• Ostatnia zmiana 10.02.2021 przez Zakład Psychologii i Filozofii

  1 rok POŁOŻNICTWO studia I stopnia

   

  • PSYCHOLOGIA OGÓLNA/ GENERAL PSYCHOLOGY: 20 g. wykładów,  10 g. ćwiczeń,  15 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze zimowym (zobacz SYLABUS)

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko 

   

  • PSYCHOLOGIA PROKREACYJNA I PRENATALNA: 30 g. wykładów,  15 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze zimowym (zobacz SYLABUS)

      mgr Krystyna Walejewska-Iwaszko 

   

  • PEDAGOGIKA: 20 g. wykładów,  20 g. samokształcenia / Zaliczenie w semestrze zimowym (zobacz SYLABUS)

      mgr Agnieszka Dziadel

      E-LEARNING - wykłady na platformie EduPortal