Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Młode UMB uczy się biznesu .
 • Ostatnia zmiana 28.01.2016 przez Medyk Białostocki

  Młode UMB uczy się biznesu

  500 polskich młodych naukowców wyjechało do czołowych ośrodków akademickich na świecie, by zobaczyć jak łączy się naukę i biznes. W tej grupie byli też przedstawiciele UMB

  Program TransFormation.doc został zrealizowany w ramach projektu systemowego ministra nauki szkolnictwa wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”. W ramach programu sfinansowane zostały kursy szkoleniowe dla 500 doktorantów/młodych naukowców w czołowych biznesowych ośrodkach akademickich na świecie. Po prawie dwumiesięcznej rekrutacji do programu z UMB zakwalifikowało się kilkanaście osób. Kandydaci w drodze losowania zostali przydzieleni do wybranych ośrodków i odbyli jeden, z wybranych w procesie rekrutacji, typów szkolenia w dwudziestoosobowych grupach:

  I - typ - szkolenie dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką (400 uczestników);

  II - typ - szkolenie trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim (100 edukatorów).

   

  Dr Anna Michalska-Falkowska - University of Alberta, Edmonton, Kanada, (Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej UMB, obecnie w Indivumed GmbH Hamburg, projekt MOBIT)
  Intensywny kurs „regular soft-skills course” pozwolił mi na poznanie i rozwinięcie wielu umiejętności potrzebnych do efektywnego porozumienia pomiędzy nauką a biznesem. Dowiedziałam się, jak konsekwentnie planować swoją karierę, wydajnie pracować w zespole badawczym oraz nawiązywać współpracę krajową i międzynarodową. Codzienna praca w interdyscyplinarnych grupach oraz przygotowywanie projektu angażującego biologię, medycynę, bioinżynierię i nowoczesne materiały były bardzo ciekawym doświadczeniem. Takie zajęcia pozwoliły mi zrozumieć, jak ważne jest korzystanie z opinii i pomocy reprezentantów różnych gałęzi nauki. Dzięki spojrzeniu na przedmiot badań z innej strony, „świeżym okiem”, możemy wykryć potencjalne korzyści i problemy oraz wspólnie opracować nowe rozwiązanie. Dziesięć dni zajęć upłynęło nam bardzo szybko i zdecydowanie nie mieliśmy czasu na nudę. Wolny weekend również spędziliśmy intensywnie - w sobotę obeszliśmy Edmonton wzdłuż i wszerz, natomiast niedzielę wykorzystaliśmy na wyprawę w Góry Skaliste. Na kursie poznałam wspaniałe osoby, z którymi nadal utrzymujemy kontakt i wymieniamy się nowinkami. Takie szkolenia to doskonała okazja do nawiązania znajomości z młodymi ekspertami z różnych dziedzin nauki. A skoro interdyscyplinarność jest kluczem do sukcesu, to na University of Alberta zbudowaliśmy solidne fundamenty do dalszej współpracy.

   

  Karol Charkiewicz - University of Alberta, Edmonton, Kanada (doktorant w Klinice Perinatologii UMB)

  Kurs w UofA był bardzo intensywny, zajęcia od rana do późnego wieczora, plus projekty grupowe, które przygotowywaliśmy po nocach, zajmowały nam większość czasu. Prowadzący to ludzie biznesu, którzy sami odnieśli sukcesy finansowe w wielkich firmach, między innymi takich, jak Microsoft czy Kompanie Naftowe. Zajęcia były nastawione na interdyscyplinarną pracę zespołową i umiejętności późniejszych prezentacji jej efektów. Najciekawsze według mnie były zajęcia z coachingu i motywacji zespołowej, które przekładały się na nasze zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w całym programie. Interesującym doświadczeniem była możliwość indywidualnych wizyt w ośrodkach o zbliżonym profilu działalności do naszych, co miało na celu wykorzystanie nowych umiejętności networkingu, a w ostateczności nawiązanie współpracy. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, mieliśmy paru asystentów do kontaktu o każdej porze dnia i nocy. Resztki wolnego czasu spędziliśmy na ogólnokrajowym finale rodeo, meczu hokeja, w weekend zwiedziliśmy dwa parki narodowe: Banff National Park i Jasper National Park - oba uznawane za największe obok Niagary atrakcje turystyczne Kanady. Efekt szkolenia? - w dwa tygodnie intensywnej pracy można nauczyć się, jak dobrze kierować projektem i jakich błędów uniknąć oraz jak zaprezentować wyniki, aby zainteresować nimi  potencjalnego inwestora.


  Olga Koper - University of Lund, Szwecja (Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB)

  Podczas zajęć przeprowadzonych w pierwszym tygodniu zostały nam przedstawione główne narzędzia i założenia, którymi w kolejnych dniach kursu posługiwaliśmy się podczas tworzenia i doskonaleniu indywidualnych pomysłów biznesowych. Została nam przedstawiona m.in. metoda NABC (Needs, Approach, Benefits oraz Competition) oraz model Business Model Canvas.

  W ciągu pierwszych dwóch tygodni szkolenia zorganizowano nam wizyty studyjne w jednostkach wspierających kreatywność i przedsiębiorczość. Były to w przeważającej większości rozmaite inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości (m.in. IdeOn Park, VentureLab czy Medicon Village).

  Trzeci tydzień kursu dotyczył umiejętności trenerskich oraz niezbędnych do tego kompetencji miękkich. Niestety ten etap szkolenia znacząco odbiegał jakością od pierwszych dwóch tygodni. W związku z tym dwaj uczestnicy szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącymi, przeprowadzili warsztaty i szkolenia dotyczące rozpoznawania rodzaju słuchacza, umiejętności liderskich, budowania zespołu oraz prostych technik wzmacniania pewności siebie i zarządzania czasem w oparciu o metodę NLP (programowanie neurolingwistyczne).

  Niewątpliwie dużym atutem wyjazdu był właśnie wielodyscyplinarny skład zespołu uczestników Ponadto nowe umiejętności z zakresu kompetencji miękkich niewątpliwie będą przydatne w pracy zawodowej nauczyciela akademickiego.

   

  Magda Kamińska - University of Alberta, Edmonton, Kanada, (Klinika Onkologii UMB)

  Trzytygodniowy, intensywny kurs trenerski w kanadyjskim Edmonton na University of Alberta to czas aktywnego poszerzania moich doktorancko-lekarskich horyzontów. 

  Interdyscyplinarność projektów naukowych

  Dostaliśmy niepowtarzalną szansę rozwiązywania zadań i tworzenia w obrębie zupełnie niespokrewnionych dziedzin, od medycyny po klimatologię. Okazało się to niezwykle stymulujące i już zaledwie trzy tygodnie po powrocie owocuje pierwszymi interdyscyplinarnymi projektami.

  Kreatywne myślenie i działanie w międzynarodowej grupie

  Zarządzanie interdyscyplinarnymi projektami lub grantami naukowymi z pełnym wykorzystaniem potencjału zespołu wymaga wielu umiejętności zarówno z zakresu kompetencji miękkich jak i zarządzania. Pokazano nam, jak ważną rolę odgrywa kreatywność, a także umiejętność współpracy ponad różnicami kulturowymi.

  Ponadto warto dodać, że grupowy trekking w Górach Skalistych był rozwojowy zarówno dla ducha, jak i dla ciała. Dziewiętnaścioro wspaniałych, młodych naukowców, z którymi dane mi było spędzić te trzy tygodnie, to największa wartość dodana tego kursu. Jestem przekonana, że choć kurs już minął i wróciliśmy do Polski, dla grupy z Edmonton to początek bardzo ciekawej współpracy.

   

  Paweł Sowa - University of Alberta, Kanada (doktorant w Zakładzie Zdrowia Publicznego UMB)

  Trzy intensywne tygodnie spędzone na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie, w ramach programu Transformation.doc będę wspominał do końca życia. Trzy słowa, które zawsze będę kojarzył z wyjazdem to: stado, przestrzeń i peer coaching.

  Stado, ponieważ tak wespół z dziewiętnastoma młodymi naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny, zwykliśmy nazywać naszą grupę. Zgodnie z amerykańskim modelem kształtowania umiejętności miękkich opartym o interdyscyplinarną pracę w zespole, razem pracowaliśmy w trakcie zajęć, przygotowywaliśmy projekty, podróżowaliśmy i korzystaliśmy z możliwości uniwersyteckiego kampusu. Siła networkingu jest na tyle duża, że już dziś wraz z kilkoma osobami z innych uczelni rozpoczęliśmy pracę nad projektami naukowymi.

  Przestrzeń, ze względu na wrażenie, jakie na podróżniku wywiera natura Alberty i pobliskich Gór Skalistych, ale także takie zorganizowanie kampusu, które zachęca studentów do przebywania i pracy w nim.

  Peer coaching, ponieważ jako grupa trenerów wytypowana przez MNiSW poznawaliśmy metodologiczną stronę prowadzenia szkoleń, sposoby na podwyższenie efektywności kształcenia, indywidualne podejście w pracy ze studentem

  Przede mną zadanie wdrożenia zdobytej wiedzy i umiejętności w naszej uczelni. Wspólnie z innymi trenerami przygotowujemy plany szkoleń, które w ciągu obecnego roku akademickiego będziemy realizować dla wszystkich chętnych pracowników, doktorantów i studentów.

  Opr. Karol Charkiewicz

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.