Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Dr Tomasz Kowalczyk laureatem konkursu NCN Miniatura 8

  03.07.2024 19:50
  Autor: Administrator UMB
  Dr Tomasz Kowalczyk w szpitalu na holu.Na drugiej opublikowanej w tym roku liście rankingowej zwycięskich wniosków na działania naukowe w konkursie MINIATURA 8, znalazł się wniosek z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, złożony przez Pana dr Tomasza Kowalczyka z Centrum Badań Klinicznych.
  Działanie naukowe pn. Zmiany w profilu fosfoproteomicznym zarodkowego raka jądra, otrzymało środki finansowe w wysokości 49 999 zł.
  Rak jądra stanowi około 1% nowotworów osób dorosłych, w tym 5% wszystkich zdiagnozowanych nowotworów urologicznych. Ze względu na szybkie przerzuty raka jądra do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, śródpiersia, płuc, mózgu, wątroby i kości konieczne jest poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za szybką transmisję komórek nowotworowych.
  Doniesienia naukowe ostatnich lat wskazują na rolę modyfikacji potranslacyjnych białek, zwłaszcza fosforylacji. Fosforylacja odgrywa znaczącą rolę w indukowaniu procesów biologicznych między innymi: sygnalizacji komórkowej, wzroście, różnicowaniu oraz apoptozie, szczególnie w komórkach nowotworowych, chorobach neurologicznych i immunologicznych. Dotychczasowe badania naukowe skupiają się głównie na nasieniu i osoczu pacjentów chorych na raka jądra. Niewielką uwagę poświęcono analizom proteomu i fosfoproteomu w tkance guza jądra. Nieliczne publikacje wskazują na zmiany w procesach związanych z kinazami, zwłaszcza grupą kinaz białkowych MAPK i AKT, odgrywających ogromną rolę w procesach sygnalizacyjnych wpływających m.in. na układ odpornościowy.
  Celem tego projektu jest określenie zmian w proteomie i fosfoproteomie raka jądra z uwzględnieniem podziału histopatologicznego (nasienniak i nienasienniak). Dodatkowo określenie różnic w fosforylacji białek pomiędzy tkanką nowotworową, a kontrolną, oraz wśród podtypów raka jądra.
  Administracyjną obsługą projektu zajmuje się Dział Rozwoju i Ewaluacji UMB.
   
   
  Powrót