• Ostatnia zmiana 26.02.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Sesja naukowo sprawozdawcza Uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym

    20 lutego 2019 r. odbyła się coroczna sesja naukowo - sprawozdawcza uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W sesji uczestniczyli doktoranci wszystkich lat studiów oraz pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziału, w tym opiekunowie naukowi i promotorzy doktorantów. Na sesję zaproszeni zostali również uczestnicy Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej.

     

    Celem sesji była nauka prezentowania wiedzy na określony temat oraz wyników badań własnych doktorantów, a także zdobywanie umiejętności zadawania pytań i udziału w dyskusji merytorycznej. Podczas sesji doktoranci II roku przedstawili założenia i podstawy teoretyczne oraz wstępne wyniki badań własnych, natomiast doktoranci IV roku zaprezentowali wyniki badań będących podstawą rozpraw doktorskich. Po każdej prezentacji odbyła się żywa dyskusja z udziałem doktorantów i kadry naukowo - dydaktycznej Wydziału. Poziom merytoryczny przedstawionych prac był bardzo wysoki.