• Aktualności

  Nagrody na konferencji naukowej Jesień Immunologiczna

  27.11.2021 12:53
  Autor: Administrator UMB

  18 listopada odbyła się druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jesień Immunologiczna” organizowana przez Studenckie Koło Immunologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Rzeszów, której przewodniczył prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz.

   

  mgr Alicja WalewskaMgr Alicja Walewska, doktoranta z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji, zdobyła pierwsze miejsce spośród prezentacji ustnych.

  Wyniki badań własnych przeprowadzonych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) zostały przedstawione w formie prezentacji pt. „Zapalenie alergiczne płuc wywołane ekstraktem roztocza kurzu domowego ogranicza liczebność komórek macierzystych w obrębie płuc.” W zespole badawczym znalazła się również Sylwia Księżak oraz Marlena Tynecka wraz z opiekunem projektu dr hab. Andrzejem Eljaszewiczem. Prezentacja powstała pod opieką prof. dr hab. Marcina Moniuszko. Astma jest przewlekłą chorobą płuc, dotykającą ponad 300 milionów osób na całym świecie. Nieodpowiednio kontrolowana astma przebiega z przebudową dolnych dróg oddechowych tzw. remodelingiem, podczas którego dochodzi do zmian w populacji komórek rezydujących w płucach. Celem badań była ocena wpływu zapalenia eozynofilowego oraz neutrofilowego wywołanego ekstraktem roztocza kurzu domowego na liczebność komórek macierzystych i progenitorowych w obrębie dolnych dróg oddechowych. Wykorzystano model mysi z wyindukowaną astmą alergiczną oraz cytometrię przepływową w celu oznaczenia rezydujących w płucach fibroblastów (lrFibro), mezenchymalnych komórek macierzystych (lrMSC), komórek endotelialnych (lrECs) oraz progenitorowych komórek endotelialnych (lrEPCs). Mgr Alicja Walewska wykazała istotnie statystyczny spadek liczebności lrMSC i EPCs. Przeprowadzone będą dalsze badania dla zrozumienia tego fenomenu.

   

  Sylwia KsiężakSylwia Księżak, studentka 3 roku kierunku lekarskiego oraz członkini Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji zdobyła trzecie miejsce spośród prezentacji ustnych. Przedstawiła prezentację pt.: „Aktywność przeciwzapalna nowych monokarbonylowych analogów kurkuminy opartych na strukturze pseudopeletieryny” na podstawie pracy oryginalnej, której była współautorem. Skład zespołu badawczego pracy opublikowanej 21 października bieżącego roku w International Journal of Molecular Science pt.”Monocarbonyl Analogs of Curcumin Based on the Pseudopelletierine Scaffold: Synthesis and Anti-Inflammatory Activity” obejmował dwóch równorzędnych pierwszych autorów pracy Damiana Pawelskiego oraz Alicję Walewską, Sylwię Księżak, Dariusza Średzińskiego, Piotra Radziwona, Marcina Moniuszko, Ramesha Gandusekara, Andrzeja Eljaszewicza, Ryszarda Łaźnego, Krzysztofa Brzezińskiego oraz jako senior autora Martę E. Płońską-Brzezińską.

  Kurkuminoidy są związkami naturalnie występującym w kłączu Curcuma longa i wykazującymi szereg właściwości biologicznych takich jak działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne czy antyoksydacyjne. Jednakże ze względu na ich nietrwałość i słabą rozpuszczalność w wodzie, a co za tym idzie słabą wchłanialność z przewodu pokarmowego, nie mogą być wykorzystane jako potencjalne środki lecznicze. Celem pracy była ocena właściwości immunomodulacyjnych nowych analogów kurkuminy. Zespół wykazał, że badane analogi kurkuminy wykazują się niską toksycznością i potencjalnymi właściwościami przeciwzapalnymi. Jednakże w celu potwierdzenia ich aktywności terapeutycznej na innych modelach będą prowadzone dalszego badania.

   

  Powrót