• Ostatnia zmiana 17.01.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rada Programowa

  Rada Programowa na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  Kierunek Analityka Medyczna

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska – nauki biologiczno – medyczne

  dr hab. Tomasz Rusak – nauki chemiczne i elementy statystyki

  dr hab. Wojciech Jelski – nauki kierunkowe

  dr hab. Joanna Osada – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. med. Marzena Garley – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  dr hab. Małgorzata Borzym - Kluczyk

  dr hab. Hanna Kozłowska

  dr n. med. Joanna Kamińska

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  dr Alicja Koput

  dr Dorota Olszańska

  dr Roland Rółkowski

  mgr Bożena Kurza

  mgr Małgorzata Siemieniako

  mgr Małgorzata Szutkiewicz

  Inne osoby zaproszone

   

  kierunek Farmacja

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan

  dr hab. Michał Tomczyk 

  Koordynatorzy

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska – nauki fizykochemiczne 

  prof. dr hab. Jerzy Pałka – analiza i technologia leków

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  prof. dr hab. Ewa Chabielska – nauki biofarmaceutyczne

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka – koordynator kształcenia praktycznego

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr n. farm. Jan Chlabicz
  dr n. farm. Joanna Mikita
  dr n. farm. Elwira Telejko
  mgr farm. Beata Malesza
  mgr farm. Jarosław Mateuszuk

  mgr farm. Katarzyna Raczko

  mgr farm. Tomasz Sawicki

  mgr farm. Monika Tołwińska – Zduńska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia I stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan dr hab. Katarzyna Socha

   

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki fizykochemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno – farmaceutyczne 

  mgr Katarzyna Wołosik – koordynator kształcenia praktycznego

  mgr Natalia Żdanuk – praktyki zawodowe

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Irena Kasacka
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  prof. dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko
  dr hab. Anna Galicka
  dr hab. Maria Jurczuk
  dr hab. Pawel Sacha
  dr hab. Marek Niczyporuk - przedstawiciel pracodawców

  dr n. med. Adam Wroński - przedstawiciel pracodawców

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  Anna Cyunczyk

  Katarzyna Kuc

  Wojciech Kuc

  Agnieszka Kuźmicka - Juzwa

  Anna Szutkiewicz - Swirska

  Absolwenci kierunku Kosmetologia:

  Paulina Dmuchowska

  Inne osoby zaproszone

  Kierunek Kosmetologia – studia II stopnia

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Odpowiedzialny Prodziekan dr hab. Katarzyna Socha

  Koordynatorzy

  dr hab. Agnieszka Markowska – nauki biologiczno-chemiczne

  dr hab. Hanna Kozłowska – nauki biomedyczne

  dr n. farm. Katarzyna Sosnowska – nauki kosmetologiczno-farmaceutyczne

  dr n. med. Marta Wacewicz - Muczyńska – koordynator kształcenia praktycznego

  Członkowie

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  prof. dr hab. Irena Kasacka
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  prof. dr hab. Marzanna Cechowska - Pasko
  dr hab. Anna Galicka
  dr hab. Paweł Sacha
  dr hab. Marek Niczyporuk - przedstawiciel pracodawców
  dr n. med. Adam Wroński - przedstawiciel pracodawców
  mgr Katarzyna Wołosik

  Przedstawiciele studentów

  starości roku lub osoby delegowane

  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

  delegowany przez Samorząd Studentów

  Interesariusze zewnętrzni

  dr hab. Hanna Myśliwiec

  Anna Cyunczyk

  Agnieszka Kuźmicka - Juzwa

  Anna Szutkiewicz - Swirska
  Magdalena Wolska - Jachimowska

  Absolwenci kierunku Kosmetologia:

  Paulina Dmuchowska

  Inne osoby zaproszone

  Studia doktoranckie

  Przewodniczący

  Dziekan – prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  Członkowie

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska – kierownik studiów doktoranckich

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska
  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  Przedstawiciele doktorantów

  reprezentanci 2 dziedzin (n. farmaceutycznych, n. medycznych)

  Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

  delegowany przez Samorząd Doktorantów

  Inne osoby zaproszone