• Komunikaty

  Projekt Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym - rekrutacja do 2 edycji

  18.10.2017 16:46
  Autor: Administrator UMB

   

   

   

  W ramach realizacji projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym zapraszamy studentów UMB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku:

  • lekarskiego - VI roku,
  • fizjoterapii - III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.),
  • pielęgniarstwa -  III roku (studiów I st.) oraz II roku (studiów II st.)

  do bezpłatnego udziału w II edycji projektu, którego celem jest przygotowanie studentów ww. kierunków do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  W ramach realizacji projektu, odbywać się będą:

  • warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • dodatkowe zadania praktyczne w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa i 1 zagraniczna – Norwegia – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

   

  Rekrutacja w dniach: 02 października 2017 - 06 listopada 2017

   

  Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen z poprzedniego roku,
  • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2 - deklaracja pisemna studenta w dokumentacji rekrutacyjnej (niezbędna z uwagi na zagraniczną wizytę studyjną).

   

  W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie również kolejność zgłoszeń. Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu zawarte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2017/2018.  Liczba miejsc jest ograniczona, w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, o przyjęciu decydować będzie wyższa średnia ocen z poprzedniego roku i data zgłoszenia.

  Formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) zamieszczony na stronie internetowej projektu www.umb.edu.pl/geriatria/rekrutacja, można: otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu, dostarczyć osobiście do Działu Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, p. 109) lub przesłać na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji Anny Piłaszewicz – anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 02 października 2017 do 06 listopada 2017.

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50 lub na stronie internetowej projektu: www.umb.edu.pl/geriatria.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Powrót