Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. I Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne.
 • Ostatnia zmiana 16.09.2015 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  I Ogólnopolskie Studenckie Forum Onkologiczne

  Inicjatywa Członków oraz Opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie adresowana jest do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i młodych lekarzy oraz studentów z innych uniwersytetów medycznych w Polsce. Przewiduje się 350  miejsc na wykładach. Konferencja odbywać się będzie 28 listopada 2015 roku w Auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Księcia Trojdena 2a w Warszawie. Jest to następny projekt, który ma na celu poszerzenie wiedzy studentów i młodych lekarzy na temat nowotworów złośliwych w Polsce. Niestety, w trakcie studiów nie mamy wystarczającej okazji, aby dokładnie zapoznać się z tematyką onkologiczną, innowacyjnymi sposobami leczenia nowotworów, a przede wszystkim z tematami, które są uznawane za problematyczne, dyskusyjne w środowisku akademickim oraz codziennej praktyce klinicznej (metody diagnostyczne, sposoby terapii). 

  Program Konferencji został podzielony na 3 sesje tj. sesja chirurgii onkologicznej, sesja onkologii klinicznej oraz sesja przypadków onkologicznych (case reports). Każdej z sesji będzie przewodniczył wybitny pracownik Centrum Onkologii - Instytut. 

  Nasze zaproszenie przyjęli:

   Prof. dr hab.n.med. Piotr Rutkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków COI

   Dr hab.n.med., prof. nadzw. COI Andrzej Rutkowski 

   Dr hab.n.med., prof. nadzw. COI Lucjan Wyrwicz. 

  W trakcie każdej z sesji po wystąpieniu eksperta zostaną wygłoszone 2-3 prace studenckie(ok. 15 min prezentacji + 5 min na dyskusję) nadesłane przez Studenckie Koła Naukowe działające w obrębie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak i innych uniwersytetów medycznych w Polsce. Wyboru prezentowanych na Konferencji prac studenckich dokona Komisja powołana przez  Organizatora z Przewodniczącym Komisji - Opiekunem Naukowym Koła – dr n.med. Tomaszem Olesińskim.

  Dla autorów prac zakwalifikowanych do prezentacji na forum Konferencji przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe poświęcone tematyce onkologicznej. Na zakończenie sesji przewidziane jest podsumowanie zaprezentowanych prac w formie komentarza eksperta. 

  Patronat honorowy nad Konferencją będą sprawować:

   Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie –prof.dr hab.n.med. Krzysztof Warzocha

   Jego Magnificencja, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –prof.dr hab.n.med. Marek Krawczyk.

   Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej – Prof.dr hab.n.med. Piotr Rutkowski

   Prodziekan I Wydziału Lekarskiego, Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM –prof.dr hab.n.med. Barbara Górnicka. 

   

  Ponadto uważamy, że równie ważny jest psychospołeczny aspekt choroby nowotworowej. Stąd też 

  Konferencja odbywać się będzie również pod patronatem społecznym tj.:

   Prezesa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych – Pana Szymona Chrostowskiego

   Prezesa Fundacji Rak’ n’ Roll „Wygraj życie” – Pani Kapsydy Kobro. 

   

  Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym wysiłkom i staraniom, uda nam się pokazać, jak ważna jest właściwa diagnostyka oraz leczenie nowotworów złośliwych zgodnie z zasadami Evidence Based Medicine (Medycyna oparta na dowodach/faktach). 

  Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w Konferencji w charakterze słuchacza, ale nade wszystko jeszcze raz gorąco zachęcam do przygotowania prac studenckich , które mogą być zaprezentowane na forum  Konferencji. 

  Uczestnicy Konferencji otrzymają zestaw konferencyjny zawierający m.in. certyfikat uczestnictwa, 

  materiały biurowe z logo uczelni.

   

  Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej (Link do strony: http://1osfo2015.wix.com/osfo2015).