• Ostatnia zmiana 08.03.2016 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Wydziałowe spotkanie dotyczące programu Erasmus

    W dniu 20 października 2015 r. o godz. 18.00 w Auli 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji

    odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdów i odbywania praktyk w ramach programu Erasmus

    dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

    z udziałem Dziekana Wydziału prof. dr hab. Elżbiety Skrzydlewskiej, Koordynatora Wydziałowego dr hab Katarzyny Sochy i mgr Pawła Niegierewicza  z Działu Spraw Studenckich UMB