• Ostatnia zmiana 25.05.2016 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Wykłady

    W dniu 19 maja 2016 r. w sali wykładowej Euroregionalnego Centrum Farmacji odbył się wykład prof. dr hab.n.farm. Jolanty Zawilskiej pt.: „Leki OTC jako środki odurzające".

    Pani Profesor jest neuropsychofarmalokogiem, kierownikiem Zakładu Farmakodynamiki  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Oprócz działalności naukowej zajmuje się edukacją w zakresie zagrożeń związanych ze stosowaniem związków psychoaktywnych.