rankingów, promocji internetowej, współpracy instytucjonalnej, organizacji wydarzeń integrujących osoby z różnych kultur i inne. Każdą edycję poprowadzą inni eksperci, dodatkowo z różnych krajów, co pozwoli zdywersyfikować punkty widzenia (m.in. uwzględnić różnice kulturowe). Dzięki warsztatom, możliwe będzie wprowadzanie kolejnych ułatwień dedykowanych zagranicznej społeczności akademickiej UMB.

  4. Realizacja kampanii reklamowej online w Irlandii i stworzenie profilu uczelni w globalnej wyszukiwarce studiów.

  Kampania planowana jest w mediach społecznościowych tj. Youtube, Facebook i TikTok oraz na irlandzkich portalach internetowych i czasopismach elektronicznych o tematyce medycznej lub edukacyjnej. Kampania w Irlandii pozwoli dotrzeć do tamtejszych kandydatów i ich rodziców oraz zainteresować ich ofertą UMB. Kampanię zrealizuje firma z branży marketingowej z doświadczeniem, która opracuje jej scenariusz, przygotuje reklamy, filmy promocyjne (na YouTube i TikToka) i wkład merytoryczny wg zasad copywritingu. W ramach projektu planowane jest również stworzenie profilu UMB i wykupienie 24-miesięcznej subskrypcji w globalnej wyszukiwarce studiów. Oba działania ukierunkowane są na wsparcie procesu rekrutacji zagranicznych studentów.

   

  Podsumowując, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na dwa wnioskowane projekty w ramach tego naboru, w łącznej kwocie 787 630,93 PLN. NAWA przyznała środki finansowe 39 uczelniom lub instytutom, wśród których tylko 5 dostało dofinansowanie na dwa projekty. W ramach naboru złożono łącznie 181 wniosków. Link do listy podmiotów, które otrzymały dofinansowanie dostępny jest na stronie NAWA.

  Opis drugiego projektu, złożonego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB, który otrzymał dofinansowanie w ramach tego naboru znajduje się TUTAJ.

   

  Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

  Powrót