Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  UMB w czołówce polskich uczelni. Ministerstwo przedstawiło wyniki ewaluacji za lata 2017-2021

  29.07.2022 15:02
  Autor: Administrator UMB

  Kategoria A+ w dyscyplinie nauk farmaceutycznych, Kategoria A w dyscyplinie nauk medycznych i Kategoria A w dyscyplinie nauk o zdrowiu – takie są wyniki ewaluacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprezentowane przez Ministra Edukacji i Nauki. Ocena obejmuje 5 letni okres od 2017 do 2021 roku.

  W ewaluacji przyznawane są kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B i C.


  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku po raz kolejny potwierdził swój duży potencjał naukowy i znalazł się w czołówce polskich uczelni i placówek badawczych. Dwóm Wydziałom UMB - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Wydział Nauk o Zdrowiu) przyznano kategorie A, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej znalazł się w prestiżowym gronie nielicznych ośrodków z kategorią A+!.  

   

  Prof. dr hab. Adam Krę towski, Rektor UMB skomentował wysokie kategorie naukowe:

  "Jeżeli przeanalizujemy ostatnio opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wyniki ewaluacji za lata 2017-2021 dotyczące polskich uczelni - to okazuje się, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest najlepszą uczelnią w Polsce wśród uczelni medycznych oraz że mamy pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich Uczelni, które poddały się ewaluacji w co najmniej 3 dyscyplinach, tak więc jest to powód do dumy i bardzo się cieszymy z tego wyniku.  Jest on efektem wieloletniej strategii rozwoju nowoczesnej nauki na naszej Uczelni, ale przede wszystkim wynikiem ciężkiej pracy Naszych Naukowców. Oczywiście tego sukcesu nie byłoby bez wielkiego zaangażowania Prorektora ds. Nauki Prof. Marcina Moniuszko oraz naszych Dziekanów i Prodziekanów odpowiedzialnych za ewaluację, którzy prowadzili trudną politykę mobilizacji pracowników naukowych, m.in. poprzez coroczne rankingowanie postępów naukowych oraz przygotowanie końcowych danych w bazie POLON, które były podstawą oceny ekspertów MEiN. Raz jeszcze wszystkim za to bardzo dziękujemy!"

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, komentując tak doskonałą ocenę przyznaną Alma Mater przez Ministra Nauki i Edukacji stwierdził:

   „To jeden z najlepszych wyników w Polsce i to niewątpliwie ogromny sukces całego środowiska naukowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wszystkie nasze dyscypliny otrzymały kategorie A, a nauki farmaceutyczne – A+! To wielka duma i także potwierdzenie, że nasze osiągnięcia naukowe klasyfikują UMB w ścisłej czołówce peletonu obejmującego kilkaset polskich uczelni, nie tylko medycznych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naukowcom UMB za to, że w ciągu tych ostatnich lat wykazali się ogromną pasją i determinacją w realizacji swoich planów naukowych – pomimo trudnego czasu pandemii oraz pomimo tego, że praca naukowca, mówiąc delikatnie, na ogół nie należy do najbardziej opłacalnych profesji w Polsce. Pamiętajmy też, że znaczna część środowiska naukowego UMB jest przede wszystkim zaangażowana mniej lub bardziej bezpośrednio w codzienną opiekę nad pacjentem w naszych szpitalach klinicznych. Co więcej, nasi badacze spędzają często setki godzin w roku na prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami i doktorantami. Wszystko to sprawia, że osiągnięcia naszych naukowców są szczególnie cenne, bo okupione nieprzespanymi nocami, stresem, zmęczeniem. Ale nie otrzymalibyśmy tak wysokiej oceny, gdyby nie ogromne zaangażowanie i ciężka, codzienna praca pewnej szczególnej grupy osób, którym należą się specjalne podziękowania. To była wielka, organiczna praca naszych Dziekanów i Prodziekanów odpowiadających za odpowiednie przygotowanie osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin: medycznej, farmaceutycznej i nauk o zdrowiu. A pamiętajmy, że, na przykład, w przypadku dyscypliny medycznej należało bardzo szczegółowo przeanalizować wszystkie indywidualne osiągnięcia aż 300 osób w ciągu ostatnich 5 lat, po to, by wybrać te, które zostaną poddane szczegółowej ocenie ekspertów zewnętrznych. Stąd też chciałbym bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym Dziekanom i Prodziekanom za ich niesamowite zaangażowanie, które doprowadziło nas do tego sukcesu. Przesyłam tą drogą serdeczne podziękowania Państwu Dziekanom bezpośrednio zaangażowanym w proces ewaluacji - w dyscyplinie nauk medycznych -  prof. Irinie Kowalskiej, prof. Karolowi Kamińskiemu, prof. Annie Moniuszko – Malinowskiej, doc. Tomaszowi Bondzie w dyscyplinie nauk farmaceutycznych: - prof. Wojciechowi Miltykowi, Prof. Jerzemu Pałce, doc. Bartłomiejowi Kałasce;  w dyscyplinie nauk o zdrowiu: - prof. Sławomirowi Terlikowskiemu, prof. Bożenie Dobrzyckiej, doc. Mateuszowi Cybulskiemu. Właściwe przygotowanie Uczelni do ewaluacji nie byłoby również możliwe bez olbrzymiego merytorycznego i organizacyjnego zaangażowania Pani Anety Moćkun i Działu Rozwoju i Ewaluacji, Pani Dyrektor Danuty Dąbrowskiej-Charytoniuk i zespołu naszej Biblioteki oraz trzech dziekanatów, Działu Nauki, a także wielu innych działów administracyjnych Uczelni. To było olbrzymie przedsięwzięcie, ogromny wysiłek wielu osób, który zakończył się naprawdę wielkim sukcesem naszej Uczelni. Serdecznie dziękuję i gratuluję”

   

   Prof. dr hab. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, komentując ocenę powiedział: Bardzo się cieszę z ogromnego sukcesu Nauk Farmaceutycznych - kategorii naukowej A+. Serdecznie dziękuję naszym naukowcom za ciężką pracę uwieńczoną wielkim osiągnięciem. To też sukces Uczelni uzyskany dzięki współpracy z kolegiami Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, którym gratuluję znakomitych wyników. Dziękuję za wsparcie pracownikom działów administracyjnych. Brawo UMB!”

   Prof. dr hab. Irina Kowalska, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim skomentowała wyniki ewaluacji: "Bardzo się cieszę z uzyskanego wyniku. Kategoria A w dyscyplinie nauki medyczne, w której działalność naukową prowadzi największa liczba pracowników UMB to ogromny sukces i zasługa szeregu zaangażowanych w to osób. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom naukowym, dziękujmy za wsparcie pracownikom administracji. To nasz wspólny sukces! Gratulujemy wspaniałych wyników pozostałym dyscyplinom".

   Prof. dr hab. Sławomir Terlikowski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, powiedział: „Bardzo się cieszymy z kategorii A. To wynik ciężkiej i kreatywnej pracy naukowców. Jednocześnie zakończona ewaluacja motywuje nas do jeszcze cięższej pracy. Nie spoczniemy na laurach”.

    

   Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki,  która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra. Komisja przeprowadziła ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

   1. kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
   2. kryterium II -  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
   3. kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

    

   Więcej o UMB w linku:

    

   https://www.umb.edu.pl/o_uczelni

    

    

   Powrót