Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  mLegitymacja dostępna na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  22.10.2021 14:57
  Autor: Administrator UMB

  Studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od 20 października mogą zamawiać elektroniczne wersje swoich legitymacji.

  mLegitymacja to mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Uruchomienie mLegitymacji jest możliwe aplikacji mObywatel. Od października 2021 roku, po zintegrowaniu środowisk informatycznych i połączeniu z systemem uniwersyteckim, możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym. Mobilna wersja legitymacji studenckiej jest dostępna zarówno dla użytkowników urządzeń z systemem Android oraz iOS.

   mLegitymację może zamówić student, który spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria:

  •  ma aktywny status studenta
  • ma numer PESEL
  • ma numer albumu
  • ma zdjęcie w systemie Wirtualna Uczelnia
  • ma Elektroniczną Legitymację Studencką (plastikową)
  • ta (plastikowa) ELS została przedłużona 
  • dane osobowe studenta nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

   

  Aby uzyskać dokument mobilny należy skorzystać ze strony https://mlegitymacja.umb.edu.pl. Po zalogowaniu się występujemy o wydanie kodu QR i kodu aktywacyjnego.

  Jedna mLegitymacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym urządzeniu mobilnym.

  Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu.

  mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.

  Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-studencka

   

  Powrót