Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Harmonogram zajęć.
  • Ostatnia zmiana 28.09.2023 przez Studium Języków Obcych ESZ

    Harmonogram zajęć

          W semestrze zimowym 2023/2024 zajęcia z jęz. angielskiego odbywają się

                                           w środy w godz. 14.00-15.30

          w sali 207A, Mickiewicza 2A, piętro 2 / koordynator i prowadzący: mgr Ewa Szczepaniak