Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego .
 • Ostatnia zmiana 07.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego

  Szanowny Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo,

  Pełni nadziei i determinacji rozpoczynamy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Będzie on wyjątkowy na przestrzeni ostatnich lat. Po raz pierwszy od 1989 roku polskie uczelnie przechodzą tak gruntowną reformę, której kierunki wyznacza właśnie uchwalona Konstytucja dla Nauki 2.0. Stwarza ona szansę na zmianę, ale niesie szereg wyzwań, budzi też obawy, czy uda nam się zrealizować nasze aspiracje.

  Ustawa zwiększa autonomię Uczelni, daje możliwości swobodnego kształtowania jej struktury oraz decydowania o kształceniu studentów. Z drugiej strony pakiet towarzyszących ustawie rozporządzeń wskazuje jasno na konieczność jeszcze szybszego rozwoju naukowego, potrzebę współpracy z gospodarką oraz zaangażowania społecznego Uczelni. W ciągu najbliższego roku będziemy musieli przygotować statut uczelni, uwzględniający nowy system ewaluacji naukowej, oparty już nie na wydziałach, a na dyscyplinach naukowych. Będziemy musieli zorganizować nowe struktury kolegialne odpowiedzialne za organizację nauki i ujednolicić kształcenie doktorantów w ramach wspólnej szkoły doktorskiej.

  KLIKNIJ I PRZECZYTAJ:

  Wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego  

  Wystąpienie ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego  

  Wystąpienie przewodniczącego Samorządu Studentów UMB Mateusza Grochowskiego 

  Medale i odznaczenia  

  Immatrykulacja  

  O tym, jak UMB staje się liderem sztucznej inteligencji w medycynie  

  Będzie to także rok na podjęcie decyzji przez każdego pracownika o kierunku rozwoju ścieżki kariery akademickiej. Nowa ustawa wprowadza ocenę indywidualnego wkładu nauczycieli akademickich w ewaluację poszczególnych dyscyplin na Uczelni. Obliguje to każdego pracownika naukowo-dydaktycznego i naukowego do przedstawienia w ciągu 4 lat znaczących osiągnieć naukowych, w tym grantów i publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych. Jednocześnie ustawa będzie dawała możliwość rozwoju kariery dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel akademicki jest świetnym dydaktykiem, nie będzie musiał angażować się jak dotychczas w badania naukowe, nie będzie np. zobligowany do robienia habilitacji, żeby uzyskać stanowisko profesora na Uczelni.

   

  Ponad 5 tysięcy 200 studentów, w tym blisko 400 zagranicznych oraz 250 studentów studiów doktoranckich, rozpoczęło nowy rok akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dotychczas kształciliśmy na 14 kierunkach, obecnie rozpoczynamy nauczanie na 15 unikatowym, pierwszym w skali kraju kierunku - biostatystyka. Będzie on doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pozwoli wzmocnić potencjał naukowy polskiej medycyny.

   

  Pragnę podkreślić, że przeciwdziałamy trudnej sytuacji w ochronie zdrowia związanej z niedoborem pracowników, w tym lekarzy i pielęgniarek. W bieżącym roku na pierwszy rok studiów I stopnia przyjęliśmy ponownie o 60% więcej kandydatów na kierunku pielęgniarstwo, 2-krotnie więcej na położnictwo i o 10% studentów więcej na kierunku lekarskim w porównaniu do rekrutacji sprzed 2 lat. W ciągu ostatnich lat zwiększyliśmy znacząco liczbę studentów kształcących się w języku angielskim.

  W bieżącym roku przedstawiliśmy ponadto szeroką ofertę studiów doktoranckich, obejmującą studia na 3 wydziałach, aplikacyjne studia doktoranckie we współpracy z przedsiębiorcami, międzynarodowe studia kierunkowe oraz studia finansowane z funduszy Unii Europejskiej dla studentów zagranicznych, którzy przyjechali do nas z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Niemiec, Indonezji czy Wietnamu.

  Drodzy Studenci,

  wierzymy, że studia na naszej uczelni dadzą wam szanse na zdobycie dobrego zawodu, nabycia wiedzy i kompetencji, dzięki którym będziecie mogli konkurować na rynku pracy. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia na naszej Uczelni są bowiem wyniki lekarskiego i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego, w których nasi absolwenci od szeregu lat zajmują czołowe miejsca w kraju.

  Jesteśmy dumni  z naszej nowoczesnej bazy dydaktycznej, klinicznej i naukowej. Otwarte przed rokiem Centrum Symulacji Medycznych doskonale poszerzyło bazę dydaktyczną kształcenia przyszłych lekarzy, stomatologów, ratowników medycznych, położnych i pielęgniarek.

  Jako władze Uczelni jesteśmy niezmiernie zadowoleni ze współpracy z samorządem i organizacjami studenckimi. Liczę na to, że w obecnym roku akademickim rywalizacja między kadrą a studentami w zawodach piłkarskich, żeglarskich czy grach strategicznych będzie na równie emocjonującym poziomie jak dotychczas.

  Drodzy Studenci,

  życzę wam wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i zadowolenia z faktu studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  I would like to address my warm regards to our students who are studying in English. Dear colleagues, I wish you curiosity and persistence in gaining knowledge and satisfaction from studying at the Medical University of Bialystok.

   

  Szanowny Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo,

  Dzisiejszy dzień i inauguracja jest także wyjątkowa z innego powodu. W dniu dzisiejszym podsumowujemy wieloletnią inwestycję modernizacji i rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Z dumą możemy dziś powiedzieć, że mamy piękny, nowoczesny szpital kliniczny XXI-wieku, w którym znacząco poprawiły się warunki leczenia, dydaktyki i pracy naukowej. Dzięki tej inwestycji powierzchnia naszego Szpitala powiększyła się dwukrotnie, przybyły nowe kliniki, znacząco zostały unowocześnione możliwości diagnostyczne, wyposażenie klinik zabiegowych, poprawiły się warunki dla pacjentów. Powstał też nowoczesny blok operacyjny z Oddziałem Intensywnej Terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy z izbą przyjęć oraz lądowisko dla helikopterów. W murach szpitala mamy najnowocześniejszą w zakresie badań klinicznych jednostkę naukową - Centrum Badań Klinicznych, która umożliwia nam rozwój naukowy w zakresie medycyny spersonalizowanej, badań ludzkiego genomu i prewencji chorób cywilizacyjnych.

  Pragnę gorąco podziękować pracownikom naszego Uniwersytetu oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, dzięki którym było to możliwe. Nie jestem w stanie imiennie wymienić wszystkich osób, bez których ta inwestycja nie byłaby możliwa: dziękuję więc szczególnie moim poprzednikom Rektorom: prof. Janowi Górskiemu, który inwestycję pozyskał, prof. Jackowi Niklińskiemu, który ją rozpoczął i kontynuował, dziękuję bardzo Prof. Zenonowi Mariakowi, który przez 8 lat nadzorował prace przewodnicząc komitetowi sterującemu, dyrektorowi Bogdanowi Poniatowskiemu, którego umiejętności negocjacyjne przy wyposażaniu Szpitala pozwoliły zmieścić się w budżecie oraz panu dyr. Markowi Karpowi, który dokończył to dzieło.

  Dziękuję bardzo za wytrwałość i konsekwencję panu Kanclerzowi Konradowi Raczkowskiemu i panu Kanclerzowi Jerzemu Tokajukowi, którzy z ramienia Uczelni nadzorowali postęp prac. Raz jeszcze dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

  Wierzymy także, że zakończenie obecnej inwestycji wieloletniej to tylko koniec pierwszego etapu i obiecana nam przez Ministerstwo Zdrowia budowa Centrum Psychiatrii, obejmującego zarówno klinikę dla dorosłych jak i oddział psychiatrii dziecięcej, zostanie wkrótce rozpoczęta.

   

  Nowoczesny Szpital Kliniczny to nie tylko infrastruktura, a przede wszystkim wysoko wykwalifikowani pracownicy, nowoczesne metody terapii i rozwój badań naukowych w obszarze medycyny i nauk pokrewnych. Cieszmy się z zapowiedzi wzrostu funduszy na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB do 2024 roku. Rozumiemy, że tempo wzrostu nakładów jest uzależnione od możliwości finansowych państwa. Jesteśmy jednak przekonani, że w pierwszej kolejności niezbędne jest wsparcie szpitali klinicznych. W chwili obecnej ze względu na niedofinansowanie naszych placówek tracimy wielu najlepszych specjalistów. Młodzi lekarze nie tylko wyjeżdżają za granicę. Oni nie chcą zostawać w ośrodkach klinicznych odchodząc do sektora prywatnego i do szpitali powiatowych, gdzie dodatkowe finansowanie jest możliwe z innych źródeł.

  Uniwersyteckie Szpitale kliniczne to kręgosłup, który umożliwia istnienie systemu ochrony zdrowia w kraju,

  - to miejsce gdzie uczą się przyszli lekarze, pielęgniarki i adepci innych kierunków medycznych,

  - to miejsce gdzie szkolą się specjaliści i rozwijana jest wiedza w poszczególnych dyscyplinach medycznych,

  - to miejsce gdzie powinien odbywać się rozwój badań naukowych, wdrażanie innowacji dających szansę na skuteczniejszą terapię i szybszą diagnozę.

  W zakresie finasowania świadczeń medycznych postulujemy więc wprowadzenie wskaźnika korekcyjnego dla finansowania szpitali klinicznych, znajdujących się w rękach Uczelni medycznych lub podjęcie odważnej decyzji o finansowaniu Szpitali uniwersyteckich bezpośrednio z budżetu państwa, tak jak to jest w większości krajów o wysokim poziomie opieki medycznej.

  Szanowny Panie Premierze, Panie Ministrze, Szanowni Państwo,

  Tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z dziedziny medycyny Profesorowie James Allison i Tasuku Honjo, nagrodzeni za znalezienie metody immunoterapii w leczeniu nowotworów, nie mogliby zrealizować swoich odkryć bez systemowego wsparcia państwa na badania naukowe.

  Bardzo dziękujemy Panu Premierowi i Panu Ministrowi za decyzję o powstaniu Agencji Badań Medycznych. Wierzymy, że będzie to doskonałe narzędzie rozwoju niekomercyjnych badań klinicznych w naszym kraju. Dziękujemy za nawiązanie współpracy z amerykańskimi Narodowymi Instytutami Zdrowia oraz zapowiadany wzrost środków na współpracę międzynarodową i badania aplikacyjne. To ważne kroki wspierające rozwój badań w zakresie medycyny w Polsce.

   

  Szanowni Państwo,

  Kilka tygodniu temu w Parlamencie Europejskim pan Premier Mateusz Morawiecki powiedział „Przemysł przyszłości zadecyduje o rzeczywistości globalnej gospodarki. Sztuczna inteligencja, machine learning, Big Data, przemysł 4.0 to są drogi, które mogą dać nowy impuls naszej gospodarce, jak silnik spalinowy odegrał ogromną rolę w industrializacji Zachodu.”

  Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo,

  Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku mamy poczucie, poparte szeregiem dowodów, że jesteśmy liderem w budowaniu innowacji w obszarze medycyny, w zakresie badań dotyczących medycyny spersonalizowanej, big data, badań wielkoskalowych, w tym sekwencjonowania ludzkiego genomu.  Jest to konsekwencją strategii, jaką przyjęliśmy już kilka lat temu przygotowując projekt rozwoju jako Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący - jeden z 3 ośrodków doskonałości w obszarze nauk medycznych w Polsce.

  W ramach strategii rozwoju medycyny spersonalizowanej stworzyliśmy unikalne w skali kraju Centrum Badań Klinicznych wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do badań wielkoskalowych i zorganizowaliśmy szereg unikalnych badań, w tym badania Białystok PLUS obejmujące prospektywną ocenę stanu zdrowia znaczącej populacji naszego miasta oraz projekt 1000 PLUS dotyczący oceny progresji cukrzycy. 

  Kolejnym ważnym sukcesem w realizacji tej strategii było stworzenie programu studiów doktoranckich w zakresie tzw. badań omicznych, czyli opartych na technologiach wielkoskalowych big data. Kontynuując ten projekt jako jedyna Uczelnia w Polsce pozyskaliśmy środki w ramach konkursu COFUND programu Horyzont 2020 na sfinansowanie międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. W tym miejscu po raz kolejny pragniemy podziękować Panu Ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu - to dzięki jego decyzji i wsparciu udało się uzyskać brakujące 7,5 mln zł z funduszy Ministra Nauki na realizację tego projektu.

  W ramach Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych stworzyliśmy unikalne wielodyscyplinarne zespoły badawcze łączące lekarzy, biotechnologów, chemików i bioinformatyków pracujących nad poszukiwaniem nowych biomarkerów chorób cywilizacyjnych i medycyną spersonalizowaną.

  Kolejnym naturalnym krokiem w rozwoju obszaru analizy big data jest planowane przez nas Centrum Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Medycynie - o tym opowie dzisiaj więcej pan Rektor prof. Marcin Moniuszko w wykładzie inauguracyjnym.

  Niestety nie ma szans na konkurencyjne rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji w medycynie bez dostępu do własnych wszechstronnych unikalnych zbiorów danych dotyczących jednostek chorobowych. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku tworzenie takich unikalnych baz danych medycznych i wykorzystanie tego do tworzenia sztucznej inteligencji już się odbywa.

  Dzięki kolejnym znaczącym funduszom pozyskanym w drodze konkursowej z NCBiR w ramach programu Strategmed - powstał w naszej Uczelni modelowy system gromadzenia materiału biologicznego oraz stworzona największa w Polsce baza sekwencji genomu ludzkiego. Przygotowaliśmy podstawy wielkoskalowej bazy dotyczącej guzów nowotworowych w zakresie genomiki, transkryptomu, metylomu, metabolomu oraz danych fenotypowych. Osiągnięcia te są w obszarze zainteresowań globalnych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz National Cancer Institute w Bethesdzie w USA. Chcemy jednak, żeby ta wiedza była w jak największym stopniu wykorzystywana przez polskich naukowców.

  O tym, że to się udaje, świadczy przykład start-upu Imagine.Me, który uzyskał znaczące finasowanie lokalnych przedsiębiorców. Jego współtwórcą jest nasz naukowiec pan docent Mirosław Kwaśniewski. Unikalne dane generowanych baz medycznych powinny być wykorzystywane przez polskie firmy biotechnologiczne i informatyczne do planowania nowych immunoterapii (tegoroczna nagroda Nobla w dziedzinie medycyny potwierdza, że jest to najbardziej właściwy kierunek), do tworzenia nowych testów diagnostycznych czy aplikacji medycznych. Wiedza ta powinna być wykorzystywana także przez płatnika publicznego do wdrażania skuteczniejszych terapii i bardziej efektywnego wydawania funduszy na ochronę zdrowia w Polsce - potrzebny jest tylko efekt większej skali i strategicznych inwestycji państwa.

  Panie Premierze, Panie Ministrze, wierzymy, że Państwo Polskie dostrzeże potencjał naszej Uczelni i będzie chciało wspierać proces tworzenia polskich innowacyjnych rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji w medycynie.

   

  Szanowni Państwo,

  W dniu Inauguracji nowego roku akademickiego przekazuję najlepsze życzenia wszystkim studentom, doktorantom oraz pracownikom Uczelni: nauczycielom akademickim, pracownikom administracji, pracownikom technicznym i personelowi naszych szpitali klinicznych. Życzę Państwu wielu ambitnych planów i pomysłów oraz sukcesów w ich realizacji, albowiem państwa sukcesy będą stanowiły sukces Uczelni.

   

  Szanowny Panie Premierze, Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo,

  Raz jeszcze dziękujemy za wyróżnienie naszej Alma Mater i udział w dzisiejszej uroczystości. Obecność tak znamienitych gości potwierdza znaczącą rolę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w naszym kraju i regionie, a nas motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Wszystkim Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w naszej Inauguracji.

  Dziękuję bardzo.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.