Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kalendarium projektu.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Kalendarium projektu

   

  sierpień 2006

  złożenie wstępnego wniosku o finansowanie projektu
  pn. ”Utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  październik 2007

  wpisanie projektu pod numerem 21 na listę projektów indywidualnych
  do finansowania w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura Uczelni

  31 marzec 2008

  podpisanie z Instytucją Pośredniczącą [PARP] preumowy
  dotyczącej fazy wstępnej realizacji projektu

  styczeń 2009

  zakończenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

  27 kwiecień 2009

  złożenie końcowego wniosku o finansowanie projektu

  28 lipiec 2009

  podpisanie umowy z Instytucją Pośredniczącą [PARP].
  o finansowaniu projektu na sumę 54 738 134,0 PLN

  26 sierpień 2009

  podpisanie umowy z głównym wykonawcą obiektu – Budimex SA

  20 październik 2009

  wmurowanie kamienia węgielnego

  listopad 2010

  zamknięcie budynku

  listopad 2010

  rozpoczęcie etapu wyposażenia podstawowego budynku

  lipiec 2011

  rozpoczęcie etapu wyposażenia specjalistycznego budynku

  wrzesień 2011

  przeprowadzka jednostek do Euroregionalnego Centrum Farmacji

  1 października 2011

  rozpoczęcie roku akademickiego w nowym gmachu

  25 stycznia 2012

  uroczyste otwarcie Euroregionalnego Centrum Farmacji

  I kwartał 2012

  zakończenie realizacji Projektu pn. ”Utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”