• Ostatnia zmiana 17.10.2018 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Rok 2014

  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej gościliśmy licealistów z drugich klas II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w:

   

  1. wykładzie przeprowadzonym przez mgr Iwonę Kuźmicz z Samodzielnej Pracowni Kosmetologii pt.: "Pielęgnacja skóry trądzikowej" 
  2. warsztatach naukowych :

              - Samodzielna Pracownia Kosmetologii pt.: "Kosmetologia - zaczarowana kraina".

              - Zakład Chemii Fizycznej pt.: "Sztuczna nerka - praktyczne wykorzystanie zjawiska dializy".

              - Zakład Bromatologii pt.: "Nutrikosmetyka w praktyce".

              - Zakład Farmacji Stosowanej pt.: "Jak zrobić tabletki i żelki z witaminą C, oraz udzielić porad pacjentowi?"

   

  • 11.03.2014 r. - Wykładowcy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przeprowadzili wykłady dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie:

   

       - dr hab. Iwona Radziejewska Zakład Chemii Medycznej pt.: "Mucyny-glikoproteiny żołądka jako jedna z barier chroniących nas przed chorobotwórczym  działaniem Helicobacter pylori"

        - dr n.med. Małgorzata Czygier Zakład Diagnostyki Biochemicznej pt.: "Narkotyki, dopalacze pułapką współczesnego świata"               

        - dr hab Arkadiusz Surażyński Zakład Chemii Leków pt.: "Magia komórki-indywidualizm w tłumie"

  Było to pierwsze wyjazdowe spotkanie, z cyklu zaplanowanych, z uczniami zainteresowanymi naukami przyrodniczymi. Kolejne przewidują między innymi udział licealistów w warsztatach naukowych, gdzie samodzielnie będą uczestniczyć w realizacji projektów w ramach zajęć laboratoryjnych.

   

  • W dniach 20.03.2014 r. i 21.03.2014 r. odbyła się Olimpiada Kosmetologiczna, w której wzięły udział uczennice białostockich gimnazjów. 
    

  Pierwszy etap miał miejsce w VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Rozpoczął się rozwiązaniem testu z wiedzy kosmetologicznej, następnie uczestniczki przedstawiły swoje pomysły na "Letnią stylizację nastolatki", w formie prezentacji multimedialnej.

  Drugi etap odbył się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w Samodzielnej Pracowni Kosmetologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Polegał on na praktycznym wykonaniu makijażu w "Letniej stylizacji nastolatki".
   

  • 22.03.2014 r. - odbyły się warsztaty naukowe dla uczniów klas drugich i trzecich II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie uczestniczyć w następujących  projektach badawczych:

   

             -  Klasa II:

                -  wykład do zajęć:  prof. dr hab. Barbara Malinowska Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej pt.: "Fizjologia i farmakologia układu krążenia"

                    zajęcia laboratoryjne Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej.

                -  wykład do zajęć:  dr Agnieszka Augustyniak Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej pt.: "Właściwości i budowa związków kompleksowych i 

                     ich znaczenie w funkcjonowaniu organizmu, oraz wykorzystanie diagnostyczno-terapeutyczne"

                    zajęcia laboratoryjne Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

              -  Klasa III:

                 - wykład do zajęć:  dr hab. Anna Galicka Zakład Chemii Medycznej pt.: "Identyfikacja predyspozycji genetycznych u ludzi"

                   zajęcia laboratoryjne Zakład Chemii Medycznej.

                 - wykład do zajęć: dr n. farm. Irena Bruzgo Zakład Chemii Organicznej pt.: "Badanie związków organicznych wielofunkcyjnych z wykorzystaniem                          różnych technik badawczych i ich znaczenie biomedyczne"

                   zajęcia laboratoryjne Zakład Chemii Organicznej.

   

  • 05.04.2014 r.- Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej gościliśmy licealistów z pierwszych klas II Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach. Uczniowie uczestniczyli w:

   

         - wykładzie przeprowadzonym przez dr hab Małgorzatę Brzóskę z Zakładu Toksykologii pt.: "Zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego                    stosowania leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych"

               - warsztatach naukowych:

               -   Zakład Biologii Farmaceutycznej pt.: "Identyfikacja pasożytów człowieka w mikroskopie optycznym i fluorescencyjnym".

               -   Zakład Biochemii Farmaceutycznej pt.: "Od DNA do Białka".

               -   Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i Zakład Analizy Instrumentalnej pt.: "Kompleksy w chemii i medycynie".

               -   Zakład Toksykologii pt.: "Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe - szybka pomoc czy zagrożenie dla zdrowia?"

   

  • 08.04.2014 r.- Wykładowcy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przeprowadzili wykłady dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie:
    

             -   dr n. med. Karolina Orywal, Zakład Diagnostyki Biochemicznej pt.: "Nie daj się wyprowadzić z równowagi... kwasowo-zasadowej"

             -   mgr Iwona Kuźmicz, Samodzielna Pracownia Kosmetologii pt.: "Pielęgnacja skóry trądzikowej"

             -   dr hab. Wojciech Miltyk, Samodzielna Pracownia Analizy Leków pt.: "Angiogeneza- jako cel terapii nowotworów"

   

  • 22.11.2014 r. na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej gościliśmy licealistów klas pierwszych z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

           Uczniowie uczestniczyli w :

          1.  wykładzie przeprowadzonym przez dr hab. Arkadiusza Surażyńskiego pt.: "Komórka. Mikro Życie w Makro Świecie"

          2. warsztatach naukowych :

        - Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej pt.: "Kompleksy w chemii i medycynie"

        - Zakład Chemii Medycznej pt.:  "Właściwości chemiczne wybranych pierwiastków i związków chemicznych; rozdzielanie mieszanin"

        - Zakład Farmacji Stosowanej pt.: "Jak zrobić tabletki i żelki z witaminą C oraz jak udzielić porad pacjentowi w aptece"

        - Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej pt.: "Sprawdź czy choroba nie
         weszła Ci w krew"
        -
  Zakład Chemii Leków pt.: "Magia komórki w praktyce czyli droga z laboratorium do apteki"