Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Bez PIT dla młodych

  22.04.2021 11:12
  Autor: Administrator UMB

   

  Szanowni Studenci,

   

  Przypominamy o programie "Bez PIT dla młodych"

  Od 2021 r. z ulgi dla młodych mogą korzystać dodatkowo osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

  Ulga dla młodych w PIT przynawana jest Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej)  i z umów zlecenia zawartych z firmą. A począwszy od 2021 r. – również z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Z ulgi korzysta około 2 mln młodych pracowników.

  Ulgą objęte są przychody z pracy oraz z umów zlecenia oraz od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika są zwolnione z PIT.

   

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

  Powrót