Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dokumenty projektowe.
 • Ostatnia zmiana 28.05.2021 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Dokumenty projektowe

   

  Dokumenty składane przy realizacji grantu naukowo-badawczego:

  1. wyjazd krajowy

  - wniosek na wyjazd

  - rozliczenie kosztów wyjazdu
  - wniosek o zaliczkę na wyjazd

  - zapotrzebowanie

  Procedura składania dokumentów dostępna jest tutaj.

  2. wyjazd zagraniczny

  - wniosek na wyjazd

  - wniosek o dokonanie przelewu

  - rozliczenie wyjazdu

  - zapotrzebowanie

  Procedura składania dokumentów dostępna jest tutaj.

  3. zakup odczynników i drobnego sprzętu

  - zapotrzebowanie

   

   

  Zasady dotyczące kosztów w projekcie:

  1. nocleg w kraju

  - maksymalna cena rynkowa

  • hotel o maksymalnym standardzie 3*

  360 PLN/1 nocleg za 2 osoby w pokoju 2-osobowym

  250 PLN/1 nocleg za 1 osobę w pokoju 1-osobowym

  • hotel o niższym standardzie niż 3* oraz pensjonat, motel itd.

  260 PLN/1 nocleg za 2 osoby w pokoju 2-osobowym

  120 PLN/1 nocleg za 1 osobę w pokoju 1-osobowym

  - warunki kwalifikowania wydatku

  • obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz ze śniadaniem
  • obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach)

  2. zwrot kosztów dojazdu

  - warunki kwalifikowania wydatku

  • wydatek rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów
  • wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości
  • w przypadku podróży międzynarodowych kwalifikowalny może być koszt transportu lotniczego w klasie ekonomicznej - zalecany jest, jeśli to możliwe, zakup biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na wypadek nieoczekiwanych sytuacji

  3. stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania zadań za granicą

  • wyjazd zagraniczny musi być uzasadniony niemożliwością przeprowadzenia takiego wsparcia na terenie Polski

   

  Zadania projektowe:
  - Kurs języka angielskiego
  - Szkoły letnie
  - Granty badawcze
  - Stypendia

  Wszystkie zadania wynikające z udziału w projekcie są obowiązkowe.