Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Ostatnie pożeganie prof. dr hab. Stanisławy Zyty Grabowskiej

  21.06.2024 12:06
  Autor: Administrator UMB
  Z głębokim żalem zawiadamiam,
  że w dniu 21.06.2024 r. zmarła
  prof. dr hab. Stanisława Zyta Grabowska
  wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Białymstoku
  Prodziekan Wydziału Lekarskiego w latach 1996-2002
   
  Prof. dr hab. Stanisława Grabowska urodziła się 11.08.1944 r. w Urzędowie.
  Dyplom lekarza otrzymała w 1971 r. Stopień doktora medycyny uzyskała w 1978 r.,
  docenta w 1995 r., a tytuł profesora otrzymała w 2005 r.
  Od 1992 r. do 2014 r. pełniła funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AMB.
  W trakcie swojej kariery zawodowej uzyskała: I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (1975) i II stopień w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej (1979).
  Za swoją działalność naukową i dydaktyczną profesor Grabowska była wielokrotnie nagradzana przez Rektora AMB. Została również uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
   
  W Zmarłej żegnamy wspaniałego lekarza, szanowanego nauczyciela akademickiego i wychowawcę młodzieży.
   
  Wyrazy głębokiego współczucia
  Rodzinie i Bliskim
  w imieniu wspólnoty akademickiej składa
  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   
  Powrót