•          
        

    

    

   Intensywna terapia neurologiczna

   W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wykonuje się skomplikowane operacje mózgu z użyciem najnowszej technologii medycznej. Niestety, problemem jest właściwa pooperacyjna opieka neurologiczna. Jest szansa, że w przyszłości to się zmieni.

    

   Granty: pogromcy mitów 

   Chcemy rozprawić się z przesądami dotyczącymi aplikowania o granty i znaleźć wytłumaczenie, dlaczego tak mała liczba naukowców stara się je pozyskać. 

    
            
            
        

    

    

   Pszczoły na ratunek w glejakach mózgu

   Zespół prof. Marii Borawskiej  prowadzi badania dotyczące wpływu produktów pszczelich w terapii glejaka mózgu. Wyniki są bardzo obiecujące. Część z nich udało się już skomercjalizować

    

   Fundusz stypendialny na I roku

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku utworzył własny fundusz stypendialny dla najlepszych studentów pierwszego roku, którzy legitymują się świetnymi wynikami z matury.

    
            
            
          
    

   Mateusz Grochowski - kwestionariusz osobowy

   Student IV roku kierunku lekarskiego, przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów UMB, niedoszły pilot i piłkarz.