• Ostatnia zmiana 22.01.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    XI Targi Edukacyjne II LO w Białymstoku

    W dniu 20.01.2016 r. na zaproszenie Pana mgr Dariusza Bossowskiego Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej brał udział w  XI Targach Edukacyjnych.

     Wydział reprezentowali  Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego - dr hab. Hanna Kozłowska oraz  Przedstawiciele organizacji studenckich (Innowacyjny Kosmetolog, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Młoda Farmacja)

    Przy zoorganizowanym na sali gimnastycznje stoisku wystawowym uczniowie liceum mogli uzyskać wyczerpujące informacje bezpośrednio od studentów odnośnie studiowania  na naszym Wydziale. Ponadto w udostępnionej sali mulimedialnej Prodziekan Wydziału   dr hab Hannę Kozłowską przedstawiła prezentację promującą Wydział i jego osiągnięcia. W krótkich ale bardzo interesujących prezentacjach swoje organizacje prezentowali przedstawiciele poszczególnych organizacji studenckich.