• Ostatnia zmiana 24.05.2022 przez Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego

  Dla diagnostów laboratoryjnych

  KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYNE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

  Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Waszyngtona 15a

  15-269 Białystok

  tel.: (85) 831 87 26

  fax: (85) 831 85 85

   

   

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

   

   

   

   

   

   

   

  mgr Bożena Kacprowska

  ul. Jana Kilińskiego 1, pokój nr 332
  15-089 Białystok
  tel: (85) 748 55 68
  e-mail: diagn.lab@umb.edu.pl

  Specjalizacja dla diagnostów laboratoryjnych (akty prawne):

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 866)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1950)
  Programy specjalizacji (www.cmkp.edu.pl)

  Wykaz specjalizacji

   
  • Laboratoryjna diagnostyka medyczna 
  • Laboratoryjna genetyka medyczna
  • Laboratoryjna transfuzjologia medyczna
  • Laboratoryjna immunologia medyczna
  • Laboratoryjna toksykologia medyczna
  • Mikrobiologia medyczna
  • Laboratoryjna hematologia medyczna
  • Cytomorfologia medyczna
  • Laboratoryjna parazytologia medyczna
  • Epidemiologia
  • Zdrowie środowiskowe
  • Zdrowie publiczne
    

  Wykaz specjalizacji (i liczba miejsc) na które można składać wnioski w sesji jesiennej (do 31.05.2022 r.):

  • Laboratoryjna diagnostyka medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 4.500 zł - 9 wolnych miejsc
  • Mikrobiologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 5.000 zł - brak wolnych miejsc
  • Laboratoryjna transfuzjologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 3.500 zł - 5 wolnych miejsc
  • Laboratoryjna immunologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 5.000 zł - 3 wolne miejsca

  Nabór na specjalizacje w systemie SMK prowadzi Podlaski Urząd Wojewódzki.

  Nabór w sesji wiosennej trwa od 30 kwietnia do 31 maja.

  Nabór w sesji jesiennej trwa od 15 listopada do 15 grudnia.

  "Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS" (art. 30i Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2021 poz. 866)

   

  "1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "dyrektorem CEM", z wnioskiem o przystąpienie do PESDL.

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK.

  4. Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

  PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia" (art. 30q oraz art. 30v. Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2021 poz. 866)

  Szczegółowe informacje dotyczące PESDL zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pod następującym adresem: https://www.cem.edu.pl/diagno.php

  Lista kierowników specjalizacji

  1. LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
   • Prof. dr hab. Milena Dąbrowska - 3 wolne miejsca
   • Prof. dr hab. Lech Chrostek - 1. wolne miejsce
   • Prof. dr hab Barbara Mroczko - 3 wolne miejsca
   • Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna - brak wolnych miejsc
   • Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska - 1. wolne miejsce
   • dr hab. n. med. Bogdan Cylwik - 1. wolne miejsce
   • dr hab. n. med. Joanna Osada - brak wolnych miejsc
   • dr hab. n. med. Wojciech Jelski - brak wolnych miejsc
   • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Ławicki - 2 wolne miejsca
   • dr hab. n. med. Marta Łukaszewicz-Zając - brak wolnych miejsc
   • dr hab. n. med. Karolina Orywal - 1. wolne miejsce
   • dr hab. n. med. Ewa Gruszewska - brak wolnych miejsc
   • dr hab. n. med. Małgorzata Rusak - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Małgorzata Czygier - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Magdalena Groblewska - 1. wolne miejsce
   • dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Ines Kostecka-Rośleń - brak wolnych miejsc
   • dr hab. n. med. Grażyna Ewa Będkowska - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Joanna Pawlus - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Jolanta Czyżewska - 1 wolne miejsce
   • dr hab. n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska - 1. wolne miejsce
   • dr n. med. Beata Gawrońska - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Olga Koper-Lenkiewicz - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Joanna Kamińska - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Justyna Dorf - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Alicja Koput - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Katarzyna Janicka - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Dorota Olszańska - 3 wolne miejsca
   • mgr Małgorzata Wojtkowska - brak wolnych miejsc
   • mgr Magdalena Sienkiewicz - brak wolnych miejsc
     
  2. LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA
   • dr n. med. Magdalena Średzińska - 1. wolne miejsce
   • dr n. med. Eliza Blusiewicz - 2 wolne miejsca
   • dr n. med. Marta Nędzi - brak wolnych miejsc
   • dr n. med. Monika Sobierska - 3 wolne miejsca
   • mgr Elżbieta Kunicka - 1. wolne miejsce
   • mgr Marzena Smoktunowicz - 1. wolne miejsce
   • mgr Michał Miękisz - 3 wolne miejsca
   • mgr Jolanta Wróbel - 2 wolne miejsca
   • mgr Magdalena Tatarczuk - brak wolnych miejsc
   • mgr Anna Zdanowicz - 3 wolne miejsce
   • mgr Kamila Tomaszewska - 3 wolne miejsca
   • mgr Magdalena Dejewska - 3 wolne miejsca
     
  3. LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA
   • prof. dr hab. Ewa Jabłońska - 2 wolne miejsca
   • prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska - 2 wolne miejsca
   • prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta - 1. wolne miejsce
   • dr n. med. Justyna Chwiećko - 1. wolne miejsce
   • dr n. med. Marzena Garley - 3 wolne miejsca

   

  4. MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

  • dr hab. Paweł Sacha - 1. wolne miejsce
  • dr hab. Piotr Wieczorek - brak wolnych miejsc
  • dr hab. Katarzyna Leszczyńska - brak wolnych miejsc
  • dr n. med. Dorota Olszańska - brak wolnych miejsc
  • dr n. med. Dominika Giżycka - 2. wolne miejsca
  • dr n. med. Tamara Daniluk - 1. wolne miejsce

     


   

  1. Informacje dotyczące staży kierunkowych
  2. Informacje dotyczące kursów specjalizacyjnych

  Pobierz formularz zgłoszenia na kurs