• Ostatnia zmiana 12.01.2022 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

    Program nauczania

    Materiał realizowany jest w formie wykładów (10 godzin) i seminariów (30 godzin) zgodnie z ustalonym harmonogramem.