Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.