• Aktualności

  UMB w czołówce polskich uczelni. Ministerstwo przedstawiło wyniki ewaluacji za lata 2017-2021

  29.07.2022 15:02
  Autor: Administrator UMB

  Kategoria A+ w dyscyplinie nauk farmaceutycznych, Kategoria A w dyscyplinie nauk medycznych i Kategoria A w dyscyplinie nauk o zdrowiu – takie są wyniki ewaluacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprezentowane przez Ministra Nauki i Edukacji. Ocena obejmuje 5 letni okres od 2017 do 2021 roku.

  W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B i C.


  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku po raz kolejny potwierdził swój duży potencjał naukowy i znalazł się w czołówce polskich uczelni i placówek badawczych. Dwóm Wydziałom UMB - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu) przyznano kategorie A, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej znalazł się w prestiżowym gronie nielicznych ośrodków z kategorią A+!.  

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, komentując tak doskonałą ocenę przyznaną Alma Mater przez Ministra Nauki i Edukacji stwierdził:

   „To jeden z najlepszych wyników w Polsce i to niewątpliwie ogromny sukces całego środowiska naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wszystkie nasze dyscypliny otrzymały kategorie A, a nauki farmaceutyczne – A+! To wielka duma i także potwierdzenie, że nasze osiągnięcia naukowe klasyfikują UMB w ścisłej czołówce peletonu obejmującego kilkaset polskich uczelni, nie tylko medycznych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naukowcom UMB za to, że w ciągu tych ostatnich lat wykazali się ogromną pasją i determinacją w realizacji swoich planów naukowych – pomimo trudnego czasu pandemii oraz pomimo tego, że praca naukowca, mówiąc delikatnie, na ogół nie należy do najbardziej opłacalnych profesji w Polsce. Pamiętajmy też, że znaczna część środowiska naukowego UMB jest przede wszystkim zaangażowana mniej lub bardziej bezpośrednio w codzienną opiekę nad pacjentem w naszych szpitalach klinicznych. Co więcej, nasi badacze spędzają często setki godzin w roku na prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami i doktorantami. Wszystko to sprawia, że osiągnięcia naszych naukowców są szczególnie cenne, bo okupione nieprzespanymi nocami, stresem, zmęczeniem. Ale nie otrzymalibyśmy tak wysokiej oceny, gdyby nie ogromne zaangażowanie i ciężka, codzienna praca pewnej szczególnej grupy osób, którym należą się specjalne podziękowania. To była wielka, organiczna praca naszych Dziekanów i Prodziekanów odpowiadających za odpowiednie przygotowanie osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin: medycznej, farmaceutycznej i nauk o zdrowiu. A pamiętajmy, że, na przykład, w przypadku dyscypliny medycznej należało bardzo szczegółowo przeanalizować wszystkie indywidualne osiągnięcia aż 300 osób w ciągu ostatnich 5 lat, po to, by wybrać te, które zostaną poddane szczegółowej ocenie ekspertów zewnętrznych. Stąd też chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym Dziekanom i Prodziekanom za ich niesamowite zaangażowanie, które doprowadziło nas do tego sukcesu. Przesyłam tą drogą serdeczne podziękowania Państwu Dziekanom bezpośrednio zaangażowanym w proces ewaluacji - w dyscyplinie nauk medycznych -  prof. Irinie Kowalskiej, prof. Karolowi Kamińskiemu, prof. Annie Moniuszko – Malinowskiej, doc. Tomaszowi Bondzie w dyscyplinie nauk farmaceutycznych: - prof. Wojciechowi Miltykowi, Prof. Jerzemu Pałce, doc. Bartłomiejowi Kałasce;  w dyscyplinie nauk o zdrowiu: - prof. Sławomirowi Terlikowskiemu, prof. Bożenie Dobrzyckiej, doc. Mateuszowi Cybulskiemu. Właściwe przygotowanie Uczelni do ewaluacji nie byłoby również możliwe bez olbrzymiego merytorycznego i organizacyjnego zaangażowania Pani Anety Moćkun i Działu Rozwoju i Ewaluacji, Pani Dyrektor Danuty Dąbrowskiej-Charytoniuk i zespołu naszej Biblioteki oraz trzech dziekanatów, Działu Nauki, a także wielu innych działów administracyjnych Uczelni. To było olbrzymie przedsięwzięcie, ogromny wysiłek wielu osób, który zakończył się naprawdę wielkim sukcesem naszej Uczelni. Serdecznie dziękuję i gratuluję”

   

   Prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, komentując ocenę powiedział: Bardzo się cieszę z ogromnego sukcesu Nauk Farmaceutycznych - kategorii naukowej A+. Serdecznie dziękuję naszym naukowcom za ciężką pracę uwieńczoną wielkim osiągnięciem. To też sukces Uczelni uzyskany dzięki współpracy z kolegiami Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, którym gratuluję znakomitych wyników. Dziękuję za wsparcie pracownikom działów administracyjnych. Brawo UMB!”

   Prof. dr hab. Irina Kowalska, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim skomentowała wyniki ewaluacji: "Bardzo się cieszę z uzyskanego wyniku. Kategoria A w dyscyplinie nauki medyczne, w której działalność naukową prowadzi największa liczba pracowników UMB to ogromny sukces i zasługa szeregu zaangażowanych w to osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom naukowym, dziękujmy za wsparcie pracownikom administracji. To nasz wspólny sukces! Gratulujemy wspaniałych wyników pozostałym dyscyplinom".

   Prof. dr hab. Sławomir Terlikowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, powiedział: „Bardzo się cieszymy z kategorii A. To wynik ciężkiej i kreatywnej pracy naukowców. Jednocześnie zakończona ewaluacja motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. Nie spoczniemy na laurach”.

    

   Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki,  która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. Komisja przeprowadziła ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

   1. kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
   2. kryterium II -  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
   3. kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

    

   Więcej o UMB w linku:

    

   https://www.umb.edu.pl/o_uczelni

    

    

   Powrót