•      
      

    

   Dyrektor Wasilewska na chwilę. Od 5 lat

   Prof. Anna Wasilewska na stanowisku dyrektora Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego jest już pięć lat. Całkiem długo, zważywszy na fakt, że zgodziła się objąć tę funkcję tylko na chwilę.

    

    

   Milion w rozumie, milion w portfelu UMB

   Milion złotych zarobiło dla UMB w 2021 roku uczelniane Biuro Transferu Technologii. Dużo? Tak. Czy można więcej? Tak. – Wciąż czekamy na naszego biznesowego jednorożca, dzięki któremu usłyszy o nas świat - mówi dr Andrzej Małkowski, szef BTT

    
        
        
      

    

    

   Podziękowania za pracę w szpitalach tymczasowych

   Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wręczył podziękowania personelowi za zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych w Białymstoku. Oboma szpitalami zarządzał szpital USK oraz UMB.

    

   Erasmus+ już w Dziale Współpracy Międzynarodowej

   Od roku akademickiego 2021/22 obsługę Programu Erasmus+ na UMB przejął Dział Współpracy Międzynarodowej

    
        
      
    

   Czy można się modlić za zmarłych pacjentów?

   FELIETON. Było cicho i spokojnie, a ja patrzyłam jak dusza ulatuje z ciała. Znowu. Słyszałam trzask żeber, czułam, jak mostek coraz bardziej zapada się pod moim naciskiem. Widziałam wahanie w oczach lekarza prowadzącego - kończymy? 

    

   Transpacjent w szpitalu

   Fundacja Akceptacja, zajmująca się m.in. wsparciem osób trans, będzie razem z naukowcami z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB realizować grant, w którym spróbuje opracować standardy opieki medycznej dla osób korygujących swoją płeć.