• Ostatnia zmiana 22.09.2020 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Aktualności

  Rok akademicki 2020/2021


  Informacja dla studentów I roku kierunku LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ


   

  Zajęcia z anatomii odbywają się w II semetrze roku akademickiego 2020/2021.

   


  Rok akademicki 2019/2020

   

  Wyniki I terminu egzaminu poprawkowego 16.07.2020

  Wnioski:

  • Aby nikogo nie różnicować i nie „pokrzywdzić”, wszystkie osoby otrzymały punkty rekompensujące ewentualne problemy techniczne w trakcie kolokwiów. Jest to 1/10 z 16, czyli z maksymalnej ilości punktów z jednego z „dużych” kolokwiów. Decyzja ta wynika z tego, iż w początkowej fazie testowania zdalnego nie mieliśmy jeszcze wypracowanego sposobu postępowania ze zgłaszanymi problemami technicznymi.
  • Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego otrzymują dodatkowe punkty obliczone na podstawie wyniku egzaminu z dn.25.06

   

  Skala ocen (Regulamin egzaminu)

  ·  – poniżej 20 punktów

  ·  3 – od 20.0 do 27.999 punktów

  ·  3.5 – od 28.0 do 31.999 punktów

  ·  4 – od 32.0 do 35.999 punktów

  ·  4.5 – od 36.0 do 37.999 punktów

  ·  5 – powyżej 38.0 punktów

   

  Gratulujemy wszystkim zdania egzaminu, życzymy zdrowia i spokojnego czasu przerwy wakacyjnej

   

  Nr indeksu

  Część  I

  Część II

  Punkty dodatkowe za wyniki kolokwiów i
  I terminu egzaminu

  Ogólna rekompensata za problemy techniczne w trakcie kolokwiów

  Łącznie

  ocena

  36041

  6,00/20

  17,0/20

  2.3+
  1.6

  1.6

  28,5/40

  Dość dobry (3.5)

  39406

  13,00/20

  17,00/20

  3,9+
  1.2

  1.6

  36,7/40

  Ponad dobry (4.5)

  38568

  14,00/20

  16,00/20

  3,8+
  0.9

  1.6

  36,3/40

  Ponad dobry (4.5)

  38558

  13.00/20

  8,00/20
  (25.06.20)

  3,9

  1.6

  26,5/40

  Dostateczny (3)- I termin egzaminu

  38565

  13,00/20

  16,00/20

  4,3+
  1.2

  1.6

  36,1/40

  Ponad dobry (4.5)

  38564

  16,00/20

  16,00/20

  3,8+
  1.3

  1.6

  38,6/40

  Bardzo dobry (5)

  38555

  14,00/20

  17,00/20

  3,9+
  1.4

  1.6

  37,9/40

  Ponad dobry (4.5)

  38559

  14,00/20

  17,00/20

  3,9+
  1.4

  1.6

  37,9/40

  Ponad dobry (4.5)

   

   


   

   

  JAK BĘDZIE WYGLĄDAC ORGANIZACJA PRACY ONLINE W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI

   

  • W stosunku do pierwotnego planu jesteśmy „zaawansowani” o tydzień, A WIĘC:

  14.05. 2020 godz. 9:30- Podstawy budowy i funkcji układu ruchowego w aspekcie komunikacji międzyludzkiej (komunikacja niewerbalna)- UWAGA- FILM Z WYKŁADEM W ZAŁĄCZENIU- https://youtu.be/6TaFadz9hAk

  1. Kości i stawy kończyny górnej oraz kończyny dolnej. Grupy mięśniowe i zaopatrujące je nerwy obwodowe.
  2. Mięśnie tułowia w aspekcie motoryki ciała
  3. Omawiane struktury anatomiczne w aspekcie przykładowych czynności ruchowych

  Podstawy anatomii ogólnej- część I- temat seminaryjny- UWAGA- ZAKRES ZAGADNIEŃ W ZAŁĄCZNIKU (lista_zagadnien_na_seminaria_1_i_2)

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy układu pokarmowego
  2. Analiza podstaw anatomicznych rehabilitacji mowy po zabiegach laryngektomii (wykształcenie mowy przełykowej)

  21.05.2020 godz. 9:00 - Podstawy anatomii ogólnej- część II- temat seminaryjny- UWAGA- ZAKRES ZAGADNIEŃ W ZAŁĄCZNIKU (lista_zagadnien_na_seminaria_1_i_2)

  1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy układu naczyniowego i endokrynnego
  2. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy układu moczowo- płciowego

  28.05 godz. 10:00 - KOLOKWIUM ONLINE- 16 PYTAŃ (PKT.)

  • TEMATYKA Z DNI: 7.05 (NARZĄD WZROKU), 14.05 (UKŁAD RUCHU, SEMINARIUM 1), 21.05 (SEMINARIUM 2)

  04.06 godz. 10:00 - KOLOKWIUM ONLINE- 8 PYTAŃ (PKT.)

  • TEMATYKA: APARAT ODDECHOWY MOWY (2 PIERWSZE ZAJĘCIA „TRADYCYJNE”- 27.02. i 5.03) oraz (APARAT FONACYJNY- KRTAŃ- ZAJĘCIA TRADYCYJNE 5.03 ORAZ E-WYKŁAD  https://youtu.be/nXXTZpQVkoA APARAT FONACYJNO- ARTYKULACYJNY - BEZ GARDŁA)

  18.06 godz. 10:00 KOLOKWIUM ONLINE- 16 PYTAŃ (PKT.)

  • TEMATYKA: APARAT ARTYKULACYJNO- REZONACYJNY (W CAŁOŚCI ZREALIZOWANY W FORMIE E-WYKŁADÓW)

   

  CZY MOŻLIWE JEST WYDŁUŻENIE CZASU PRZEZNACZONEGO NA ODPOWIEDZI NA KOLOWIUM ONLINE

  • Tak, prawdopodobnie będzie to 20 minut (w przypadku kolokwiów 16- punktowych) i 12 minut (w przypadku kolokwium 8- punktowego). UWAGA- presja czasowa, niemożność powrotu do wcześniejszych pytań są jedynymi środkami  zmuszającymi Państwa do korzystania wyłącznie z zasobów Waszej wiedzy. Gdyby byli Państwa przez nas fizycznie nadzorowani być może reguły te byłyby nieco łagodniejsze.

   

  CZY MOŻLIWE JEST PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO KOLOWIUM ONLINE, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU PROBLEMÓW TECHNICZNYCH Z POŁĄCZENIEM

  • Nie przewidujemy takiej możliwości w każdym przypadku. Macie Państwo 4 kolokwia, jedynie w przypadku nieobecności lub problemów technicznych i spowodowanego przez to niedoboru punktów uprawniających do przystąpienia do egzaminu rozważymy przeprowadzenie dodatkowego zaliczenia na koniec zajęć

   

  JAKIE JEST KRYTERIUM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU

  • Zasada ujęta w Regulaminie nie zmieniła się. Jest to uzyskanie 30% punktów z całości jaką stanowią 52 punkty. Po zaokrągleniu wyniku kryterium dopuszczającym do egzaminu jest zdobycie 16 punktów. P.s. kryterium dopuszczające nie jest więc zbyt wyśrubowane

   

  KIEDY ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN

  • I termin egzaminu 25.06.2020. Ilość pytań 40, egzamin prawdopodobnie w formie online

   


   

  Otrzymują Państwo link

  https://youtu.be/6gA7PeOhIuo do kolejnego wykładu obejmującego tematykę narządu wzroku. Warto go obejrzeć przed naszym webinarium 7.05, ponieważ przedyskutujemy sobie pewne aspekty anatomii oka po teście (kolokwium) który napiszecie Państwo o godzinie 9.00.

  Przypominam, że narząd wzroku nie będzie tematem pytań na kolokwium 7.05

   

  Pozdrawiam

  dr Magdalena Szkudlarek

   


   

  Dziękuję Państwu za spotkanie na eduPortalu, dziękuję za życzliwość i wzajemne zrozumienie sytuacji. Przypominam, iż ponownie spotykamy się online 7.05. o godzinie 9.00 i pierwszym punktem naszego programu będzie test składający się z 12 pytań obejmujących tematykę związaną z układem nerwowym (omówioną w trakcie 2 wykładów filmowych https://youtu.be/82tCm26gInw   oraz https://youtu.be/7R3-b7ruhjo ) oraz narząd słuchu i równowagi (ostatni z udostępnionych Państwu wykładów- https://youtu.be/zXVdsMJ_KhI ). Dostęp do wykładów jest nadal aktywny po wejściu na stronę Zakładu. W przygotowaniu proszę wziąć pod uwagę szczegółowy plan dzienny, który Państwu przygotowałam i udostępniłam na stronie naszego Zakładu oraz nazwy łacińskie, których spis macie Państwo wyszczególniony w planie zajęć, które miały się odbyć "na żywo" (zakładka Plan zajęć).

  Po zakończeniu testu przedyskutujemy przewidziany planem zajęć temat jakim jest Narząd wzroku (dzień wcześniej udostępnię Państwu nagranie filmu z wykładem)

  Uwaga- Narząd wzroku nie będzie tematem zaliczenia 7.05

  Pozdrawiam wszystkich

  Dr Magdalena Szkudlarek

   


   

  UWAGA!

   

  DNIA 30 KWIETNIA 2020 O GODZINIE 11.00 PLANUJEMY PRZEPROWADZENIE POŁĄCZENIA ONLINE ZE STUDENTAMI WYDZIAŁU LOGOPEDII.

  POŁĄCZENIE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE EDUPORTAL ZALECANEJ PRZEZ UMB JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI ZE STUDENTAMI. WSZYSCY STUDENCI POWINNI MIEĆ NA NIEJ SWOJE PROFILE

  PIERWSZE POŁĄCZENIE BĘDZIE SŁUŻYŁO PRZEDE WSZYSTKIM: A/SPRAWDZENIU SPRAWNOŚCI KOMUNIKACJI, B/KONSULTACJI I WYJAŚNIENIU EWENTUALNYCH NIEJASNOŚCI DOTYCZĄCYCH TREŚCI CZĘŚCI MATERIAŁU PRZEWIDZIANEGO JAKO TEMAT 3 KOLOKWIUM (Układ nerwowy- część 1 i 2 oraz narząd słuchu i równowagi)

  ZA TYDZIEŃ (7.05.2020) PRZEWIDUJEMY PRZEPROWADZENIE TESTU ONLINE (KOLOKWIUM) OBEJMUJACEGO W/W ZAGADNIENIA


   

  Witam, otrzymujecie Państwo link

  https://youtu.be/zXVdsMJ_KhI

  do FILMU Z WYKŁADEM OMAWIAJĄCYM zagadnienia DOTYCZĄCE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI.

  Wykład omawia zagadnienia przewidziane w procesie samokształcenia na dni 11- 13

  Proszę zapoznać się z nagraniami (są traktowane jak klasyczna forma zajęć, a więc ich znajomość jest OBOWIĄZKOWA). Podkreślam, iż dostęp publiczny jest ograniczony czasowo!!!

  Pozdrawiam

  dr Magdalena Szkudlarek

   

   

  CZĘŚĆ MATERIAŁU

  SPRAWDŹ CZY WIESZ I POTRAFISZ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

  Dzień 11

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Ogólny podział części ucha
   • Ucho zewnętrzne
   • Błona bębenkowa
  1. W której kości czaszki znajdują się narządy ucha? Które części kości skroniowej są związane z budową ucha
  2. Jak dzielimy struktury ucha? Co wchodzi w skład: a/ucha zewnętrznego; b/ucha środkowego; c/ucha wewnętrznego
  3. Jak ukształtowana jest małżowina uszna? Czy wiesz gdzie znajdują się: a/płatek; b/skrawek; c/muszla; d/grobelka; e/obrąbek małżowiny usznej
  4. Które nerwy unerwiają małżowinę uszną i przewód słuchowy zewnętrzny?
  5. Czym cechuje się unaczynienie tętnicze małżowiny usznej?
  6. Do których grup węzłów chłonnych odpływa chłonka z ucha zewnętrznego?
  7. Czym cechuje się skóra małżowiny usznej i znajdujące się w niej gruczoły, zwłaszcza gruczoły woskowinowe (woszczynowe)?
  8. Jakie części wyróżnia się w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego, jaki kształt ma przewód słuchowy zewnętrzny i jak możemy wyprostować jego krzywiznę
  9. Gdzie znajduje się błona bębenkowa i co się do niej przyczepia od strony jamy bębenkowej?
  10. Czym jest: a/pępek błony bębenkowej; b/prążek młoteczka; c/stożek świetlny
  11. Czy rozumiesz podział błony bębenkowej na: a/część nadpępkową i podpępkową; b/kwadranty

  Dzień 12

  • NOWY MATERIAŁ: Ucho środkowe
   • Jama bębenkowa z kosteczkami słuchowymi
   • Trąbka słuchowa
   • Jama sutkowa i komórki sutkowe
  1. Czy wiesz przez jakie struktury są utworzone i z czym sąsiaduje 6 ścian jamy bębenkowej?
  2. W jaki sposób wyznacza się 3 piętra jamy bębenkowej (zachyłek nadbębenkowy, część środkową [mesotympanum], zachyłek podbębenkowy)
  3. Czy umiesz opisać trąbkę słuchową?: a/jej części; b/ujścia (bębenkowe i gardłowe); c/rolę; d/najczęstsze przyczyny i konsekwencje niedrożności; e/różnice anatomiczne w budowie trąbki słuchowej u małego dziecka i u osoby dorosłej
  4. Gdzie się znajdują i z czym sąsiadują komórki sutkowe i jama sutkowa
  5. Czym cechuje się ściana przyśrodkowa jamy bębenkowej?
  6. Z czym połączone są okienko przedsionka i okienko ślimaka znajdujące się w obrębie ściany przyśrodkowej jamy bębenkowej?
  7. Na czym polega związek nerwu twarzowego i jego gałęzi (nerwu strzemiączkowego i struny bębenkowej) ze strukturami ucha
  8. Czy potrafisz wymienić najważniejsze części młoteczka, kowadełka i strzemiączka i scharakteryzować ich połączenia i rolę
  9. Czy potrafisz scharakteryzować funkcję mięśni ucha środkowego: a/mięśnia strzemiączkowego; b/mięśnia napinacza błony bębenkowej?
  10. Który nerw czaszkowy i która spośród jego gałęzi unerwia ucho środkowe?
  11. Do których grup węzłów chłonnych odpływa chłonka z ucha środkowego?

  Dzień 13

  • NOWY MATERIAŁ: Ucho wewnętrzne
   • Błędnik kostny
   • Błędnik błoniasty
   • Nerw przedsionkowo- ślimakowy
   • Struktury układu nerwowego związane z kontrolą równowagi ciała
   • Droga słuchowa
  1. Czy wiesz z jakich części składa się błędnik kostny
  2. Czym jest okienko przedsionka i okienko ślimaka znajdujące się w przedsionku błędnika kostnego
  3. Jak nazywają się poszczególne kanały półkoliste? Czym jest odnoga i bańka kanału półkolistego
  4. Jak jest zbudowany ślimak? Czym są: a/wrzecionko; b/blaszka spiralna; c/schody przedsionka i schody bębenka?
  5. Czy wiesz z jakich części składa się błędnik błoniasty
  6. Gdzie w błędniku błoniastym znajduje się: a/woreczek; b/łagiewka
  7. Gdzie w błędniku błoniastym znajdują się przewody półkoliste oraz ich bańki i odnogi
  8. Gdzie w błędniku błoniastym znajduje się przewód ślimakowy
  9. W których przestrzeniach ucha wewnętrznego znajduje się: a/śródchłonka (endolimfa); b/ przychłonka (perylimfa)
  10. Narząd równowagi: gdzie są położone receptory równowagi związane z równowagą kinetyczną (lokalizacja i główna zasada działania grzebieni bańkowych)
  11. Narząd równowagi: gdzie są położone receptory równowagi związane z równowagą statyczną (lokalizacja i główna zasada działania plamki woreczka i plamki łagiewki)
  12. Które części układu nerwowego są związane z kontrolą równowagi ciała
  13. Narząd słuchu: gdzie są położone receptory słuchu (lokalizacja i główna zasada działania komórek rzęskowych narządu spiralnego [narządu Cortiego])
  14. Na czym polega proces słyszenia, jak przebiega proces przewodnictwa dźwięku (drgania powietrza, błony bębenkowej, kosteczek słuchowych, przewodnictwo w obrębie perylimfy, pobudzenie komórek zmysłowych narządu spiralnego i ich depolaryzacja)?
  15. Jak przebiega droga słuchowa, które struktury układu nerwowego są związane z procesem słyszenia
  16. Czym cechuje się unaczynienie ucha wewnętrznego

   

   


   

  Witam, otrzymujecie Państwo link https://youtu.be/7R3-b7ruhjo do FILMU Z WYKŁADEM OMAWIAJĄCYM kolejne zagadnienia DOTYCZĄCE UKŁADU NERWOWEGO W KONTEKŚCIE PROCESU MOWY.

  Wykład omawia zagadnienia przewidziane w procesie samokształcenia na dni 5- 10.

  Proszę zapoznać się z nagraniami (są traktowane jak klasyczna forma zajęć, a więc ich znajomość jest OBOWIĄZKOWA). Podkreślam, iż dostęp publiczny jest ograniczony czasowo!!!

  Pozdrawiam

  dr Magdalena Szkudlarek

   

   

  CZĘŚĆ MATERIAŁU

  SPRAWDŹ CZY WIESZ I POTRAFISZ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

  Dzień 5

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Kora przedczołowa
   • Różnice czynnościowe kory mózgowej lewej i prawej półkuli mózgu
   • Najważniejsze części węchomózgowia i płata limbicznego
   • Najważniejsze części i rola układu limbicznego
   • Hipokamp
   • Struktury mózgowia zaangażowane w przetwarzanie informacji związanych z interakcjami społecznymi w kontekście zaburzeń autystycznych
  • POWTÓRZENIE:
   • Ośrodki mowy (DZIEŃ 4)
  1. Czy wiesz gdzie znajduje się i za co odpowiada kora przedczołowa?
  2. Czym objawia się uszkodzenie a/okolicy czołowo- oczodołowej oraz b/okolicy grzbietowo- bocznej kory przedczołowej?
  3. Za które funkcje mowy odpowiada lewa półkula mózgu, za którą cechę mowy odpowiada prawa półkula mózgu? Czym jest prozodia mowy?.
  4. Czy umiesz wymienić najważniejsze części węchomózgowia i zlokalizować pierwszorzędową korę węchową?
  5. Czy umiesz wymienić najważniejsze części płata limbicznego i układu limbicznego?
  6. Czy potrafisz wytłumaczyć, za co odpowiada układ limbiczny?
  7. Czy wiesz gdzie jest położony w obrębie mózgowia i za co odpowiada hipokamp? Czy potrafisz wytłumaczyć z punktu widzenia językowego pochodzenie słowa hipokamp?
  8. Czy wiesz na czym polegają główne nieprawidłowości/objawy sugerujące zaburzenia autystyczne?
  9. Czy potrafisz wymienić struktury mózgowia, których funkcja jest istotna z punktu widzenia prawidłowego kształtowania komunikacji i interakcji międzyludzkich?
  10. Czy wiesz gdzie jest położony i za co odpowiada: a/ośrodek Broca; b/ośrodek Wernickego; c/ośrodek wzrokowy mowy?

  Dzień 6

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Jądra podkorowe kresomózgowia
   • Pień mózgu- ogólny podział na 3 piętra
   • Śródmózgowie i istota czarna jako część układu ruchowego prążkowiowego
   • Jąkanie jako wyraz zaburzeń koordynacji czynności kory ruchowej i prążkowia
  • POWTÓRZENIE:
   • Pierwszorzędowa kora ruchowa
   • Kora przedruchowa (DZIEŃ 3)
  1. Czy umiesz wymienić główne jądra kresomózgowia i dokonać ich podziału?
  2. Czy wiesz, które jądro składa się z jądra ogoniastego i jądra soczewkowatego?
  3. Czy wiesz, które jądro składa się z gałki bladej i skorupy?
  4. Czy rozumiesz rolę struktur podkorowych układu prążkowiowego (striatalanego) jako części układu ruchowego pozapiramidowego kontrolującego czynność okolic ruchowych kory mózgowej?
  5. Czy rozumiesz wzajemne oddziaływanie struktur tworzących podstawową pętlę neuronalną układu prążkowiowego (kora ruchowa®prążkowie®gałka blada®wzgórze®kora ruchowa)?
  6. Czy umiesz wymienić w kolejności anatomicznej 3 główne piętra pnia mózgu?
  7. Czy wiesz czym jest istota czarna, w której części pnia mózgu znajduje się?
  8. Czym jest dopaminergiczna projekcja nigrostriatalna i jak objawia się degeneracja neuronów istoty czarnej prowadząca do zmniejszenia ilości dopaminy w mózgowiu i pojawienia się objawów choroby Parkinsona?
  9. Czym przejawia się jąkanie, co z punktu widzenia funkcji układu ruchowego leży u podstaw patogenezy jąkania?
  10. Czy wiesz gdzie jest położona i za co odpowiada: a/pierwszorzędowa kora ruchowa; b/kora przedruchowa?

   

  Dzień 7

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Pień mózgu- podstawy budowy zewnętrznej powierzchni brzusznej (przedniej) mostu i rdzenia przedłużonego
   • Nerwy czaszkowe zaangażowane w procesy artykulacyjno- fonacyjne (V, VII, IX, X, XII) i miejsca ich wyjścia z pnia mózgu
   • Kąt mostowo- móżdżkowy i jego znaczenie kliniczne jako miejsce wyjścia z pnia mózgu nerwu VII i VIII
  • POWTÓRZENIE:
   • Mięśnie unerwione przez nerw żuchwowy (3-cia gałąź nerwu trójdzielnego- V3)
   • Mięśnie unerwione przez nerw twarzowy
   • Mięśnie unerwione przez nerw błędny
   • Mięśnie unerwione przez nerw podjęzykowy
   • Mięsień unerwiony przez nerw językowo- gardłowy (POPRZEDNI DZIAŁ POŚWIĘCONY APARATOWI ARTYKULACYJNEMU I FONACYJNEMU MOWY)
  1. Czy wiesz gdzie znajduje się: a/tętnica podstawna; b/konar móżdżku środkowy; c/piramida; d/oliwka; konar móżdżku dolny?
  2. Czy wiesz, które struktury aparatu fonacyjnego i artykulacyjnego unerwiają: a/nerw trójdzielny (V); b/ nerw twarzowy (VII); c/ nerw błędny (X); d/ nerw językowo- gardłowy (IX); e/ nerw podjęzykowy (XII)?
  3. Czy umiesz zwięźle określić miejsce wyjścia z mózgowia nerwu IX, X, XII i V?
  4. Czy wiesz gdzie znajduje się okolica określana klinicznym mianem kąta mostowo- móżdżkowego i które nerwy czaszkowe mają swoje miejsca wyjścia z pnia mózgu w obrębie tej okolicy?
  5. Czy pamiętasz i potrafisz wymienić nazwy poszczególnych mięśni unerwionych przez a/nerw żuchwowy (V3); b/ nerw twarzowy (VII); c/ nerw błędny (X); d/ nerw językowo- gardłowy (IX); e/ nerw podjęzykowy (XII)?

  Dzień 8

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Lokalizacja w pniu mózgu jąder ruchowych nerwów czaszkowych zaangażowanych w procesy artykulacyjno- fonacyjne (V, VII, IX, X, XII)
   • Nerw twarzowy- przebieg, gałęzie, zakres unerwienia
  • POWTÓRZENIE:
   • Mięśnie wyrazowe twarzy i nerw twarzowy (POPRZEDNI DZIAŁ POŚWIĘCONY APARATOWI ARTYKULACYJNEMU I FONACYJNEMU MOWY- DZIEŃ 9)
  1. Które nerwy czaszkowe posiadają swoje jądra ruchowe w moście?
  2. Które nerwy czaszkowe posiadają swoje jądra ruchowe w rdzeniu przedłużonym?
  3. Gdzie się znajduje i z którymi nerwami czaszkowymi jest związane jądro dwuznaczne?
  4. Czy umiesz podać główne odcinki przebiegu nerwu twarzowego (kąt mostowo- móżdżkowy, kanał nerwu twarzowego w kości skroniowej, ślinianka przyuszna)?
  5. Czy umiesz wymienić 3 gałęzie odchodzące od nerwu twarzowego w obrębie jego kanału w kości skroniowej?
  6. Za unerwienie których struktur  odpowiada a/nerw skalisty większy; b/nerw strzemiączkowy; c/struna bębenkowa
  7. Czym jest splot wewnątrzprzyuszniczy nerwu twarzowego, co unerwiają jego gałęzie?
  8. Czy pamiętasz nazwy i czynność mięśni wyrazowych twarzy biorących udział w artykulacji?

  Dzień 9

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Schemat dróg ruchowych
   • Drogi korowo- jądrowe (korowo- opuszkowe)
   • Torebka wewnętrzna jako najczęstsze miejsca uszkodzenia dróg nerwowych, w tym dróg korowo- jądrowych (korowo- opuszkowych)
   • Objawy uszkodzenia górnego neuronu ruchowego (zespół piramidowy/zespół spastyczny)
   • Objawy uszkodzenia dolnego neuronu ruchowego (zespół wiotki)
   • Dyzartria rzekomoopuszkowa i opuszkowa
  • POWTÓRZENIE:
   • Lokalizacja w pniu mózgu jąder ruchowych nerwów czaszkowych zaangażowanych w procesy artykulacyjno- fonacyjne (V, VII, IX, X, XII)
   • Nerw twarzowy- przebieg, gałęzie, zakres unerwienia (DZIEŃ 8)
  1. Czy rozumiesz pojęcia: a/neuron ruchowy ośrodkowy (górny); b/ neuron ruchowy obwodowy (dolny)
  2. Czy potrafisz przeanalizować przebieg neuronu ruchowego ośrodkowego (górnego) oraz neuronu ruchowego obwodowego (dolnego) w przypadku dróg odpowiedzialnych za unerwienie kończyn
  3. Czy potrafisz przeanalizować przebieg neuronu ruchowego ośrodkowego/górnego (czyli drogi korowo- jądrowej/korowo- opuszkowej) oraz neuronu ruchowego obwodowego (dolnego) w przypadku dróg ruchowych związanych z nerwami czaszkowymi?
  4. Które jądra ruchowe nerwów czaszkowych otrzymują drogi korowo- jądrowe (korowo- opuszkowe) z obu półkul mózgowych?
  5. Które jądra ruchowe nerwów czaszkowych otrzymują drogi korowo- jądrowe (korowo- opuszkowe) tylko z jednej półkuli mózgowej?
  6. Analizując drogi korowo- jądrowe pobudzające górną i dolną część jądra ruchowego nerwu twarzowego wytłumacz na czym polega ośrodkowe i obwodowe porażenie nerwu twarzowego
  7. Pomiędzy którymi strukturami półkuli mózgu znajduje się torebka wewnętrzna i co przez nią przebiega?
  8. Czy rozumiesz stwierdzenie używane przez klinicystów: udar o lokalizacji torebkowej z przeciwstronnym niedowładem kończyn i mięśni dolnej części twarzy?
  9. Czy potrafisz określić, które elementy układu ruchowego są uszkodzone w przypadku zespołu piramidowego (spastycznego), w kontekście procesu mowy należy szczególnie zwrócić uwagę na uszkodzenie dróg korowo- jądrowych
  10. Czy potrafisz podać podstawowe objawy kliniczne zespołu piramidowego (spastycznego)
  11. Czy potrafisz określić, które elementy układu ruchowego są uszkodzone w przypadku zespołu wiotkiego, w kontekście procesu mowy należy szczególnie zwrócić uwagę na uszkodzenie jąder ruchowych nerwów czaszkowych i samych nerwów czaszkowych zaangażowanych w proces mowy
  12. Czy potrafisz podać podstawowe objawy kliniczne zespołu wiotkiego?
  13. Czy potrafisz wyjaśnić termin dyzartria i rozumiesz różnicę między dyzartrią i afazją?
  14. Czy potrafisz zróżnicować dyzartrię rzekomoopuszkową i opuszkową biorąc pod uwagę miejsce uszkodzenia oraz główne objawy kliniczne
  15. Przypomnij nazwy nerwów czaszkowych zaangażowanych w proces mowy i określ miejsce położenia w pniu mózgu ich jąder ruchowych

  Dzień 10

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Móżdżek jako część układu ruchowego odpowiedzialna za kontrolę równowagi ciała, napięcia mięśniowego i koordynacji ruchów
   • Twór siatkowaty w kontekście kontroli oddychania
   • Źródła unaczynienia tętniczego mózgowia
   • Opony mózgowo- rdzeniowe
   • Układ komorowy mózgowia i płyn mózgowo- rdzeniowy
  • POWTÓRZENIE:
   • Podniebienie
  1. Z jakich części składa się móżdżek?
  2. Za co odpowiada część boczna półkuli móżdżku, jakie są objawy jej uszkodzenia (zwróć uwagę na dyzartrię móżdżkową jaką wyraz braku koordynacji i współdziałania mięśni zaangażowanych w proces mowy)
  3. Za co odpowiada robak móżdżku, jakie są objawy jego uszkodzenia?
  4. Czym jest twór siatkowaty, jakie podstawowe funkcje życiowe kontroluje?
  5. Za co odpowiada układ siatkowaty wstępujący?
  6. Za co odpowiada układ siatkowaty zstępujący?
  7. Czy potrafisz wymienić główne tętnice mózgowia?
  8. Czy wiesz jak powstaje: a/tętnica szyjna wewnętrzna; b/tętnica kręgowa; c/tętnica podstawna
  9. Czy potrafisz określić czym jest koło tętnicze mózgu?
  10. Czy potrafisz wymienić opony mózgowo- rdzeniowe i przestrzenie, które znajdują się pomiędzy nimi? W której przestrzeni znajduje się płyn mózgowo- rdzeniowy?
  11. Czym są: a/sierp mózgu; b/namiot móżdżku; c/zatoki żylne opony twardej; d/ „żyły mostkowe”?
  12. Jaki jest patomechanizm powstania krwiaków: a/nadtwardówkowych; b/podtwardówkowych; c/podpajęczynówkowych
  13. Czy umiesz wymienić części układu komorowego mózgowia i przeanalizować krążenie płynu mózgowo- rdzeniowego
  14. Czy wiesz gdzie znajduje się typowe miejsce pobierania płynu mózgowo- rdzeniowego do badania (czy rozumiesz termin punkcja lędźwiowa)
  15. Czym cechuje się płyn mózgowo- rdzeniowy?

   

   


   

  Drogie Studentki i Studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią,

  Mamy nadzieję, że poświęcacie swój czas na samokształcenie i pogłębianie dotychczas zdobytej wiedzy, nie marnując go na bezwartościową lub niewłaściwą aktywność..

  Pomimo wszelkich trudności i ograniczeń MUSIMY IŚĆ NAPRZÓD I NIE USTAWAĆ W EDUKACJI, więc bazując na podręcznikach i atlasach (także zasobach internetowych) KAŻDA I KAŻDY Z WAS MUSI PODJĄĆ NIESPODZIEWANE WYZWANIE JAKIM JEST - SAMOKSZTAŁCENIE.

  Co jest kluczem do sukcesu w samokształceniu??? NA TO PYTANIE JEST JEDNA ODPOWIEDŹ:
  DOBRY PLAN STRATEGICZNY & DETERMINACJA.

   

  Przypominam, iż dotychczas omówiliśmy na wspólnych zajęciach APARAT ODDECHOWY MOWY (budowę klatki piersiowej, mięśnie oddechowe, mechanikę oddechu, podstawy anatomii dolnych dróg oddechowych, płuc, opłucnej, wymiany gazowej, budowy serca w aspekcie krążenia małego/płucnego). Rozpoczęliśmy także analizę APARATU FONACYJNEGO MOWY, omawiając szkielet krtani oraz połączenia krtani z sąsiadującymi strukturami.

   

  W okresie 12.03- 09.04 mieliście Państwo okazję uczestniczyć w zajęciach wykładowych (sukcesywnie nagrywanych i udostępnianych w sieci) oraz realizować program nauczania w w ramach samokształcenia. Materiał zrealizowany w sposób zdalny obejmował zagadnienia dotyczące APARATU FONACYJNEGO, ARTYKULACYJNEGO I REZONACYJNEGO MOWY.

   

  NADAL KWESTIĄ OTWARTĄ POZOSTAJE PRZEPROWADZENIE TESTÓW SPRAWDZAJĄCYCH (KOLOKWIÓW) PROSZĘ MIEĆ NA UWADZE, IŻ WRAZ Z UDOSTĘPNIENIEM PRZEZ UCZELNIĘ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ PRZEWIDZIANE SPRAWDZIANY ZOSTANĄ PRAWDOPODOBNIE PRZEPROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ. OCZYWIŚCIE STOSOWNE OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ LUB SPRAWDZIANÓW W TEJ FORMULE BĘDZIE ZAMIESZCZONE Z WYPRZEDZENIEM. TYM NIEMNIEJ SPRAWĄ KLUCZOWĄ DLA PAŃSTWA POZOSTAJE UTRZYMYWANIE CIĄGŁOŚCI NAUKI, TAK ABY NIE ZOSTAĆ ZASKOCZONYM FAKTEM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU, KTÓREGO WYNIK BĘDZIE ISTOTNY I WIĄŻĄCY. (OCZYWIŚCIE WSZYSTKIE DZIAŁANIA I REGULACJE SĄ POPORZĄDKOWANE AKTUALNIE PANUJĄCEJ SYTUACJI I ODGÓRNYM ZARZĄDZENIOM UCZELNIANYM I PAŃSTWOWYM).

   

  W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM UPRZEJMIE PROSZĘ STAROSTĘ ROKU O PRZESŁANIE NA ADRES anatomia@umb.edu.pl KONTAKTU MAILOWEGO, DZIĘKI KTÓREMU BĘDZIE MOŻLIWA SPRAWNA KOMUNIKACJA Z CAŁĄ GRUPĄ

   

  Poniżej zamieszczam plan STRATEGII kolejne dni i tygodnie oraz link do kolejnego wykładu  https://youtu.be/82tCm26gInw

  Materiał będzie obejmował zagadnienia związane z ANATOMIĄ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (UJĘTĄ GŁÓWNIE W KONTEKŚCIE PROCESU MOWY I KOMUNIKACJI) ORAZ ANATOMIĄ NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI, CZYLI TZW. UCHEM

  CELEM poniższego planu jest utrzymanie ciągłości nauki, określenie i osiągnięcie efektów kształcenia w przewidywanym czasie.

  EFEKTEM KSZTAŁCENIA powinna być minimalna lub dobra znajomość anatomii OUN W KONTEKŚCIE ZAGADNIEŃ NEUROLOGOPEDYCZNYCH oraz anatomia NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI. W samokształceniu proszę wykorzystać zalecane podręczniki i atlasy, linki do wykładów (lub w przypadku niemożności nagrań prezentacje Power Point)  dostępne na stronie Zakładu Anatomii.

  UWAGA:  w tabeli podane są jedynie NAJWAŻNIEJSZE, OGÓLNE ZAGADNIENIA. PROSZĘ ODNIEŚĆ JE DO SZCZEGÓŁOWEGO PLANU ZAMIESZCZONEGO W PLANIE ZAJĘĆ Z ANATOMII

   

   

  CZĘŚĆ MATERIAŁU

  SPRAWDŹ CZY WIESZ I POTRAFISZ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

  Dzień 1

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Podział układu nerwowego (ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy)
   • Główne etapy rozwoju struktur ośrodkowego układu nerwowego w okresie życia prenatalnego
   • Podział mózgowia z punktu widzenia rozwoju embrionalnego
   • Podział mózgowia na mózg, pień mózgu i móżdżek

   

  1. Co wchodzi w skład ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego?
  2. Czy potrafisz przeanalizować główne etapy rozwoju OUN, poczynając od płytki nerwowej powstającej w obrębie ektodermy, poprzez rynienkę nerwową, cewę nerwową, pierwotne i wtórne pęcherzyki mózgowe?
  3. Czy potrafisz wymienić pierwotne pęcherzyki mózgowe?
  4. Czy potrafisz podać nazwy wtórnych pęcherzyków mózgowych, które powstają w wyniku podziału przodomózgowia?
  5. Czy umiesz wskazać na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) całego mózgowia struktury należące do kresomózgowia i międzymózgowia?
  6. Czy umiesz wskazać na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) całego mózgowia struktury należące do śródmózgowia, mostu, rdzenia przedłużonego i móżdżku?
  7. Czy rozróżniasz pojęcia mózgowie i mózg?
  8. Czy umiesz wymienić części pnia mózgu?

  Dzień 2

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Ogólna budowa komórki nerwowej (neuronu)
   • Sposoby przesyłania informacji pomiędzy neuronami
   • Istota szara i istota biała półkuli mózgowej
   • Podział kory mózgowej na płaty
   • Główne bruzdy i zakręty poszczególnych płatów kory mózgowej
  • POWTÓRZENIE:
   • Podział mózgowia z punktu widzenia rozwoju embrionalnego (DZIEŃ 1)
  1. wymień główne części komórki nerwowej (czy rozumiesz pojęcia ciało komórki nerwowej, dendryty, akson, osłonka mielinowa aksonu, synapsa)
  2. wymień główne sposoby przesyłania informacji pomiędzy komórkami nerwowymi (lub innymi komórkami, np. mięśniami), czy rozumiesz pojęcia przekaźnictwo elektryczne (impulsy nerwowe) i przekaźnictwo chemiczne (neuroprzekaźniki chemiczne uwalniane w synapsach nerwowych)
  3. Czym jest istota szara półkuli mózgowej (czy rozumiesz pojęcia kora mózgowa i jądra podkorowe)?
  4. Czym jest istota biała półkuli mózgowej?
  5. Czy umiesz wymienić i zlokalizować na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) półkuli mózgu płaty kory mózgowej.
  6. Czy umiesz wymienić i zlokalizować na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) półkuli mózgu zakręty płata CZOŁOWEGO kory mózgowej?
  7. Czy umiesz wymienić i zlokalizować na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) półkuli mózgu zakręty płata CIEMIENIOWEGO kory mózgowej?
  8. Czy umiesz wymienić i zlokalizować na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) półkuli mózgu zakręty płata POTYLICZNEGO kory mózgowej oraz BRUZDĘ OSTROGOWĄ?
  9. Czy umiesz wymienić i zlokalizować na ogólnym schemacie (rysunku, fotografii) półkuli mózgu zakręty płata SKRONIOWEGO kory mózgowej?
  10. Czy wiesz gdzie znajduje się WYSPA w półkuli mózgowej i czym są wieczka ją przykrywające?
  11. Czym jest kresomózgowie do którego należą półkule mózgu

  Dzień 3

  • NOWY MATERIAŁ: Główne pola czynnościowe kory mózgowej
   • Pierwszorzędowa kora ruchowa
   • Kora przedruchowa
   • Pierwszorzędowa kora somatosensoryczna (czuciowa)
   • Somatosensoryczna kora kojarzeniowa (asocjacyjna)
   • Kora smakowa
   • Pierwszorzędowa i asocjacyjna kora wzrokowa
   • Pierwszorzędowa i asocjacyjna kora słuchowa
  • POWTÓRZENIE:
   • Podział kory mózgowej na płaty, zakręty, płaciki i główne bruzdy rozdzielające w/w struktury (DZIEŃ 2)
  1. W których obszarach płata czołowego znajduje się pierwszorzędowa kora ruchowa?
  2. Co oznacza pojęcie kliniczne: układ ruchowy piramidowy, biorąc pod uwagę dowolność ruchów, za jakie rodzaje ruchów odpowiada układ piramidowy?
  3. Dlaczego drogi ruchowe piramidowe rozpoczynające się w jednej z półkul mózgowych odpowiadają za wykonywanie ruchów dowolnych po przeciwnej stronie ciała?
  4. Czym jest ruchowa reprezentacja poszczególnych części ciała w pierwszorzędowej korze ruchowej (czym jest tzw. „homunkulus/człowieczek” ruchowy)
  5. W których obszarach płata czołowego znajduje się kora przedruchowa i kora ruchowa dodatkowa?
  6. Co oznacza pojęcie kliniczne: układ ruchowy pozapiramidowy, biorąc pod uwagę dowolność ruchów, za jakie rodzaje ruchów odpowiada układ pozapiramidowy?
  7. Na czym polegają zaburzenia typu apraksji, będące m.in. wynikiem uszkodzenia kory przedruchowej
  8. W których obszarach płata ciemieniowego znajduje się pierwszorzędowa kora somatosensoryczna?
  9. Czym jest czuciowa reprezentacja poszczególnych części ciała w pierwszorzędowej korze somatosensorycznej (czym jest tzw. „homunkulus/człowieczek” czuciowy)
  10. W których obszarach płata ciemieniowego znajduje się kora somatosensoryczna kojarzeniowa (asocacyjna)
  11. Za co odpowiada somatosensoryczna kora kojarzeniowa i na czym polegają zaburzenia typu agnozji (np., astereognozja, astatognozja, zespół zaniedbywania istnienia przeciwnej połowy ciała) i apraksji
  12. W których obszarach płata ciemieniowego znajduje się kora smakowa?
  13. W których obszarach płata potylicznego znajduje się pierwszorzędowa kora wzrokowa, w których obszarach płata ciemieniowego znajduje się asocjacyjna kora wzrokowa
  14. W których obszarach płata skroniowego znajduje się pierwszorzędowa i asocjacyjna kora słuchowa

  Dzień 4

  • NOWY MATERIAŁ: Pola czynnościowe kory mózgowej związane z procesem mowy
   • Ośrodek ruchowy mowy (pole Broca/Broki)
   • Ośrodek czuciowy/słuchowy mowy (pole Wernicke’go)
   • Ośrodek wzrokowy mowy
  • POWTÓRZENIE:

  Zakręty, płaciki i główne bruzdy oraz pozostałe pola czynnościowe płata czołoewego, skroniowego i ciemieniowego (DZIEŃ 3)

  1. Czy znasz podstawowe sposoby komunikacji międzyludzkiej?
  2. Czy rozumiesz pojęcia: kreatywność mowy, kompensacja mowy, ekspresja/nadawanie/wytwarzanie mowy, recepcja/rozumienie/odbiór mowy?
  3. Czy rozumiesz na czym polegają podstawowe funkcje (komponenty) mowy określane mianem fazji (funkcja/fazja ruchowa; funkcja/fazja czuciowa; funkcja/fazja wzrokowa).
  4. Co określa termin afazja
  5. Kim byli i co jako pierwsi opisali Pierre Paul Broca oraz Carl Wernicke?
  6. W której półkuli mózgu u większości ludzi dorosłych znajdują się pola korowe związane z procesami mowy?
  7. Gdzie się znajduje i za co odpowiada ośrodek ruchowy mowy (ośrodek/pole Broca/Broki)
  8. Na czym polega afazja ruchowa?
  9. Gdzie się znajduje i za co odpowiada ośrodek czuciowy mowy (ośrodek/pole Wernmicke’go)
  10. Na czym polega afazja czuciowa?
  11. Gdzie się znajduje i za co odpowiada ośrodek wzrokowy mowy?
  12. Na czym polega afazja wzrokowa, na czym polega zjawisko aleksji, agrafii, akalkulii?
  13. Na czym polegają zaburzenia określane mianem dysleksji, jakie są przypuszczalne przyczyny zaburzeń dyslektycznych?
  14.  Czy umiesz wymienić pozostałe pola czynnościowe kory mózgowej płata czołowego, skroniowego i ciemieniowego i podać dokładną lokalizację i funkcję poszczególnych pól czynnościowych

   

   


  UWAGA!

   

  Witam, otrzymujecie Państwo link  https://youtu.be/0YmCZPWxmSo do FILMU Z WYKŁADEM OMAWIAJĄCYM APARAT REZONACYJNY MOWY (jama nosowa i zatoki przynosowe). PROSZĘ zapoznać się z nagraniami (są traktowane jak klasyczna forma zajęć, a więc ich znajomość jest OBOWIĄZKOWA). Podkreślam, iż dostęp publiczny jest ograniczony czasowo!!! 

  Pozdrawiam

  dr Magdalena Szkudlarek

   


   

  Witam, otrzymujecie Państwo link https://youtu.be/15Jwh-I_LI4 do FILMU Z WYKŁADEM OMAWIAJĄCYM TRZECIĄ CZĘŚĆ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z APARATEM ARTYKULACYJNYM (układ stomatognatyczny- zęby i zwarcie zębów; przedsionek jamy ustnej; mięsnie wyrazowe twarzy uczestniczące w artykulacji; ślinianki). UWAGA- TYTUŁ PREZENTACJI JEST NIETRAFNIE SFORMUŁOWANY (Z PRZYCZYN ODE MNIE NIEZALEŻNYCH). APARAT REZONACYJNY MOWY ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY W ODDZIELNYM WYKŁADZIE

  PROSZĘ zapoznać się z nagraniami (są traktowane jak klasyczna forma zajęć, a więc ich znajomość jest OBOWIĄZKOWA). Podkreślam, iż dostęp publiczny jest ograniczony czasowo!!! 

  Pozdrawiam

  dr Magdalena Szkudlarek

   


   

  Witam, otrzymujecie Państwo link https://youtu.be/czq8X1IPMaM do FILMU Z WYKŁADEM OMAWIAJĄCYM DRUGĄ CZĘŚĆ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z APARATEM ARTYKULACYJNYM (jama ustna właściwa, w tym podniebienie, dno jamy ustnej, język oraz pierwsza część omawiająca układ stomatognatyczny- staw skroniowo- żuchwowy i mięśnie żucia)). PROSZĘ zapoznać się z nagraniem (jest traktowany jak klasyczna forma zajęć, a więc jego znajomość jest OBOWIĄZKOWA). Podkreślam, iż dostęp publiczny do niego jest ograniczony czasowo!!! 

  Pozdrawiam

  dr Magdalena Szkudlarek

   


   

  Otrzymujecie Państwo link  https://youtu.be/nXXTZpQVkoA do FILMU Z WYKŁADEM PODSUMOWUJĄCYM WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE APARATU FONACYJNEGO MOWY (CZĘŚĆ1) ORAZ OMAWIAJĄCYM PIERWSZĄ CZĘŚĆ ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z APARATEM ARTYKULACYJNYM (gardło). PROSZĘ zapoznać się z nagraniem (jest traktowany jak klasyczna forma zajęć, a więc jego znajomość jest OBOWIĄZKOWA). Podkreślam, iż dostęp publiczny do niego jest ograniczony czasowo!!! 

   

  Pozdrawiam,

  dr Magdalena Szkudlarek

   


  Drogie Studentki i Studenci kierunku Logopedia z Fonoaudiologią,

  Mamy nadzieję, że poświęcacie swój czas na samokształcenie i pogłębianie dotychczas zdobytej wiedzy, nie marnując go na bezwartościową lub niewłaściwą aktywność.

  Pomimo wszelkich trudności i ograniczeń MUSIMY IŚĆ NAPRZÓD I NIE USTAWAĆ W EDUKACJI, więc bazując na podręcznikach i atlasach (także zasobach internetowych) KAŻDA I KAŻDY Z WAS MUSI PODJĄĆ NIESPODZIWANE WYZWANIE JAKIM JEST - SAMOKSZTAŁCENIE.

  Co jest kluczem do sukcesu w samokształceniu??? NA TO PYTANIE JEST JEDNA ODPOWIEDŹ:
  DOBRY PLAN STRATEGICZNY & DETERMINACJA.

   

  Przypominam, iż dotychczas omówiliśmy na wspólnych zajęciach APARAT ODDECHOWY MOWY (budowę klatki piersiowej, mięśnie oddechowe, mechanikę oddechu, podstawy anatomii dolnych dróg oddechowych, płuc, opłucnej, wymiany gazowej, budowy serca w aspekcie krążenia małego/płucnego). Rozpoczęliśmy także analizę APARATU FONACYJNEGO MOWY, omawiając szkielet krtani oraz połączenia krtani z sąsiadującymi strukturami.

   

  Poniżej zamieszczam plan STRATEGII nauki na 2 tygodnie.

  CELEM poniższego planu jest utrzymanie ciągłości nauki, określenie i osiągnięcie efektów kształcenia w przewidywanym czasie.

  EFEKTEM KSZTAŁCENIA powinna być minimalna lub dobra znajomość anatomii APARATU ODDECHOWEGO, FONACYJNEGO I ARTYKULACYJNO- REZONACYJNEGO MOWY. W samokształceniu proszę wykorzystać zalecane podręczniki i atlasy, prezentacje dostępne na stronie Zakładu Anatomii  oraz notatki sporządzone na 2 zajęciach, które odbyły się w normalnym trybie.

   

  UWAGA:  W tabeli podane są jedynie NAJWAŻNIEJSZE, OGÓLNE ZAGADNIENIA. PROSZĘ ODNIEŚĆ JE DO SZCZEGÓŁOWEGO PLANU ZAMIESZCZONEGO W PLANIE ZAJĘĆ Z ANATOMII.

  W najbliższym czasie na stronie UMB powinno się także pojawić nagranie wykładu (skrócona wersja) omawiającego aparat fonacyjno- artykulacyjny mowy.

   

  Uwaga: Prawa część tabeli, w której zamieszczono pytania sprawdzające jest aktualizowana na bieżąco. 

   

   

  ZAKRES MATERIAŁU

  SPRAWDŹ CZY WIESZ I POTRAFISZ UDZIELIĆ ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA:

  Dzień 1

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Połączenia chrząstek krtani między sobą- stawy i więzozrosty w obrębie krtani- stożek sprężysty i jego części, błona czworokątna i jej części
   • Jama krtani
  • POWTÓRZENIE:
   • Budowa chrząstek krtani
  1. wymień połączenia stawowe w obrębie krtani, podaj jakie ruchy zachodzą w każdym z nich, zastanów się, która chrząstka jest elementem ruchomym, jak ich ruchy wpływają na szrokość szpary głośni i napięcie więzadeł głosowych
  2. czy potrafisz przeanalizować przebieg przyczepu stożka sprężystego, czy wiesz, gdzie w obrębie stożka sprężystego znajduje się więzadło głosowe i więzadło pierścienno- tarczowe (jakie jest jego znaczenie w kontekście zabiegu określonego jako koniotomia/konikotomia?
  3. czy potrafisz przeanalizować przebieg przyczepu błony czworokątnej, czy wiesz, gdzie w obrębie błony czworokątnej znajduje się więzadło przedsionkowe?
  4. czy potrafisz opisać ogólny kształt jamy krtani i podzielić jamę krtani na piętra
  5. czy znasz ograniczenia przedsionka krtani, jamy pośredniej krtani i jamy podgłośniowej
  6. Czy wiesz gdzie znajdują się następujące struktury: fałd nalewkowo- nagłośniowy, fałd przedsionkowy, fałd głosowy, kieszonka krtaniowa?
  7. Czy rozumiesz pojęcie warga głosowa i głośnia? Czy rozumiesz różnicę pomiędzy głośnią i nagłośnią?
  8. Czy znasz części i ograniczenia szpary głośni oraz jej roli w procesie fonacji?
  9. Czy znasz podstawowe właściwości cechujące błonę śluzową przedsionka krtani i fałdów głosowych, czy wiesz jaki typ nabłonka cechuje błonę śluzową krtani, czym różni się od innych okolic nabłonek fałdów głosowych
  10. Czy znasz podstawowe elementy anatomii chrząstki tarczowatej, pierścieniowatej, nalewkowatej i nagłośniowej?

  Dzień 2

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Ogólny przebieg procesu fonacji
   • Mięśnie krtani
   • Unerwienie krtani- nerwy błędne i ich gałęzie: nerwy krtaniowe górne i nerwy krtaniowe wsteczne
  • POWTÓRZENIE:
   • Budowa jamy krtani i znajdujących się w niej fałdów
  1. wymień mięśnie zewnętrzne krtani (mięśnie nadgnykowe i podgnykowe przyczepiające się do szkieletu krtani lub do kości gnykowej i zmieniające położenie całego narządu zwłaszcza w trakcie aktu połykania i wysiłku głosowego
  2. wymień właściwe mięśnie krtani uwzględniając ich podział czynnościowy (mięśnie poszerzające szparę głośni (mm. p-n t), mięśnie zwężające część międzybłoniastą szpary głośni (mm. p-n b), mięśnie zwężające całą szparę głośni (mm. n. s. i m. n. p), mięśnie regulujące napięcie więzadeł głosowych (mm. t- n, mm. g, mm. p-t). W ramach ćwiczeń rozszyfruj podane skróty
  3. Czy wiesz które nerwy czaszkowe odpowiadają za unerwienie krtani, czy znasz przypisany do nich numer
  4. Czy znasz gałęzie nerwu krtaniowego górnego i zakres ich unerwienia ruchowego i czuciowego
  5. Czy potrafisz opisać różnicę dotyczącą miejsca odejścia i przebiegu nerwu krtaniowego wstecznego prawego i lewego. Czy znasz zakres unerwienia ruchowego i czuciowego nerwu krtaniowego wstecznego i jego szczególną rolę w procesie fonacji.
  6. Czy potrafisz połączyć przebieg nerwu krtaniowego wstecznego i potencjalne miejsca jego uszkodzenia (zwłaszcza sąsiedztwo tarczycy, a także łuku aorty i węzłów chłonnych okolicy rozdwojenia tchawicy) oraz dysfonię jako związaną z tym konsekwencję.
  7. Który spośród nich przebiega także w obrębie klatki piersiowej
  8. Przypomnij sobie, czy na pewno wiesz, gdzie znajduje się fałd nalewkowo- nagłośniowy, fałd głosowy, fałd przedsionkowy, kieszonka krtaniowa. Jakie są części i ograniczenia szpary głośni
  9. Czy pamiętasz na czym polega podział jamy krtani na piętra

  Dzień 3

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Wielkość i położenie krtani w zależności od wieku i płci, zmiany związane z okresem dojrzewania płciowego
   • Sąsiedztwo krtani
   • Obrazy laryngoskopowe krtani w zależności od czynności krtani
  • POWTÓRZENIE:
   • Mięśnie krtani
   • Nerw błędny i jego gałęzie: nerw krtaniowy górny i nerw krtaniowy wsteczny
  1. Czy wiesz jak na jakim poziomie w stosunku do kręgów szyjnych znajduje się krtań u noworodka i niemowlęcia, jaką szczególną właściwość ma nagłośnia w tym wieku?
  2. Czym różni się proces wzrastania krtani w okresie dojrzewania płciowego u dziewcząt i chłopców?
  3. Czy wiesz jak na jakim poziomie w stosunku do kręgów szyjnych znajduje się krtań u dorosłych mężczyzn i kobiet, jak można ogólnie powiązać dymorfizm płciowy krtani z cechami głosu męskiego i kobiecego?
  4. Czy wiesz z jakim narządem sąsiaduje ściana tylna krtani?
  5. Czy wiesz z czym sąsiaduje ściana przednio- boczna krtani?
  6. Znajdź w atlasie anatomicznym lub w zasobach internetowych obraz laryngoskopowy krtani, (analizie poddaj obraz anatomii prawidłowej, bez zmian patologicznych!). Czy potrafisz zidentyfikować struktury tworzące brzeg wejścia do krtani? Czy widzisz nagłośnię i związane z nią fałdy? Czy widzisz wyraźną różnicę błony śluzowej tworzącej fałdy głosowe w porównaniu ze śluzówką przedsionka krtani i fałdów przedsionkowych?
  7. Czy widzisz szparę głośni w obrazie larygoskopii? Jaką pozycję mają fałdy głosowe i jak zachowuje się szpara głośni a/w trakcie spokojnego oddychania; b/przy głębokim wdechu; c/w czasie szeptu; d/w czasie fonacji; e/gdy jeden z nerwów krtaniowych wstecznych jest uszkodzony
  8. Czy potrafisz wymienić mięśnie krtani i określić ich rolę w czynności krtani?
  9. Czy rozumiesz znaczenie unerwienia krtani w aspekcie procesu fonacji a także ochrony dolnych dróg oddechowych przed zakrztuszeniem?

  Dzień 4

  • POWTÓRZENIE:
   • Aparat oddechowy mowy
   • Aparat fonacyjny mowy
  1. Czy umiesz wymienić kości tworzące szkielet klatki piersiowej?
  2. Czy pamiętasz grupy kręgów w kręgosłupie i ilość poszczególnych rodzajów kręgów? Czy znasz ogólną budowę kręgu i czy pamiętasz jak się nazywają struktury kręgów piersiowych biorące udział w utworzeniu połączeń z żebrami?
  3. Czy znasz ogólną budowę żebra, czy umiesz podzielić żebra na grupy
  4. Czy znasz budowę mostka? Czy wiesz co oznacza termin kąt mostka?
  5. Czy znasz stawy żeber? Czy rozumiesz pojęcie stawy żebrowo- kręgowe? Czy umiesz wymienić struktury tworzące powierzchnie stawowe w stawach żebrowo- mostkowych, stawach głów żeber i stawach żebrowo- poprzecznych
  6. Czy rozumiesz jakie ruchy są wykonywane w stawach żeber, czym różni się ruch górnych żeber od ruchów dolnych żeber. Które wymiary klatki piersiowej zmieniają się w trakcie tych ruchów?
  7. Czy umiesz wymienić mięśnie oddechowe uwzględniając ich podział na główne i pomocnicze mięśnie wdechowe i mięśnie wydechowe (czy rozumiesz na czym polega istota biernego wydechu i wydechu nasilonego)
  8. Czy potrafisz opisać ogólną budowę przepony i jej fundamentalną rolę w procesie oddychania, czy wiesz skąd pochodzi unerwienie przepony
  9. Czy potrafisz wyjaśnić termin appogio oraz tłocznia brzuszna
  10. Czy znasz strukturę dolnych dróg oddechowych i umiesz prześledzić drogę powietrza atmosferycznego do miejsca wymiany gazowej i w kierunku odwrotnym, tak jak to ma miejsce w czasie wydechu, m.in. w czasie procesu mowy
  11. Czy znasz podstawowe cechy budowy ściany tchawicy, dużych oskrzeli, oskrzeli średnich, oskrzelików?
  12. Czy wiesz czym różni się oskrzele główne prawe od oskrzela głównego lewego?
  13. Czy znasz ogólną budowę płuc, umiesz wymienić ilość płatów płuca lewego i prawego
  14. Czy wiesz czym jest opłucna, umiesz wymienić jej części, wiesz czym jest jama opłucnowa i jakie ma znaczenie dla sprawności procesu oddychania
  15. Jakie 3 czynniki warunkują sprawność, wymiany gazowej (wentylacja płuc, przepływ krwi w krążeniu płucnym, dyfuzja gazów przez ścianę pęcherzyków płucnych)
  16. Czy znasz główne jamy serca, czy potrafisz opisać ogólne zasadę przepływu krwi w krążeniu małym/płucnym
  17. Czy znasz położenie i rolę zastawek serca dla utrzymania jednokierunkowości przepływu krwi w sercu
  18. Czy na pewno pamiętasz wszystkie informacje związane z budową i czynnością krtani. Nawet jeśli odpowiedź brzmi TAK, nie dowierzaj własnemu dobremu samopoczuciu i powtórz wiadomości dotyczące jej budowy wg planu z poprzednich 3 dni

  Dzień 5

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Aparat artykulacyjny mowy- gardło
  • POWTÓRZENIE:
   • Obrazy laryngoskopowe krtani
  1. Czy wiesz jak na jakim poziomie w stosunku do kręgów szyjnych znajduje się gardło?
  2. Jakie otwory znajdują się w przedniej ścianie gardła i w zależności od ich położenia na jakie piętra dzielimy gardło?
  3. Jakie warstwy tworzą ścianę gardła?
  4. Czy znasz strukturę części krtaniowej gardła, czy umiesz opisać ograniczenia wejścia do krtani, czy wiesz gdzie znajduje się zachyłek gruszkowaty i co znajduje się w jego dnie
  5. Czy wiesz gdzie znajduje się część ustna gardła i cieśń gardzieli?
  6. Czy znasz ograniczenia cieśni gardzieli, położenie łuków podniebiennych i migdałków podniebiennych i migdałka językowego?
  7. Czy wiesz gdzie znajduje się część nosowa gardła?
  8. Czy wiesz gdzie znajduje się ujście gardłowe trąbki słuchowej i jakie struktury znajdują się w jego otoczeniu?
  9. Czy wiesz jaką funkcję pełni trąbka słuchowa
  10. Czy wiesz gdzie znajduje się migdałek gardłowy (adenoid) i jakie konsekwencje ma jego przerost ?
  11. Czy potrafisz podzielić mięśnie gardła
  12. Czy znasz miejsca przyczepu i podział mięśnia zwieracza gardła dolnego oraz znaczenie mięśnia pierścienno- gardłowego w rehabilitacji głosu po zabiegu laryngektomii
  13. Czy wiesz co to jest fałd Passavanta
  14. Czy rozumiesz rolę gardła w aspekcie odruchu połykania
  15. Czy rozumiesz rolę gardła w aspekcie bariery odpornościowej (pierścień chłonny gardła)
  16. Czy rozumiesz rolę gardła w aspekcie czynności ucha środkowego (trąbka słuchowa i jej drożność)
  17. Czy wiesz co to jest przestrzeń zagardłowa i jakie ma znaczenie kliniczne?
  18. Powróć do obrazu laryngoskopowego, przeanalizuj go jeszcze raz zwracjąc uwagę tym razem na brzeg wejścia do krtani i położenie zachyłka gruszkowatego gardła oraz przedsionka jamy krtani

  Dzień 6

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Jama ustna właściwa- podniebienie (twarde i miękkie),
  • POWTÓRZENIE:
   • Budowa gardła
  1. Czy rozumiesz pojęcia przedsionek jamy ustnej, jama ustna właściwa, cieśń gardzieli?
  2. Czy znasz kości czaszki współtworzące szkielet jamy ustnej?
  3. Czy wiesz czym jest wyrostek zębodołowy i wyrostek podniebienny szczęki, część zębodołowa żuchwy, blaszka pozioma kości podniebiennej?
  4. Jak dzielimy podniebienie tworzące ścianę górną jamy ustnej właściwej?
  5. Które struktury kostne tworzą podniebienie twarde?
  6. Czy znasz części podniebienia miękkiego i umiesz je zidentyfikować oglądając jamę ustną u osoby żywej?
  7. Czy na pewno rozumiesz różnicę między terminami anatomicznymi jakimi są język i języczek
  8. Czy znasz budowę warstw tworzących podniebienie?
  9. Czy znasz mięśnie podniebienia miękkiego i ich czynność?
  10. Czy rozumiesz rolę podniebienia miękkiego w aspekcie a/odruchu połykania; b/wentylacji i drenażu ucha środkowego; c/ artykulacji (jaka jest pozycja podniebienia w czasie wymawiania głosek nosowych i ustnych)
  11. Czy znasz źródło (przede wszystkim nn. błędne) i znaczenie unerwienia podniebienia miękkiego dla jego sprawności
  12. Czy na pewno pamiętasz budowę gardła, warto teraz powtórzyć budowę części nosowej i ustnej gardła

  Dzień 7

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Jama ustna właściwa- dno jamy ustnej i język
   • Nerw podjęzykowy (nervus hypoglossus)
   • Nerw językowo- gardłowy
  • POWTÓRZENIE:
   • Budowa podniebienia
  1. Czy umiesz wymienić mięśnie dna jamy ustnej?
  2. Czy wiesz co to jest kość gnykowa i czy rozumiesz pojęcie mięśnie nadgnykowe
  3. Czy wiesz jak w stosunku do mięśnia żuchowo- gnykowego położona jest ślinianka podżuchwowa i ślinianka podjęzykowa
  4. Czy wiesz gdzie znajduje się fałd podjęzykowy i mięsko podjęzykowe
  5. Czy wiesz gdzie znajduje się wędzidełko języka i jaką pełni funkcję w ruchomości języka?
  6. Czy umiesz podzielić język na jego główne części?
  7. Czy znasz cechy korzenia (nasady) języka, czy znasz nazwy fałdów łączących go z nagłośnią?
  8. Czy wiesz co to jest migdałek językowy?
  9. Czy znasz rodzaje i lokalizację rodzajów brodawek językowych?
  10. Czy znasz nazwy mięśni zewnętrznych języka oraz funkcję każdego z nich?
  11. Czy znasz nazwy mięśni wewnętrznych języka oraz funkcję każdego z nich?
  12. Czy znasz źródło (nn. podjęzykowe) i znaczenie unerwienia języka dla jego sprawności
  13. Czy znasz nerwy unerwiające czuciowo trzon języka (n. językowy), korzeń języka (n. językowo- gardłowy), dołki nagłośniowe (n. krtaniowy górny)
  14. Czy znasz nerwy unerwiające kubki smakowe brodawek grzybowatych (struna bębenkowa z n. twarzowego), brodawek okolonych i liściastych (n. językowo- gardłowy)
  15. Czy na pewno pamiętasz budowę podniebienia, jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę poszukaj informacji na temat rozwoju podniebienia i wad rozszczepowych (zadanie dla chętnych)

  Dzień 8

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Układ stomatognatyczny- staw skroniowo- żuchwowy, mięśnie żucia, zęby
   • Nerw żuchwowy- gałąź nerwu trójdzielnego
  • POWTÓRZENIE:
   • Budowa języka
  1. Czy umiesz wymienić struktury żuchwy i kości skroniowej biorące udział w utworzeniu stawu skroniowo- żuchwowego
  2. Czy wiesz jaką rolę pełni krążek stawowy w stawie skroniowo- żuchwowym i jakie rodzaje ruchów żuchwy są w nim wykonywane?
  3. Czy znasz nazwy, położenie i czynność mięśni żucia?
  4. Czy umiesz wymienić 3 gałęzie nerwu trójdzielnego
  5. Czy znasz ogólny zakres unerwienia nerwu żuchwowego: a/ jego nerwów ruchowych; b/ nerwu zębodołowego dolnego; c/nerwu językowego; d/ nerwu uszno- skroniowego?
  6. Czy znasz ogólną budowę zęba i jego główne części
  7. Czy wiesz co to jest kość szkliwo, cement (kostniwo), zębina, miazga zęba
  8. Czy wiesz jak są osadzone zęby w zębodołach, jaką rolę w umocowaniu zębów pełni ozębna i dziąsła
  9. Jaką rolę w procesie artykulacji pełnią zęby i dziąsła (czym są spółgłoski dentalizowane)?
  10. Czym cechuje się uzębienie stałe (rodzaje i ilość poszczególnych rodzajów zębów stałych)
  11. Czym cechuje się uzębienie mleczne (rodzaje i ilość poszczególnych rodzajów zębów mlecznych)
  12. Na czym polega i kiedy zachodzi proces wyrzynania się zębów mlecznych i stałych
  13. Na czym polega profil ortognatyczny, prognatyczny i retrognatyczny okluzji zębów
  14. Zastanów się jakie ruchy wykonuje język przy wymawianiu głosek dentalizowanych, które mięśnie języka są w to zaangażowane. Powtórz budowę języka, zwracając szczególną uwagę na jego mięśnie

  Dzień 9

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Mięśnie wyrazowe twarzy w aspekcie procesu artykulacji mowy
   • Nerw twarzowy
   • Przedsionek jamy ustnej- budowa wargi i policzka
   • Ślinianki
  • POWTÓRZENIE:
   • Mięśnie żucia
  1. Czy umiesz wymienić najważniejsze mięśnie wyrazowe twarzy zlokalizowane w otoczeniu szpary ust
  2. Czy wiesz na czym polega czynność mięśnia okrężnego warg i mięśnia policzkowego i ich udział w artykulacji głosek labialnych (wargowych)
  3. Czy potrafisz pokrótce opisać główne etapy przebiegu nerwu twarzowego i wynikającą z niego podatność nerwu twarzowego na uszkodzenia
  4. Czy znasz gałęzie nerwu twarzowego i potrafisz określić ogólnie zakres ich unerwienia
  5. Czy wiesz jak wygląda porażenie nerwu twarzowego i jak wpływa ono na artykulację mowy
  6. Czy znasz anatomię powierzchowną związaną z okolicą warg, czy wiesz co to jest rynienka podnosowa (philtrum) bruzda nosowo- wargowa, spoidło warg, czerwień wargowa, wędzidełko wargi
  7. Czy wiesz jakie warstwy tworzą strukturę policzka i co to jest ciało tłuszczowe (poduszeczka tłuszczowa) policzka oraz gdzie znajduje się brodawka przyusznicza
  8. Czy umiesz wymienić i ogólnie określić położenie ślinianek oraz miejsca ujścia ich przewodów odprowadzających ślinę do jamy nosowej
  9. Porównaj czynność i unerwienie mięśni wyrazowych twarzy i mięśni żucia

  Dzień 10

  • NOWY MATERIAŁ:
   • Czaszka- kości: czołowa, klinowa, sitowa, podniebienna, szczęka, lemiesz
   • Jama nosowa i zatoki przynosowe jako aparat rezonacyjny mowy
  • POWTÓRZENIE:
   • Podniebienie
  1. Czy umiesz opisać przepływ powietrza z płuc w trakcie wymawiania głosek ustnych i głosek nosowych, czy pamiętasz o roli jaką pełni w trakcie artykulacji podniebienie miękkie
  2. Czy znasz struktury kostne i chrzęstne tworzące nos zewnętrzny
  3. Czy potrafisz określić nazwy i sąsiedztwo ścian jamy nosowej właściwej
  4. Czy wiesz z jakich głównych części zbudowana jest kość sitowa i gdzie znajduje się jej blaszka sitowa, blaszka pionowa i błędnik sitowy z komórkami sitowymi
  5. Czy wiesz z jakich głównych części zbudowana jest kość czołowa i gdzie znajdują się zatoki czołowe
  6. Czy wiesz z jakich głównych części zbudowana jest kość klinowa i gdzie znajdują się zatoki klinowe
  7. Czy wiesz z jakich głównych części zbudowana jest szczęka i gdzie znajdują się zatoki szczękowe
  8. Z jakich elementów składa się każda z trzech części tworzących przegrodę nosa
  9. Czym cechuje się ściana boczna jamy nosowej, czym są małżowiny nosowe i przewody nosowe
  10. Gdzie znajduje się i jaką pełni funkcję okolica węchowa jamy nosowej
  11. Gdzie znajduje się i jaką pełni funkcję okolica oddechowa jamy nosowej
  12. Czy umiesz wymienić zatoki przynosowe i ogólnie określić ich znaczenie fizjologiczne
  13. Czy wiesz z czym sąsiaduje zatoka szczękowa a/od góry; b/od dołu
  14. Czy wiesz z czym sąsiaduje zatoka czołowa od góry
  15. Czy wiesz z czym sąsiaduje zatoka klinowa od góry
  16. Czy wiesz z czym sąsiadują komórki sitowe od strony bocznej
  17. Przepływ powietrza przez jamę nosową w trakcie mowy jest regulowany przez czynność podniebienia miękkiego, jego dysfunkcja prowadzi do zjawiska nosowania. Powtórz budowę, funkcję  i unerwienie podniebienia miękkiego

  Dzień 11

  • POWTÓRZENIE:
   • Aparat artykulacyjny
  1. Gardło
  2. Podniebienie i dno jamy ustnej

  Dzień 12

  • POWTÓRZENIE:
   • Aparat artykulacyjny
  1. Język
  2. Układ stomatognatyczny

  Dzień 13

  • POWTÓRZENIE:
   • Aparat artykulacyjny
  1. Mięśnie wyrazowe twarzy
  2. Wargi i policzki oraz przedsionek jamy ustnej
  3. Ślinianki

  Dzień 14

  • POWTÓRZENIE:
   • Aparat rezonacyjny mowy

      1.  Jama nosowa

   


   

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o naukę we własnym zakresie w oparciu o plan zajęć oraz przedstawione na stronie materiały do pobrania. 

   

  Zachęcamy również do korzystania z zasobów , które znajdują się na stronie Biblioteki Głównej UMB (podręczniki, skrypty online) pod linkiem: http://biblioteka.umb.edu.pl/index.php/zasoby/

   

  Przy korzystaniu poza siecią uczelnianą konieczne jest logowanie (nazwa użytkownika i hasło jak przy logowaniu do katalogu książek).

   

  Uprzejmie informujemy, że podręczniki w wersji elektronicznej w języku polskim dostępne są na platformach Elibrary oraz IBUKLibra natomiast podręczniki w języku angielskim - w bazach AccessMedicine i ClinicalKey.

   

  Dodatkowo do dnia 01.04.2020 r. Biblioteka UMB uruchomiła dostęp testowy do "Primal Pictures 3D - Anatomy.TV" .

  http://biblioteka.umb.edu.pl/index.php/5148/primal-pictures-3d-anatomy-tv/

   

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o wiadomość na adres mailowy: anatomia@umb.edu.pl 

   


  WYKŁADY DO POBRANIA DLA STUDENTÓW
   

  W prezentacji wykorzystano materiały zawarte w: Prometeusz. Atlas Anatomii Człowieka Tom I-III M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher, M. Voll, K. Wesker. Redakcja wydania I polskiego: J. St. Gielecki, A. Żurada, MedPharm Polska; Sobotta. Atlas anatomii człowieka Tom I, II, III. Wydawnictwo Elsevier; Anatomia radiologiczna. Rtg, TK, MR, USG, S.C. - B. Daniel, B. Pruszyński. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Anatomia kliniczna – Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur. Redakcja wydania I polskiego: J. Moryś, MedPharm Polska; Atlas of human anatomy. R.D. Sinelnikov, MIR Publishers Moscow.

   

  Wykład nr 3 (12.03.2020)

   

  Wykład nr 4 (19.03.2020)

   

  Wykład nr 5 (26.03.2020)

   

  Wykład nr 6 (02.04.2020)

   


   

  Zajęcia z anatomii rozpoczynają się dn. 27.02.2020 r. (czwartek).

   

  Zajęcia z anatomii (wykłady i seminaria) odbywają się we czwartki

  w salach ćwiczeniowych Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB (wejście od strony ul. Mickiewicza).

   

  wykład 8:00 - 8:30        seminaria 8:30 - 10:30

   

  • Na zajęciach obowiązuje biały fartuch i zmiana obuwia.
  • Obecność na wykładach i seminariach jest obowiązkowa.
  • Na poszczególne seminaria obowiązuje znajomość materiału przedstawiona w planie zajęć (dotyczy to także pierwszego seminarium).