• Ostatnia zmiana 18.09.2017 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

    Program nauczania

    Materiał realizowany jest w formie wykładów (55 godzin) i ćwiczeń (160 godzin) zgodnie z ustalonym harmonogramem.