• Ostatnia zmiana 22.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Opis funkcjonalny Euroregionalnego Centrum Farmacji


    W ramach projektu wybudowano czterokondygnacyjny obiekt dydaktyczno-naukowy nazwany Euroregionalnym Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest on połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem Collegium Universum.

    Na powierzchni 8013,46 m2 mieszczą się dwie sale wykładowe, sale seminaryjne (w tym sale komputerowe), laboratoria studenckie, apteka szkoleniowa, specjalistyczne pracownie naukowe, dziekanat oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne. Niezależnie od pomieszczeń ogólnowydziałowych, w budynku zlokalizowano pięć jednostek Wydziału Farmaceutycznego UMB, a cztery zakłady uzyskały dodatkowa powierzchnię dydaktyczną.

    Budynek jest wyposażony w infrastrukturę techniczną podstawową oraz w wysoko specjalistyczną aparaturę przeznaczoną do celów dydaktycznych i naukowych. Ponadto wyposażono budynek w ICT (multimedia, Internet bezprzewodowy, system komputerowy w ramach budynku, serwerownie, zarządzanie funkcjami budynku poprzez systemy informatyczne).

    Uporządkowano również otoczenie Centrum i w ramach tego – wytyczono drogi dojazdowe oraz chodniki, wybudowano parkingi naziemne, a także uporządkowano tereny zielone wokół budynku.