Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dla diagnostów laboratoryjnych.
 • Dla diagnostów laboratoryjnych. Zestaw mikroskop z komputerem
 • Ostatnia zmiana 19.10.2022 przez Administrator UMB

  Dla diagnostów laboratoryjnych

  KSZTAŁCENIE SPECJALIZACYNE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

  Pełnomocnik Rektora ds. specjalizacji diagnostów laboratoryjnych

  Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  ul. Waszyngtona 15a

  15-269 Białystok

  tel.: (85) 831 87 26

  fax: (85) 831 85 85

   

   

  Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

   

   

   

   

   

   

   

  mgr Bożena Kacprowska

  ul. Jana Kilińskiego 1, pokój nr 332
  15-089 Białystok
  tel: (85) 748 55 68
  e-mail: diagn.lab@umb.edu.pl

  Specjalizacja dla diagnostów laboratoryjnych (akty prawne):

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 866)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2016 poz. 1950)
  Programy specjalizacji (www.cmkp.edu.pl)

  Wykaz specjalizacji

   
  • Laboratoryjna diagnostyka medyczna 
  • Laboratoryjna genetyka medyczna
  • Laboratoryjna transfuzjologia medyczna
  • Laboratoryjna immunologia medyczna
  • Laboratoryjna toksykologia medyczna
  • Mikrobiologia medyczna
  • Laboratoryjna hematologia medyczna
  • Cytomorfologia medyczna
  • Laboratoryjna parazytologia medyczna
  • Epidemiologia
  • Zdrowie środowiskowe
  • Zdrowie publiczne
    

  Wykaz specjalizacji (i liczba miejsc) na które można składać wnioski w sesji wiosennej (do 31.05.2022 r.):

  • Laboratoryjna diagnostyka medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 4.500 zł - 9 wolnych miejsc
  • Mikrobiologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 5.000 zł - brak wolnych miejsc
  • Laboratoryjna transfuzjologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 3.500 zł - 5 wolnych miejsc
  • Laboratoryjna immunologia medyczna - całkowity koszt specjalizacji (kursów) ok. 5.000 zł - 3 wolne miejsca

  Nabór na specjalizacje w systemie SMK prowadzi Podlaski Urząd Wojewódzki.

  Nabór w sesji wiosennej trwa od 30 kwietnia do 31 maja.

  Nabór w sesji jesiennej trwa od 15 listopada do 15 grudnia.

  "Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia określonego w EKS jako planowany dzień rozpoczęcia szkolenia. Kierownik specjalizacji potwierdza faktyczny dzień rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w EKS" (art. 30i Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2021 poz. 866)

   

  "1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego, może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "dyrektorem CEM", z wnioskiem o przystąpienie do PESDL.

  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pomocą SMK.

  4. Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

  PESDL jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 15 kwietnia do dnia 31 maja oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia" (art. 30q oraz art. 30v. Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2021 poz. 866)

  Szczegółowe informacje dotyczące PESDL zamieszczone są na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pod następującym adresem: https://www.cem.edu.pl/diagno.php

  Lista kierowników specjalizacji

  1. LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
   • Prof. dr hab. Lech Chrostek - 1. wolne miejsce, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831 -85 -87
   • Prof. dr hab. Sławomir Ławicki - 2 wolne miejsca, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB, tel. 85 686- 53- 71
   • Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna - brak wolnych miejsc, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831- 87- 14
   • Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska - 2 wolne miejsce, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831- 87- 16
   • dr hab. n. med. Bogdan Cylwik- 1. wolne miejsce, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85- 745-07-62
   • dr hab. n. med. Joanna Osada - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, tel. 85 831-87-23
   • dr hab. n. med. Wojciech Jelski - 1. wolne miejsce, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831-85- 87
   • dr hab. n. med. Marta Łukaszewicz-Zając - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831-85- 87
   • dr hab. n. med. Karolina Orywal - brak wolne miejsce, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831-85- 87
   • dr hab. n. med. Ewa Gruszewska - 3 wolne miejsca, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB , tel. 85 831-85- 87
   • dr hab. n. med. Małgorzata Rusak - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, tel. 85 831 -87- 24
   • dr hab. n. med. Grażyna Ewa Będkowska - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, tel. 85 831 -87- 24
   • dr hab. n. med. Olga Koper-Lenkiewicz - 1. wolne miejsce, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel 85 831-85- 84
   • dr hab. n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska - 1. wolne miejsce, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85- 745-07-62
   • dr n. med. Małgorzata Czygier - 1. wolne miejsce, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831-85- 87
   • dr n. med. Magdalena Groblewska - 1. wolne miejsce, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831-85- 87
   • dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Biochemicznej UMB, tel. 85 831-85- 87
   • dr n. med. Monika Zajkowska - 2 wolne miejsca, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UMB, tel.  85 831-87-10
   • dr n. med. Ines Kostecka-Rośleń - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, tel. 85 831-87-23
   • dr n. med. Joanna Pawlus - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, tel. 85 831 -87- 21
   • dr n. med. Jolanta Czyżewska - 1. wolne miejsce, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831-85- 84
   • dr n. med. Beata Gawrońska - brak wolnych miejsc, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831-85- 84
   • dr n. med. Elżbieta Motybel-Iwańczuk - brak wolnych miejsc, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel.85 831-85- 84
   • dr n. med. Joanna Kamińska - brak wolnych miejsc, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831-85- 84
   • dr n. med. Justyna Dorf - brak wolnych miejsc, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831-85- 84
   • dr n. med. Alicja Koput - brak wolnych miejsc, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85 745-07-61 
   • dr n. med. Katarzyna Janicka - brak wolnych miejsc, Zakład Diagnostyki Hematologicznej UMB, tel. tel. 85 831-87-23
   • dr n. med. Agnieszka Kulczyńska-Przybik - 3 wolne miejsca, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UMB, tel. 85 686-51-68
   • dr n. o zdr. Agnieszka Borsuk - 3 wolne miejsca, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85 745-07-44
   • mgr Małgorzata Wojtkowska - 1. wolne miejsce, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85 745-07-44
   • mgr Magdalena Sienkiewicz - 1. wolne miejsce,  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85 745-07-44
   • mgr Ewa Kowalewska - 2 wolne miejsca, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB, tel. 85 831-85- 84
   • mgr Justyna Trochim - 3 wolne miejsca, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej UMB, tel. 85 745-07-44
   •  
  2. LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA
   • dr n. med. Magdalena Średzińska - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • dr n. med. Eliza Blusiewicz - 1. wolne miejsce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • dr n. med. Marta Nędzi - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Suwałkach, tel.  87 567 -21 -12
   • dr n. med. Monika Sobierska - 1. wolne miejsce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Elżbieta Kunicka - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Marzena Smoktunowicz - 1. wolne miejsce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Michał Miękisz - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Jolanta Wróbel - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Magdalena Tatarczuk - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Anna Zdanowicz - 3 wolne miejsce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Kamila Tomaszewska - 1. wolne miejsce, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   • mgr Magdalena Dejewska - brak wolnych miejsc, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, tel. 85 744- 71 -33
   •  
  3. LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA
   • prof. dr hab. Ewa Jabłońska - 2 wolne miejsca, Zakład Immunologii UMB, tel. 85 745- 05- 46
   • prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska - 1. wolne miejsca, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UMB, tel. 85 831 -85-71
   • prof. dr hab. Anna Stasiak-Barmuta - brak wolnych miejsc, Zakład Immunologii Klinicznej UMB, tel. 85 745- 06- 18
   • dr hab. n. med. Wioletta Ratajczak-Wrona - 1. wolne miejsce, Zakład Immunologii UMB, tel. 85 745-05-88
   • dr n. med. Justyna Chwiećko - brak wolnych miejsc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, KRiCW, tel. 85 831- 84 -82
   • dr n. med. Marzena Garley - brak wolnych miejsc, Zakład Immunologii UMB, tel. 85 745-05-88

   

  4. MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA

  • dr hab. Paweł Sacha - 1. wolne miejsce, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ZDMiII, tel. 85 831-85-71
  • dr hab. Piotr Wieczorek - brak wolnych miejsc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ZDMiII, tel. 85 831-85-71
  • dr n. med. Dorota Olszańska - brak wolnych miejsc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ZDMiII, tel. 85 831-85-71
  • dr n. med. Tamara Daniluk - 1. wolne miejsce, Zakład Mikrobilogii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej UMB, tel. 85 748-55-62
  • mgr Bożena Ślesicka - 3 wolne miejsca, Szpital Wojewódzki w Łomży ZDM, tel. 86 47-33-581
  • mgr Ewelina Ciszewska - 3 wolne miejsca, Szpital Wojewódzki w Łomży ZDM, tel. 86 47-33-581
  • mgr Marta Bartosiewicz-Żelazna - 3 wolne miejsca, Szpital Wojewódzki w Łomży ZDM, tel. 86 47-33-581
  • mgr Anna Folejewska - 3 wolne miejsca, Szpital Wojewódzki w Suwałach, MLDiM, tel. 87 56-29-346
  • mgr Edyta Auchimowicz - 3 wolne miejsca, SP ZOZ w Sokółce, Laboratorium Diagnostyczne, tel. 85 72-20-504
  • mgr Krystyna Piątek - 3 wolne miejsca, Szpital Ogólny w Kolnie, Laboratorium Analityczne, tel. 86 273-93-16
  • mgr Barbara Tołoczko - 3 wolne miejsca, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, tel. 85 833-43-28
  • Tatiana Grzybowska - 3 wolne miejsca, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Laboratorium Mikrobiologiczne, tel. 85 74-88-337

     


   

  1. Informacje dotyczące staży kierunkowych
  2. Informacje dotyczące kursów specjalizacyjnych

  Pobierz formularz zgłoszenia na kurs