• Aktualności

  Najnowsza publikacja - zawartość pierwiastków toksycznych w grzybach

  20.07.2021 09:24
  Autor: Administrator UMB
  Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Instytutem Ochrony Roślin- Państwowym Instytutem Badawczym w Białymstoku postanowili zbadać zawartość pierwiastków toksycznych w grzybach suszonych, dokonać oceny bezpieczeństwa związanego z ich spożywaniem, oraz ustalić, czy i w jakim zakresie należy udoskonalić właściwe prawo. W polskim prawie bowiem brak jest ustanowionych najwyższych dopuszczalnych zawartości niektórych pierwiastków toksycznych dla grzybów dziko rosnących.
  Grzyby w polskiej kuchni są od lat doceniane ze względu na walory smakowe. Ponadto grzyby zawierają wiele cennych składników, takich jak białka o szczególnie korzystnym składzie aminokwasowym, polisacharydy, błonnik pokarmowy, witaminy z grupy B, makro- i mikroelementy. Z drugiej strony grzyby charakteryzują się wysoką zdolnością kumulacji zanieczyszczeń, w tym pierwiastków toksycznych, takich jak:  kadm, ołów, arsen i rtęć. Spośród wszystkich gatunków grzybów, w postaci suszu zdecydowanie najczęściej spożywane są borowiki i podgrzybki, dlatego właśnie te grzyby były przedmiotem badań. 
  Przeprowadzone badania wykazały, że spożywanie grzybów suszonych w większości przypadków jest bezpieczne pod względem zawartości pierwiastków toksycznych, przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych zawartości stwierdzono w pojedynczych próbach. Podobnie przeliczając otrzymane wyniki na standardowo spożywaną porcję suszu grzybowego, ryzyko negatywnych efektów zdrowotnych występowało w przypadku tylko niektórych badanych prób. Trzeba też mieć świadomość, że potrawy z suszu grzybowego nie są spożywane codziennie i konsumentami są głównie osoby dorosłe, ewentualne większe negatywne efekty zdrowotne mogłyby występować w przypadku spożycia przez dzieci.
  Analiza uzyskanych wyników wykazała, że stężenie wszystkich badanych pierwiastków toksycznych w grzybach z gatunku borowik szlachetny jest wyższe w porównaniu z podgrzybkami brunatnymi. Największa różnica dotyczyła rtęci, która w suszonych borowikach była aż 30-krotnie wyższa niż w suszonych podgrzybkach brunatnych. Ponadto, stwierdzono, że niektóre dopuszczone do sprzedaży suszone borowiki szlachetne miały podwyższoną zawartość tego pierwiastka i konsumpcja standardowej porcji produktu może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia człowieka.
  Uzyskane wyniki wskazują, że susz grzybowy powinien być monitorowany pod względem zawartości pierwiastków toksycznych.
  Zespół badawczy tworzą z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Zakład Bromatologii): dr hab. Karolina Orywal, prof. dr hab. Barbara Mroczko, dr hab. Katarzyna Socha oraz mgr Patryk Nowakowski, z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego): prof. dr hab. Maciej Perkowski oraz mgr Wojciech Zoń, z Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku: prof. dr hab. Bożena Łozowicka i dr hab. Piotr Kaczyński (prof. IOR PIB).
   

  Artykuł w Kurierze Porannym odnośnie wyników badań nad grzybami

  Wyniki badań opublikowane zostały w Plos One (2021 r).

  Powrót