Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Tematyka zajęć i sylabus.
 • Ostatnia zmiana 20.11.2023 przez Studium Języków Obcych ESZ

  Tematyka zajęć i sylabus

                                                                       

  Link do sylabusa: 

  https://www.umb.edu.pl/s,25854/Sylabusy_na_cykl_ksztalcenia_rozpoczynajacy_sie_w_roku_akademickim_2022-2023            

   

                                                                                           Tematyka zajęć

   

                                                                       HIGIENA STOMATOLOGICZNA ROK II  2023/2024

                                                                                      Język angielski specjalistyczny

                                                                        Koordynator i prowadzący: mgr Ewa Szczepaniak

   

   Semestr 3 i 4

  1. Pacjent stomatologiczny: umawianie się na wizytę. Wywiad, badanie stomatologiczne, diagnostyka jamy ustnej, planowanie zabiegów higienicznych. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia. Instruowanie pacjenta (język poleceń). (6 godz.)
  2. Opis przypadku – ćwiczenia leksykalne i translacyjne. (4 godz.)
  3. Przygotowanie i prezentacja przygotowanego dialogu z pacjentem z zastosowaniem języka komunikacji wraz z opisem przypadku. Język formalny i nieformalny. Ustne zaliczenie materiału z tematów 1, 2 i 3. (6 godz.)
  4. Podstawowe zabiegi stomatologiczne – praca z tekstem. Ćwiczenia leksykalne. (6 godz.)
  5. Postępowanie z bólem. Rodzaje bólu. Udzielanie porad i instruowanie pacjenta. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem; wyszukiwanie informacji. Test z tematów 4 i 5. (3 godz.)
  6. Praca z pacjentem pediatrycznym. Ćwiczenie sprawności czytania ze zrozumieniem i mówienia, zbieranie wywiadu, planowanie zabiegów higienicznych. (6 godz.)

  7. Higiena jamy ustnej i zabiegi profilaktyczne u dzieci. Ćwiczenie sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz mówienia. Ćwiczenia translacyjne. Udzielanie porad. (4 godz.)

  8. Praca higienisty z trudnym i nie współpracującym pacjentem - język komunikacji (3 godz.)

  9. Analiza i ćwiczenia w pisaniu CV i listu motywacyjnego (4 godz.)

  10. Język prezentacji. Przygotowanie krótkiej prezentacji z dziedziny higieny stomatologicznej. (2 godz.) Prezentacje multimedialne przedstawiane przez studentów. (4 godz.)

   11.  Ćwiczenia kulturowe – ćwiczenie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia (film, wykład) (2 godz.)

   

  Literatura podstawowa: (1-2 pozycje)

  1. E. Fleischer, English for dental professions [Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej], EDICON, Poznań

  2. Virginia Evans, Jenny Dooley, Apodaca Craig, Career Paths Dental Hygienist, Express Publishing

  Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje)

  1. E. Donesh-Jeżo, English in Dentistry, WPL, Kraków 2008

  2. K. Studzińska-Pasieka, M. Otto, Open Your English Wide!!! English for Dental Professional, Wyd. Bestom, Łódź 2005