Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Tadeusza Januszko

  22.05.2022 18:59
  Autor: Administrator UMB
  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że  dniu 20 maja 2022 roku, w wieku 93 lat zmarł prof. dr hab. Tadeusz Januszko, rektor Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1973-1974, jeden z pierwszych Absolwentów naszej Alma Mater.
   
  Profesor Tadeusz Januszko urodził się 19 kwietnia 1929 roku w Supraślu. W 1950 roku rozpoczął studia lekarskie na Akademii Medycznej w Białymstoku. W okresie studiów czynnie uczestniczył w życiu akademickim. Był jednym z członków-założycieli zespołu muzycznego „Rewelersi”, działającego w AMB. Dyplom lekarza Profesor Januszko otrzymał w 1955 roku jako jeden z pierwszych absolwentów pierwszego rocznika (nr 35/55). Już w trakcie studiów w 1951 roku rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Fizyki Lekarskiej AMB jako młodszy asystent. W 1953 roku podjął pracę w tworzonej od roku przez prof. Karola Buluka Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i włączył się czynnie w ich organizację. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1961 roku, doktora habilitowanego w 1968 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1979 roku, a zwyczajnego w 1994 roku. Profesor oprócz pracy naukowo-dydaktycznej włączył się w działalność organizacyjną Uczelni. Pełnił funkcję prorektora ds. nauki (1972-1975) oraz prorektora ds. dydaktyki i wychowania (1975-1981) sprawując równocześnie funkcję koordynatora badań i współpracy Uczelni z regionem. Jednocześnie w 1973 roku na polecenie Ministra Zdrowia powierzono Mu stanowisko rektora Akademii Medycznej w Białymstoku. Funkcję tę pełnił do 1974 roku. W latach 1974-1977 dodatkowo pełnił funkcję pierwszego zastępcy rektora AMB podczas kadencji rektora prof. Konstantego Wiśniewskiego.
  Za swoją pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną Profesor otrzymał wiele nagród i odznaczeń. Uhonorowano Go: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969), odznaką „za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1965), medalem Komisji Edukacji Narodowej (1973). W 1978 roku został wpisany do księgi pamiątkowej jako zasłużony dla miasta Białegostoku. Więcej informacji o Profesorze Tadeuszu Januszko
   
  W zmarłym żegnamy wspaniałego lekarza, szanowanego nauczyciela akademickiego i wychowawcę młodzieży.
   
  Uroczystości pogrzebowe:
  Wystawienie ciała nastąpi 23 maja od godz. 16:00 do 20:00 w domu pogrzebowym Gąsowski w Białymstoku przy ul. Sybiraków 2. Wyprowadzenie odbędzie się dnia 24 maja o godz. 14:15.
  Msza święta żałobna odprawiona zostanie 24 maja o godz. 15:00  w kościele p.w. Św. Trójcy w Supraślu, po czym nastąpi pochowanie na cmentarzu w Supraślu.
   
  Powrót