• Ostatnia zmiana 07.10.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rok 2020

  11 stycznia 2020 r. - uczniowie z IV Liceum Ogólnokształacącego im. C.K. Norwidaw Białymstoku  brali udział w akcji "Studiuj w UMB"

  Warsztaty naukowe prowadzone były przez pracowników poniższych Zakładów:

  • Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych "Razem czy osobno-rozdział mieszanin nie jest trudny"
  • Zakład Chemii Medycznej "Identyfikacja i badanie właściwości chenicznych wybranych pierwiastków i ziwązków, rozdzielanie mieszanim"
  • Zakład Analizy i Bioanalizy Leków "Xzego nie iwesz o lekach? Bezpieczeństwo popularnych preparatów na przykładzie hodowli komórkowych"
  • Zakład Chemii Fizycznej "Fizyko-chemia fotografii"
  • Zakład Bromatologii "Produkty spożywcze w kosmetyce"