• Ostatnia zmiana 31.03.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

    1 rok DIETETYKA studia II stopnia

     

    • Przedmiot do wyboru:

        PSYCHOLOGIA  KLINICZNA I ZABURZENIA ODŻYWIANIA (Moduł B): 30 g. wykładów, 20 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze letnim

        mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko / SYLABUS