•          
        

    

   A jednak WNoZ na A

   Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał najwyższą kategorię naukową - A. Ministerstwo Nauki uwzględniło odwołanie władz naszej uczelni. Tym samym wszystkie wydziały UMB legitymują się najwyższą oceną.

    

    

   Władze uczelni planują na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku stworzyć jednostkę, jakiej nie ma żadna uczelnia w Polsce. Będzie ono skupiać i integrować absolwentów uczelni z Polski i świata. Wzorce mają być zaczerpnięte z USA.

    
            
            
        

    

    

   Pszczoły na ratunek w glejakach mózgu

   Zespół prof. Marii Borawskiej  prowadzi badania dotyczące wpływu produktów pszczelich w terapii glejaka mózgu. Wyniki są bardzo obiecujące. Część z nich udało się już skomercjalizować

    

   Fundusz stypendialny na I roku

   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku utworzył własny fundusz stypendialny dla najlepszych studentów pierwszego roku, którzy legitymują się świetnymi wynikami z matury.

    
            
            
          
    

   Paulina Samczuk - kwestionariusz osobowy

   Rocznik 87’, studentka KNOW-owiskich studiów doktoranckich. W Centrum Badań Klinicznych pod okiem doc. Michała Ciborowskiego zajmuje się w aplikacją metabolomiki w badaniach klinicznych