• Ostatnia zmiana 14.12.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rok 2018

  W dniu 13 stycznia 2018. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uczniowie klas I biologiczno-chemicznych z II  Liceum Ogólnokształcącego im.księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku  brali udział w kolejnej edycji akcji "Studiuj w UMB"

  Brali oni czynny udział w poniższych warsztatach naukowych:

  - Zakładu Farmakognozji "Pachnące laboratorium"

  - Zakład Chemii Medycznej " Właściwości chemiczne wybranych pierwiastków i związków chemicznych, rozdzielanie mieszanin"

  - Zakład Farmakodynamiki i Farmakoterapii Monitorowanej "Farmaceuta-zawód uniwersalny"

  Spotkanie z uczniami rozpoczął Prodziekan ds. Rozwoju dr hab. Michał Tomczyk. Z  młodzieżą spotkały się się również studentki, przedstawicielki organizacji studenckich: Młodej Farmacji, Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego, Innowacyjnego Kosmetologa.

   

  22.02.2018 r. gościliśmy na Wydziale uczniów klasy II o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym z Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Młodzież poznała ofertę dydaktyczną Wydziału, zwiedziła laboratoria i pracownie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Zakładzie Chemii Leków i Zakładzie Farmacji Stosowanej oraz aptekę szkoleniową i Dziekanat.

   

  W dniu 17 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja akcji "Studiuj w UMB". Tym razem gościliśmy uczniów klas pierwszych z III LO im.K.K. Baczyńskiego w Białymstoku.

  Młodzież tradycyjnie wzięła udział w spotkaniu z Prodziekanem ds rozwoju Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. Michała Tomczyka oraz  Przedstawicielkami organizacji studenckich Młoda Farmacja, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog.

  Następnie Uczniowie uczestniczyli  w poniższych warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych poniższych Jednostek organizacyjnych Wydziału:

  - Samodzielna Pracownia Biofarmacji " Konfokalna mikroskopia przyżyciowa"

  - Zakład Chemii Organicznej - "Podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w chemii organicznej"

  - Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych "Razem czy osobno-rozdział mieszanin nie jest trudny"

  - Zakład Histologii i Cytofizjologii "Komórka jako element maszynerii organizmu ludzkiego"

  - Zakład Immunologii "Życie i śmierć komórek w obrazie mikroskopowym"

   

  W dniu 29 maja 2018 r. gościliśmy na naszym Wydziale  uczniów z I LO im. gen. J. Bema w Ostrołęce.

  Młodzież brała udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych Zakładu Bromatologii " Nutrikosmetyka w praktyce" i Zakładu Analizy Instrumentalnej "Chemia praktyczna"

  Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wchodzili w rolę studentów i realizowali tematykę ćwiczeń.

   

  W dniu 12 czerwca 2018 r. na Wydziale Farmaceutycznym gościliśmy uczniów  z I LO w Malborku. Młodzież, brała czynny udział w warsztatach naukowych organizowanych w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Młodzieżowego działającego przy naszym Wydziale.
  Warsztaty przygotowali i prowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej oraz Zakładu Chemii Leków.
   

  W dniu 6 września 2018 r. uczniowie z  I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych poniższych Zakładów:

  Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej "Kompleksy w chemii"

  Zakład Chemii Leków "Magia komórki w praktyce czyli droga z laboratorium do apteki"

  Zakład Chemii Organicznej "Techniki laboratoryjne w chemii organicznej"

  Zakład Biochemii Farmaceutycznej "Izolacja DNA z materiału biologicznego"

   

  26 września 2018 r. po raz kolejny gościliśmy na naszym Wydziale uczniów z LO w Węgrowie.

  Tym razem młodzież korzystała z zajęć w ramach Przyrodniczego Uniwersytetu Medycznego prowadzonych przez pracowników naukowo dydaktycznych następujących Zakładów:

  - Zakład Chemii Medycznej  pn. " Właściwości chemiczne wybranych pierwiastków i związków chemicznych, rozdzielanie mieszanin"

  - Samodzielna Pracownia Kosmetologii pn " Fizyka w Gabinecie kosmetycznym"

   

  16 pażdziernika 2018 r. uczniowie z I LO im. gen. J.Bema w Ostrołęce tym razem brali udział w warsztatach naukowych prowadzonych przez pracowników naukowo dydaktycznych poniższych zakładów:

  Zakład Toksykologii pn. "Czy powszechnie stosowane leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe są bezpieczne ?"

  Zakład Farmakodynamiki pn" Farmaceuta zawód uniwersalny"

   

  24 listopada 2018 r. rozpoczęła się na Wydziale kolejna edycja akcji promocyjnej " Studiuj w UMB" . Cykl ten zapoczątkowali  uczniowie III LO im.K.K. Baczyńskiego w Białymstoku . Spotkaniu ze strony Wydziału przewodniczył  dr hab. Michał Tomczyk Prodziekan ds Rozwoju. Brali w nim udział również przedstawiciele Organizacji Studenckich Innowacyjny Kosmetolog, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny i Młoda Farmacja. Uczniowie wzieli również udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych poniższych Jednostek:

  - Zakład Chemii Leków - pn. "Magia komórki w praktyce czyli droga z laboratorium do apteki"

  - Zakład Bromatologii - pn."Ocena jakości tłuszczów"

  - Zakład Farmacji Stosowanej pn. "Jak zrobić tabletki i żelki z witaminą C oraz jak udzielić porad pacjentowi w aptece"

  - Samodzielna Pracownia Kosmetologii -pn. "Fizyka w gabinecie kosmetycznym"

  - Samodzielna Pracownia Analizy Leków -pn. " Czego nie wiesz o lekach? Bezpieczeństwo popularnych preparatów na przykładzie hodowli komórkowych"

   

  12.12.2018 r. uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Samodzielnej Pracowni Kosmetologi pn: " Fizyka w Gabinecie " i przez pracowników Zakładu Analizy Instrumentalnej " pn "Chemia praktyczna"

   

  12.12.2018 uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Zakładu Fizjologii i Patofizjologii pn: "Podstawy anatomii i fizjologii człowieka"