• Ostatnia zmiana 01.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Władze Rektorskie

   

   

  REKTOR

   

   
    Rektor prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski  
   

  prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski

  tel. 85 748 54 04
  e-mail: rektor@umb.edu.pl

   
       

  PROREKTOR
  ds. Studenckich

  PROREKTOR
  ds. Nauki

  PROREKTOR
  ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego

   Prorektor do spraw Studenckich prof. dr hab. Adrian Chabowski  Prorektor do spraw Nauki prof. dr hab. Marcin Moniuszko  Prorektor do spraw Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

  prof. dr hab. Adrian Chabowski

  tel. 85 748 54 09
  e-mail: dzss@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  tel. 85 748 54 12
  e-mail: dzialnau@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł

  tel. 85 748 54 07
  e-mail: prorektorkl@umb.edu.pl

   

  Zdjęcia: Renata Gorolewska