• Ostatnia zmiana 21.03.2019 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku, profil gastronomiczny w Zakładzie Bromatologii

  W dniach 18-19.03.2019 r. w Zakładzie Bromatologii UMB uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Andersa w Białymstoku profil gastronomiczny, realizowali projekt badawczo-wdrożeniowy pt.: "Ale pasztet", na który otrzymali dofinansowanie z BFKK w ramach projektu
  "Centrum Kompetencji BOF-kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"
  Głównym celem projektu było: stworzenie produktu o obniżonej zawartości mięsa, obniżenie kosztów produkcji poprzez zastosowanie większej ilości surowca roślinnego, zachęcenie konsumentów do spożywania wyrobów półmięsnych, urozmaicenie asortymentu wyrobów garmażeryjnych.

  W projekcie oprócz szkoły ponadgimnazjalnej i Zakładu Bromatologii UMB brała też udział firma Lech Garmażeria Staropolska, która przeprowadziła próbę technologiczną w warunkach produkcyjnych z udziałem pracowników Zakładu.
  W Zakładzie Bromatologii UMB uczniowie oceniali wartość odżywczą nowo opracowanych receptur pasztetów (przy pomocy programu komputerowego opracowanego przez Instytut Żywności i Żywienia) oraz ich jakość metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni a także oznaczali zawartość pierwiastków toksycznych.