•          
        

    

   Czas na UMB 2.0 - wywiad z rektorem UMB

   Spadnie znaczenie wydziałów, pojawią się kolegia dziedzinowe, a naukowiec będzie musiał pokazać do oceny tylko cztery najlepsze osiągnięcia – rozmawiamy o tym jak zmieni się Uczelnia pod wpływem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

    

   Szpital USK: stary, a jak nowy

   Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ma ponad 55 lat, ale teraz jego historia zaczyna się pisać od nowa. Po modernizacji to zupełnie nowa jakość, na miarę XXI wieku.

    
            
            
        

    

   Wykluwanie się odkryć

   W trakcie ostatniego roku dziewięć odkryć naukowców UMB zdobyło finansowanie w programie  Inkubator Innowacyjności +.  Wszystkie zakwalifikowane projekty wpisują się w obszar Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

    

   Spacer w przeszłość Pałacu Branickich

   Piątego septembra roku pańskiego 2018 piwnice Polskiego Wersalu zwiedział obecny gospodarz Pałacu Jego Magnificencja Rektor UMB prof. Adam Krętowski.

    
            
            
          
    

    

   Dr Andrzej Eljaszewicz - kwestionariusz osobowy

   35 lat, biotechnolog i immunolog, pochodzący z ziemi kujawskiej, miłośnik dobrej kuchni i fantastyki.  Niesamowicie zdolny (i wielokrotnie za to nagradzany) specjalista badający procesy komórkowe i molekularne regulujące aktywność układu immunologicznego w rozwoju chorób cywilizacyjnych.