Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu .