• Ostatnia zmiana 06.03.2020 przez Studium kształcenia podyplomowego dla farmaceutów

  Dla farmaceutów

   

  Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UMB

  Adres ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  tel/fax: 85748 5502
  e-mail: studfarm@umb.edu.pl
  Kierownik Studium dr n. farm. Elwira Telejko
  tel/fax: 85748 5502
  Sekretariat mgr Magdalena Boćkowska
  tel/fax: 85748 5616
  e-mail: studfarm@umb.edu.pl

  Na podstawie art. 89a i art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" (Dz. U. Nr.126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, udzielono Wydziałowi Farmaceutycznemu akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów (Certyfikat Akredytacyjny nr 2/2019).

   

  Studium przejęło całość kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym. Organizowane są kursy w ramach prowadzonej specjalizacji z farmacji aptecznej oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów jak i ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

   

  Na terenie naszego regionu specjalistą wojewódzkim w dziedzinie farmacji aptecznej jest:

  • prof. dr hab. n. farm. Katarzyna Winnicka
   Kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej UMB
   15 - 222 Białystok, ul Mickiewicza 2C
   Tel:       85748 5615
   Tel/fax: 85748 5616

   

   

   

  Ze strony Państwa oczekujemy sugestii, co do formy i tematyki prowadzonych kursów. Jesteśmy również otwarci na wszelkie propozycje tematyczne nowych szkoleń.

  Informacje dla osób zainteresowanych rozpoczęciem specjalizacj z farmacji aptecznej jak i uczestników kursów szkolenia ciągłego

       Zgłoszenia na kursy odbywane w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów, prosimy kierować na adres:

  • Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym
   Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
   ul. Jana Kilińskiego 1
   15-089 Białystok

   

       Dane i nr konta, na które należy dokonać wpłaty za poszczególne Moduły specjalizacyjne:

  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
   Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku,
   Nr 40 124052 111111 000049 207392

   z dopiskiem Moduł specjalizacyjny Nr.........., imię i nazwisko, farmacja apteczna

   

  Numery telefonów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące szkolenia specjalizacyjnego, programów kursów, terminów i odpłatności:

  • tel/fax: 85748 5616 (sekretariat)

  • tel/fax: 85748 5502 (kierownik Studium)

  • e-mail: studfarm@umb.edu.pl
    

  Informujemy także, że zgodnie z ustawą "Prawo Farmaceutyczne", uczestnik kursów odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego jak i kształcenia ciągłego farmaceutów, ponosi osobiście koszty tego szkolenia.
  Opłatę za 1 godzinę szkolenia w roku 2020 ustalono na 26 zł.
  Opłatę za liczbę godzin obejmującą kolejny moduł w szkoleniu specjalizacyjnym lub za wybrany kurs dotyczący kształcenia ciągłego farmaceutów należy wnieść przed jego rozpoczęciem na konto Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (j.w.) lub do kasy głównej Uczelni (z dopiskiem jakiego modułu lub kursu dotyczy opłata).
  Podstawa prawna: § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. (Dz.U. z 2003r, Nr 132, poz 1238, z póź. zmianami).

   

   

   

  informacje dla Farmaceutów ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji z farmacji aptecznej

   

   

   

   

   

   

  Pliki do pobrania

  Pobierz formularz zgłoszenia
  Zapoznaj się z celami kształcenia

  Piśmiennictwo obowiązujące do specjalizacji z farmacji aptecznej