Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biuro karier w akcji .
 • Ostatnia zmiana 24.10.2016 przez Medyk Białostocki

  Biuro karier w akcji

  Dział Projektów Pomocowych UMB wraz z Biurem Karier pozyskał środki z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” (Europejski Fundusz Społeczny) na poszerzenie oferty Biura Karier i w lipcu 2016 r. rozpoczęto realizację projektu  „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB”.

  Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Biuro Karier UMB na rzecz studentów, poprzez wdrożenie oferty doradczej dostosowanej do indywidualnych potrzeb studentów wszystkich kierunków na UMB.

  W ramach poszerzonej oferty Biura Karier, studenci UMB będą mogli uczestniczyć w:

  • indywidualnym poradnictwie zawodowym - spotkaniach z doradcą - mających na celu m.in. zbadanie poziomu kompetencji społecznych i stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • indywidualnym poradnictwie w zakresie zakładania działalności gospodarczej - forma skierowana do studentów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej obejmująca m.in. opracowanie IPD pod kątem założenia własnej firmy,
  • warsztatach kształtujących postawy przedsiębiorcze - dla wszystkich zainteresowanych uczestników projektu chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości,
  • coachingu zawodowym - forma wsparcia dla grupy studentów, którzy znajdą zatrudnienie za pośrednictwem ABK, świadczona w okresie 3 miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia,
  • mentoringu w miejscu pracy - skierowanym do uczestników projektu, którzy znaleźli zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier, polegającym na 3-miesięcznej opiece mentora obejmującej m.in. pomoc i wsparcie merytoryczne w wykonywaniu powierzonych obowiązków (liczba miejsc ograniczona).

           Do udziału w projekcie zapraszamy studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (prowadzonych w trybie dziennym) ze wszystkich kierunków UMB. Nowa oferta Biura Karier UMB rusza już w październiku 2016 r.

           Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej www.umb.edu.pl/biuro_karier

  Urszula Maksimiec, Anna Bielecka - Odyniec

  Biuro Karier UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.