Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Decyzje administacyjne i dokumentacja projektowa .
 • Decyzje administacyjne i dokumentacja projektowa .
 • Ostatnia zmiana 01.03.2015 przez Administrator UMB

  Decyzje administacyjne i dokumentacja projektowa

   

  DECYZJE:

   

  • decyzja z dnia 07 sierpnia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego zespołu budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;
  •  decyzja z dnia 12 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego zespołu budynków Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;
  • decyzja z dnia 21 grudnia 2009 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę budynku psychiatrii, przebudowę i nadbudowę części D1 i E1 budynku głównego USK, przebudowę i budowę dróg oraz przebudowę i budowę wewnętrznej sieci infrastruktury technicznej wraz z rozbiórkami;
  • decyzja z dnia 26 kwietnia 2010 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na przebudowę i nadbudowę części F, rozbudowę o część G i H, budowę lądowiska dla śmigłowców na dachu części G Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;
  • decyzja z dnia 13 lipca 2010 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę dwóch zjazdów na teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w pasie drogowym ulicy M. Wołodyjowskiego;
  • decyzja z dnia 23 sierpnia 2010 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na rozbudowę istniejącego zjazdu na teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w pasie drogowym ulicy M. Skłodowskiej – Curie;
  • decyzja z dnia 29 października 2010 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na przebudowę budynku głównego i dobudowę zewnętrznych central wentylacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;
  • decyzja z dnia 17 stycznia 2011 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę parkingu wielopoziomowego oraz rozbiórkę lądowiska dla helikopterów na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku;

   

  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA:

   

  1)  Koncepcja wielobranżowa i prace okołoprojektowe

  2)   Rozbiórki, przebudowa sieci zewnętrznych, przyłącza i roboty drogowe z ukształtowaniem terenu:

  • projekt robót rozbiórkowych;
  • projekt budowlany sieci zewnętrznych i przyłączy;
  • projekt przebudowy sieci energetycznej;
  • projekty wykonawcze sieci zewnętrznych;
  • projekt zieleni;
  • projekt budowlany dróg, zagospodarowania i ukształtowania terenu;
  • projekt wykonawczy dróg;
  • kosztorysy, przedmiary, specyfikacje;
  • projekt modernizacji hydroforni;
  • projekt przebudowy sieci zasilających do budynków hali sportowej  budynku Instytutu Stomatologii i budynku Collegium Pathologicum;
  • projekt przebudowy pasów włączeń / wyłączeń z ul. Waszyngtona;
  • projekt wykonawczy przebudowy uzbrojenia terenu pod projektowanymi budynkami parkingów;
  • projekty zjazdów od ul. Wołodyjowskiego;

  3)   Nadbudowa budynków istniejących

  • projekt budowlany nadbudowy budynków istniejących;
  • projekt wykonawczy;
  • projekt wnętrz;
  • kosztorysy, przedmiary, specyfikacje;

  4)   Budynek psychiatrii

  • projekt budowlany;
  • projekt wykonawczy;
  • projekt wnętrz;
  • kosztorysy, przedmiary, specyfikacje;

  5)  Budynki nowoprojektowane G, H wraz z nadbudową budynku F

  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy;
  • projekt wnętrz;
  • kosztorysy, przedmiary, specyfikacje;
  • harmonogramy;

  6)  Przebudowa budynków istniejących A, B, C, D, E:

  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy;
  • projekt wnętrz;
  • kosztorysy, przedmiary, specyfikacje;
  • harmonogramy;

  7)  Parking wielopoziomowy P2 od strony ul. J. Waszyngtona

  • badania geologiczne;
  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy;
  • projekt wnętrz;
  • kosztorysy, przedmiary, specyfikacje;

  8)  Projekt instalacji poczty pneumatycznej dla budynku poradni bloku M Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  w   Białymstoku