Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zespół projektowy.
 • Ostatnia zmiana 22.05.2015 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zespół projektowy

   

  1. Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska – Pełnomocnik Rektora ds. Projektu

  2. Dr Jolanta Gorbacz-Pazera – Asystent Projektu

  3. Mgr Zbigniew Krajewski – Specjalista ds. EU

  4. Barbara Mierzyńska – Księgowa Projektu

  5. Mgr inż. Grażyna Stankiewicz – Inżynier Projektu

  6. Mgr inż. Rafał Wojsznis – Inżynier Projektu

  7. Mgr Walentyna Horoszewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

  8. Mgr Krzysztof Dąbrowski – Specjalista ds. Zakupu Aparatury

  9. Dr Wojciech Łuczaj – Specjalista ds. Wyposażenia