Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Nagroda im. Artura Rojszczaka

  19.01.2023 14:34
  Autor: Dział Nauki

   

  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po ogłasza konkurs na Nagrodę im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom do siedmiu lat po doktoracie, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

   

  Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2023 roku. Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu: www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

   

   

  Powrót