Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  23. edycja Programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

  09.03.2023 12:10
  Autor: Dział Nauki
   

  •  

   Rozpoczął się nabór zgłoszeń do kolejnej, 23. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. To szansa dla polskich badaczek, zarówno na początkowym, jak i zaawansowanym etapie kariery, aby przedstawić swoje projekty badawcze i uzyskać roczne stypendium. Aplikacje będzie można składać od 08 marca do 23 kwietnia 2023 roku.

   Po weryfikacji wnioski przejdą przez dwa etapy ewaluacji – będą poddane ocenie ekspertek, czyli laureatek poprzednich edycji programu oraz Jury, które wyłoni sześć laureatek. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2023 roku.

   W zależności od tego, na jakim etapie kariery naukowej znajduje się kandydatka, może ona ubiegać się o stypendium w jednej z trzech kategorii:

   • stypendium habilitacyjne w wysokości 40 000 zł.
   • stypendium doktoranckie w wysokości 35 000 zł
   • stypendium magistranckie w wysokości 25 000 zł

   Stypendium można wykorzystać na dowolny, wybrany przez siebie cel.

   Oferta stypendialna jest skierowana do naukowczyń, które w roku wypłacania stypendium (2024: rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po roku, w którym zostaną wybrane stypendystki) nie ukończyły 26 lat – w przypadku kategorii magistranckiej, 32 lat – w przypadku kategorii doktoranckiej oraz 40 lat – w przypadku kategorii habilitacyjnej.

   Zgłoszenia do programu przyjmowane są za pośrednictwem platformy www.forwomeninscience.com.

   Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszenie się do Anny Bergiel z Działu Nauki (anna.bergiel@umb.edu.pl), tel. 85 748 54 90).

  Powrót