Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników WF.