• Ostatnia zmiana 13.05.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Białostockie Talenty XXI wieku

    Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej po raz kolejny przystąpił do miejskiego projektu Białostockie Talenty XXI wieku. Projekt ten koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Podstawowym jego założeniem jest realizacja atrakcyjnych zajęć dydaktycznych we współpracy z Uczelniami w laboratoriach Uczelni. Uczniowie z białostockich liceów ogólnokształcących poznają pracę jednostek  Wydziału Farmaceutycznego i biorą udział w warsztatach organizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Tym razem warsztaty  odbyły się w Zakładzie Chemii Leków.