Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  dr hab. Małgorzata Chlabicz otrzymała grant Miniatura 7

  24.05.2023 14:45
  Autor: Administrator UMB

  Na pierwszej opublikowanej w tym roku liście rankingowej zwycięskich wniosków na działania naukowe w konkursie MINIATURA 7, znalazł się wniosek z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, złożony przez Panią dr hab. Małgorzatę Chlabicz z Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych.

  Działanie naukowe pn. Zaawansowane techniki echokardiograficzne w ocenie wczesnych zmian struktury i funkcji serca w badaniach populacyjnych otrzymało środki finansowe w wysokości 34 407 zł i będzie realizowane w formie wyjazdu badawczego do Universitätsmedizin Greifswald w Niemczech.

  Echokardiografia techniką śledzenia markera akustycznego (STE, speckle tracking echocardiography) stała się nową techniką umożliwiającą bardzo dokładną ocenę funkcji mięśnia sercowego. Parametry STE lewego przedsionka i prawego przedsionka są przydatne do oceny chorób sercowo-naczyniowych, a dane literaturowe głównie odnoszą się do poszczególnych jednostek chorobowych. Dotychczas nie przeprowadzono analiz parametrów STE lewego i prawego przedsionka w dużych kohortach populacji ogólnych.

  Do badania zostanie włączonych 500 dorosłych uczestników przebadanych w ramach projektu Białystok PLUS realizowanego w Ośrodku Badań Populacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod kierownictwem Pana prof. dr hab. Karola Kamińskiego oraz 500 dorosłych uczestników przebadanych w ramach projektu SHIP Universitätsmedizin Greifswald w Niemczech.

  Celem zaplanowanych działań będzie sprawdzenie hipotezy czy parametry STE lewego i prawego można zastosować do oceny wczesnych zmian struktury i funkcji serca w populacji ogólnej, aby móc skonstruować model predykcyjny pozwalający na identyfikację osób o najwyższym ryzyku wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w populacji ogólnej.

  Informacja o listach rankingowych Miniatura 7

   

  Powrót