Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Plany studiów.